Månedlige arkiver: januar 2012

Hvis du ikke hører krigsklokkene, må du være døv…

Et intervju fra 27.november 2011

Henry Kissinger intervjuet av Alfred Heinz

Speaking from his luxurious Manhattan apartment, the elder statesman, who will be 89 in May, is all too forward with his analysis of the current situation in the world forum of Geo-politics and economics.

«The United States is bating China and Russia, and the final nail in the coffin will be Iran, which is, of course, the main target of Israel. We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them. We’re like the sharp shooter daring the noob to pick up the gun, and when they try, it’s bang bang. The coming war will will be so severe that only one superpower can win, and that’s us folks.

This is why the EU is in such a hurry to form a complete superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to be one whole cohesive state. Their urgency tells me that they know full well that the big showdown is upon us.

«O how I have dreamed of this delightful moment.»

«Control oil and you control nations; control food and you control the people.» Mr Kissinger then added: «If you are an ordinary person, then you can prepare yourself for war by moving to the countryside and building a farm, but you must take guns with you, as the hordes of starving will be roaming. Also, even though the elite will have their safe havens and specialist shelters, they must be just as careful during the war as the ordinary civilians, because their shelters can still be compromised.»After pausing for a few minutes to collect his thoughts,

Mr Kissinger, carried on:

«We told the military that we would have to take over seven Middle Eastern countries for their resources and they have nearly completed their job. We all know what I think of the military, but I have to say they have obeyed orders superfluously this time. It is just that last stepping stone, i.e. Iran which will really tip the balance. How long can China and Russia stand by and watch America clean up? The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as many Arabs as it can. Hopefully if all goes well, half the Middle East will be Israeli.

Our young have been trained well for the last decade or so on combat console games, it was interesting to see the new Call of Duty Modern Warfare 3 game, which mirrors exactly what is to come in the near future with its predictive programming. Our young, in the US and West, are prepared because they have been programmed to be good soldiers, cannon fodder, and when they will be ordered to go out into the streets and fight those crazy Chins and Russkies, they will obey their orders. Out of the ashes we shall build a new society, there will only be one superpower left, and that one will be the global government that wins.

Don’t forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is right.»End of interview. Our reporter is ushered out of the room by Kissinger’s minder.

Slik ser omgivelsene ut rundt Iran for øyeblikket:

Kartet hentet fra http://vigrid.net
Kommentar: Det skal være usagt om Kissinger taler sant eller om han blir brukt. Men alle faktiske forhold stemmer med det Henry Kissinger påstår, selv om leseren ikke kan være sikker på at mannen er helt ‘vel bevart’ som snakker om krig på denne måten. Den amerikanske hær arbeider for en krig mot Iran. At Russland og Kina kommer til å tape en krig mot USA, synes også meg klart. Det er som det er sagt i SIONS vise protokoller; verdensregjeringens dager nærmer seg. Hyggelige blir de ikke.  

US likskjendingsvideo fra Afghanistan produsert av CIA

US likskjendingsvideo fra Afghanistan Januar 2012

CIA vet godt hvordan vekke den dypeste harme, tenne et voldsomt sinne og kokende raseri. Afghanerne er et stolt folkeferd. De lar seg ikke pille på nesen av hvem som helst. Og sinte blir de. CIA trenger nå mange rasende Afghanere, de ønsker å få mobbegjenger over hele landet som raser, skriker og dreper fordi de på det dypeste er fornærmet og såret…det er bare å la noen soldater pisse på lik…

Slik arbeider etterretningstjenesten CIA i bakgrunnen; for å provosere frem en situasjon de kan utnytte og bruke for å fremme sine hensikter og ideer… og de er ikke gode! De tåler ikke dagens lys.

CIA er som et sendebud fra helvetet!

Hvis vi ser på andre hendelser i Afghanistan og på den politiske situasjon som for øyeblikket hersker der, ser vi nok forklaringen på hvorfor CIA/USA ønsker å forverre forholdet mellom Karzai og hans folk. Det er bakgrunnen for likpissingen, en video som forøvrig godt kunne ha vært produsert i Texas, hvor CIA har et produksjonskontor for videokrigsføring.

Kaldfront mellom Karzai og USA: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7953198

Dette er måten USA fører krig på, dette er deres krigskultur. Det er ikke mye å skryte av. De pisser ikke bare på lik, de pisser også i andres brønner og gjør sitt fornødne i det skjulte, akkurat som ei bikkje.

 

 

Vinzenzo Vinciguerra

Stay Behind

Gladio

Italieneren Vinzenzo Vinciguerra ble mannen som utløste den store oppvasken med de hemmelige sikkerhetstjenester i Italia. Han talte åpent og ærlig om hva han som agent hadde gjort. At han hadde tjent Gladio eller som det heter på norsk ‘Stay Behind’. Denne gruppe i Italia (CIA-NATO) hadde infiltrert hele den italienske sikkerhetstjeneste, men også terrorgrupper som bl.a. Røde Brigader og andre. Disse terrorgrupper sto blandt annet bak mordet på statsminister Aldo Moro, 9.mai 1978. Dette førte til at en opprulling begynte som hadde konsekvenser for CIA’s skjulte og mørke virksomhet i et svakt demokratiske Europa etter andre verdenskrig. Italia var det landet oppryddingen kom lengst. Belgia fulgte og siden Sveits. Men til Norge kom den aldri.

 

Her til lands er ‘Stay Behind’ folkene sterkere enn noen gang.

Operation Gladio 1992 i BBC:

Hør et kort intervju med Vinzenzo Vinciguerra, som gjorde en flott og modig innsats for demokratiet, han forandret mening etter terrorgjerningene:

Her er flere videoer med intervju med Vinzenzo Vinciguerra.

Hvem kan oversette dette?

 

NATO (CIA) kurser norsk helsedirektør, forsvarsdepartementet betaler

NATO og norsk helse

Vi tror det ikke.

For hva skal en helsedirektør med et kurs ved NATO Defence College i Roma? Er det helse hun holder på med, militær taktikk eller terrorvirksomhet? Det er det NATO er kjent for. For forsvarsdepartementet betaler kurset, helsedepartementet 350 000 kroner for kost og losji. Hagen forlanger hun går av, og det gjør jeg med. Her er det ugler i mosen. For hvorfor skal en norsk helsedirektør  skoleres av NATO? Hva har nordmennenes helse med NATO å gjøre? Åpenbart vet mange svaret her, bare ikke nordmennene selv. Anne-Grete Strøm-Eriksen vet det. Frode Alhaug vet det. Robert Martin Kåss vet det. Men vi vet det ikke. Vi sender jo ikke leger, sykesøstre og patologer på Forsvarets Høyskole?

Kanskje kan en av dere svare oss på spørsmålet hvorfor NATO (CIA), forsvardepartementet og NATO kobles til Helse Sørøst? Det synes meget merkverdig. 

 

Terror og vold i Bagdad, Julen 2011

Terror og vold i Bagdad?

CIA har mujahedin, al-quaida og jihadistene fra Afghanistan og Pakistan på sine lønningslister. Dette ble allerede under russernes okkupasjon av Afghanistan organisert. Det er åpenbart i bombeanslagene i Bagdad, fordi de er nøyaktig gjennomført, mange i antall og tidspunktet var rett etter forhandlingene med irakerne var mislykket. US soldatene i Irak fikk ikke den immunitet mot rettsforfølgelse. Fordringen var at soldatene skulle kunne slakte irakere som de ville og når de ville. CIA er altså ikke så intelligent som markedsføringen vil ha det til. De kan nemlig bare lavpannet, blodig vold, akkurat som fulle telemarkinger med flaskehalser mot hverandre på en lørdagskveld.

Forskjellen er at CIA har ubegrensede finansielle midler og kan stort sett gjøre hva de vil uten rettsforfølgelse. Men ikke lenger i Irak. Derfor oppfører CIA seg som Israel, de begynner å skrike som bortskjemte unger og skyter og sprenger bomber. For det kan de. De kan ennå spille på sine voldsinstrumenter; ikke for først og fremst å skape religiøs uro mellom shia- og sunnimuslimer, men for å nå maktpolitiske mål, olje, gass og strategiske brohoder. Men dette kan de gjøre fordi de ennå er i det skjulte. Fordi alle tror det er muslimske terrorister som sprenger bomber.

Men, slik er det ikke!

Men nå ser vi klarere at heller ikke US soldatene synes noe om denne krigen, antallet selvmord (468 i 2010) blant de amerikanske soldatene er høyere enn antall falne (462 i 2010) i krigshandlinger.

Hør kort intervju med irakveteranen, US soldaten Matthis Chiroux : 

Aftenposten 22.12.2011: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bagdad-rammet-av-koordinert-angrep-6726355.html 

Slikt kan de ikke gjøre hjemme i USA. Og det hadde de gjort, hadde de kunne komme vekk med det. For det er maktmål som forfølges kynisk og planmessig, intet annet. Det er samme teknikk, samme folkene med den samme tenkning som ligger bak terrorbombingen i Damaskus.

Muslimsk brorskap nekter for bomber: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929007
Demonstranter drept i Jemen: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929142
Terror bombing i Afghanistan: http://www.dagbladet.no/2011/12/25/nyheter/selvmordsbombe/taliqan/angrep/19552727/

Taktikken er å drepe så mange som mulige uskyldige mennesker, slik at man lettere kan sette grupperinger opp mot hverandre (CIA terrortaktikk fra 50 årene), for i et gitt passende øyeblikk komme inn med et fordelaktig forslag.  La oss ikke glemme at det skal et stort apparat av både store finansielle midler og logistikk til for å organiserer terror og mord på sivilbefolkningen. CIA har statlige skattepenger til disposisjon og kan, enn så lenge, gjøre hva de vil uten å måtte stå til regnskap for sine handlinger. La oss ta det alvorlig at denne metode og teknikk blir brukt utstrakt i omfang over hele verden.

Dette var den egentlige grunn til at amerikanerne lot terrorbombene ødelegge hundrevis av sivile liv i Bagdad: 

«When the Americans asked for immunity, the Iraqi side answered that it was not possible», al-Maliki told reporters in Baghdad. «The discussions over the number of trainers and the place of training stopped. Now that the issue of immunity was decided and that no immunity to be given, the withdrawal has started».

Hvorfor forteller ikke regjeringen oss sannheten om Irak? http://www.brasschecktv.com/videos/the-iraq-war/why-wont-the-government-tell-us-the-truth-about-iraq.html

Hør Hilary Clinton innrømmer at USA sto bak Mujahedin under russernes okkupasjon i Afghanistan. Tro bare ikke at de lot slikt et genuint terrorinstrument dø ut, da russerne dro hjem igjen:


Sitat journalist Chris Floyd Moscow Times skrevet allerede for mange år siden, den 18.februar 2005:

«Merkelig nok, akkurat som det ser ut til at Pentagon er iferd med å etablere Gladio-type operasjoner i Irak, har det vært en plutselig økning av terrorangrep på vanvittig provoserende sivile mål, slik som sykehus og skoler, rapporterer avisen The Guardian. Dette kommer like etter de nasjonale valg der de fleste fraksjoner ønsker en snarlig slutt på den amerikanske okkupasjonen. Nå gjelder høyprofilerte sivil slakting som understreket det presserende behov for amerikanske styrker å bli på scenen på ubestemt tid, for å gi sikkerhet mot den alltid tilstedeværende terrortrusselen. I mellomtiden fortsetter George W.Bush’ sine folk å bygge ut sine permanente baser i Irak..: små byer som skal beskytte oljeinnstallasjonene som irakiske tjenestemenn har lovet å selge til amerikanske selskaper og samtidig danne strategiske brohoder for videre geopolitisk dominans.

«Strangely enough, just as it appears that the Pentagon is establishing Gladio-style operations in Iraq, there has been a sudden rash of terrorist attacks on outrageously provocative civilian targets, such as hospitals and schools, the Guardian reports. Coming just after national elections in which the majority faction supported slates calling for a speedy end to the American occupation, the shift toward high-profile civilian slaughter has underscored the «urgent need» for U.S. forces to remain on the scene indefinitely, to provide security against the ever-present terrorist threat. Meanwhile, the Bushists continue constructing their long-sought permanent bases in Iraq: citadels to protect the oil that incoming Iraqi officials are promising to sell off to American corporations — and launching pads for new forays in geopolitical domination.»


Chris Floyds utmerkede artikkel (allerede fra 2005- Moscow Times) om de hemmelige NATO-terrorgrupper som planlegger og utfører terrorhandlinger over hele Europa: http://www.rense.com/general63/sword.htm

Minst 50 personer drept: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Minst-50-personer-drept-i-Nigeria-6731513.html

Egen oversettelse fra boken Das RAF Phantom, Knaur Verlag, 1992:

Det er den letteste oppgave i verden for en spesialavdeling av statens hemmelige politi (hos oss PST), da de har finansielle midler og bevegelsesfrihet å infiltrere en mindre terrorgruppe og komme så nær ledelsen at de, gjennom visse arrestasjoner eller henrettelse av de opprinnelige ledere (noe som ikke er uvanlig; som et bevæpnet sammenstøt med ordensmakten) kan komme i ledelsesposisjon. Fra og med dette øyeblikk disponerer statens hemmelige politi over en gruppe naive eller fanatiske militante som bare lengter etter ledelse.

Sitat: «Und im Falle einer kleinen, spontan entstandenen terroristischen Gruppe ist es für die staatlichen Sonderabteilungen die leichteste Aufgabe der Welt, sie zu underwandern, ihrer ursprünglichen Spitze dank der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Bewegungsfreihet näherzukommen und sich an ihrer Stelle zu setzen, sei es durch bestimmte Verhaftungen im richtigen Augenblick oder durch die Ermordung der ursprünglichen Führern, die im allgemeinen bei einem bewaffneten Zusammenstoss miot den «Ordnungskräften» passiert. Von diesem Augenblick an können die staatlichen Geheimdienste ganz nach ihrem Belieben über ein voll wirksames, aus naiven oder fanatischen Militanten gebildetes Organ verfügen, das nur geführt werden will» (Boken Das RAF Phantom, Wisnewski, Landgraeber, Sieker, Knaur Verlag, 1992).

Dette er metoden til CIA i Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Egypt og Syria (pr idag). Men det er også metoden til NATO’s hemmelige ‘Stay Behind’ Grupper som arbeider i det skjulte i alle europeiske land. Iskalde og kyniske mennesker som tar alle midler i bruk for å manipulere befolkning og politikere dit de vil. Også i lille utkantskongeriket Norge. Det er vanskelig for oss vanlige mennesker å begripe hva som foregår i hodene til statens hemmelige agenter og deres sjefer, men at de (CIA, MI6, Mossad og PST) er istand til å manipulere andre mennesker, er sikkert, da det hører til deres fremste oppgaver.


Poenget er at vi, borgerne, ikke behøver å akseptere disse lysskye og destruktive arbeidsmetoder, til og med finansiert av våre skattepenger. La oss vise vår avsky for dette. La oss snakke om det på kafeer og restauranter, på busser og trikker og på ishockey- og fotballkamper. La de hemmelige agenter få føle at det de holder på med ikke er noe verdt. For det de (kanskje uforvarende) er med på å dyrke frem i samfunnslivet vårt, legger alt liv øde. Men de vet det ennå ikke.


Når det gjelder terrorisme er USA/CIA det aller verst tenkelige. Det er en kynisk destruktivitet parret med den grådigste egoisme utøvd på det laveste mulige lavpannede voldsnivå finanisert og villet av en sterk statsmakt. Hvor de har vært, ligger døde og lemlestede mennesker igjen. Dette vil også komme dit hvor vi ikke forventer det. For deres handlinger taler sitt eget språk. Våre egne stuedører er ikke beskyttet. Den eneste måte å tørke ut dette på, er å stenge alle kraner og forbindelser vi har med USA. Dette er et land og en nasjon vi ikke lenger kan ta alvorlig, slik de ødsler med andres liv, helse og ressurser.

Inside the Company: CIA Diary, 1975, Philip Agee (Sitat):»When I joined the CIA I believed in the need for its existence. After twelve years within the agency I finally understood how much suffering it was causing, that millions of people all over the world had been killed or had had their lives destroyed by the CIA and the institutions it supports. I couldn’t sit by and do nothing and so began work on this book. «

Mitt inntrykk er at det ikke lenger finnes noen terroraksjoner hvor ikke CIA er involvert med sine (kjente) maktpolitiske og geoøkonomiske målsettinger. På metodespråket virker det som også de muslimske terrorgrupper og selvmordsbombere i hele midtøsten og mellomasia blir styrt av dem. For terrorkonseptet har de beholdt. Det er det samme som før. Aksjonene til italias Røde Brigader ble på 70- og 80-tallet styrt av dem via såkalte ‘Stay Behind’ terrorgrupper eller Gladio. Disse hørte til under NATO hvor CIA sto (står) ved roret. Av alle europeiske land er det bare Italia, Sveits og Belgia som har prøvd å rydde opp i disse skammelige forhold. Ikke Norge (merk deg dette!). Det er viktig å gjøre disse sammenhenger kjent. For det er som med det tyske eventyret om Rumpelstilzchen.