Månedlige arkiver: oktober 2012

Justisdepartementet svikter sine borgere

Justisdepartementet vurderte ikke grundig, fordi dette også er deres barn

PST’s ønskede lovendring for å stanse soloterrorister vil føre til et overvåkningssamfunn og kriminalisere borgernes tanker, advarer flere høringsinstanser.

Dette står å lese i en lokalavis langt ute å landet. Hverken Aftenposten. no eller NRK.no har et kritisk ord å meddele om dette. Det synes å være meg mistenkelig. Har ikke NRK og Aftenposten tatt mål av seg å være riksmedia, å være selveste sannhetens forsvarer, i tykt som i tynt. Eller sitter det noen bak, i styrene…og bestemmer hva som skal være med og hvordan det skal bokstaveres? Særlig nå når Datatilsynet med direktør Bjørn Erik Thon (som den eneste?) virkelig tar sin oppgave alvorlig:

«Departementet (justisdepartementet) er her farlig nær å kriminnalisere borgernes tanker». Denne landsens avis skriver videre (sitat): » Han er svært kritisk til høringsuttalelsen fra departementet, som han kaller en ukritisk videreformidling av PST’s synspunkter og påstander». 

Jeg tror Thon har helt rett. PST har tatt mål av seg å kunne bestemme vår lovgivning. I min naivitet ville jeg trodd at det er de ikke de rette til å gjøre. Hvem stopper dem? Hvor blir dere av, politikere?

Justisdepartementet og PST er åpenbart to alen av samme stykk. De er bare interessert i en ting: kontroll. De bruker alle midler de kan for å oppnå dette. Statens fulle kontroll over landets borgere. De har rett og slett glemt at de er betalt av landets borgere. Landets borgere har satt mat på deres bord og gitt dem en seng å sove i. De svarer med å ville ta over styringen på skipet. Det er som mytteriet på Bounty. Kjeltringene har våknet og vil ha mer. De vil ha mye mere enn makten. De vil ha alt. Vi har fått mennesker i ledelsen av vårt land som lever av slangenes list, av å manipulere og styre i bakgrunnen. De er maktmennesker som først og fremst meler sin egen kake. Så lenge de får ha lønnen sin i fred er de med på alt. Ikke sant, Morten Ruud?

Det er mye vi skulle hatt styringen på: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8365512

Men Oslo Dagblad, avisen som har stort sett har fokusert på vår alles seksuallyst og øltørst, har besluttet seg å skrive om Datatilsynet. Ikke verst.

Departementet er her farlig nær å foreslå å kriminalisere borgernes tanker, advarer direktør i tilsynet, sier Bjørn Erik Thon til NTB. Han er svært kritisk til høringsuttalelsen fra departementet, som han kaller en ukritisk videreformidling av PSTs synspunkter og påstander. – Forslagene fra PST kan stride mot menneskerettighetene, og da hadde vi forventet langt grundigere vurderinger enn departementet har gjort her. Vi har valgt å avstå fra å kommentere hvert enkelt forslag, fordi vi mener dette ikke er godt nok utredet, sier Thon. Han er spesielt kritisk til at departementet selv fastslår at enkelte av forslagene vil gjøre at loven ikke blir forutberegnelig. – Det betyr at man ikke vet hva som er straffbart eller ikke. Gummihansker kan være straffbart, men trenger ikke å være der. At man ikke lenger kan sette seg inn i hva som er lovlig eller ikke, vil svekke folks rettssikkerhet dramatisk, og det bryter med et helt sentralt prinsipp i jussen, påpeker Thon.

Departementet kriminaliserer borgernes tanker: http://www.dagbladet.no/2012/10/28/nyheter/politikk/pst/innenriks/terror/24077147/

Tenk at Datatilsynet står frem og våger å si sin mening i dette terrorlandskap. Takk til Bjørn Erik Thon. En varm takk.

Men ikke en eneste politiker har ytret seg skeptisk, så langt. Hva skal vi bruke dem til, egentlig? Ingen journalist har stått frem. Hvorfor skriver dere i det hele tatt? Hvor blir du av, Erling Borgen? Hvor er landets mange intellektuelle? Hvor er våre mange kunstnere? Har dere sovnet inn på statens velstandspute? Dette er ikke øyeblikket å bli sittende på gjerdet.

Skremmekampanjer

De norske zionister, PST og militær etterretning vil skremme 

Når media lager store overskrifter er det på tide å være på vakt.

Mye taler for at etterretningstjenestene i denne saken også har en finger (eller to) med i spillet. De ønsker å fremme vold og terror, slik at de kan si «se, vi har rett, nå må politikerne endelig gjøre noe». Dette vil de si helt til avstemningen i Stortinget om den foreslåtte utvidelse av terrorloven. Jeg går utfra at de har planlagt en rekke hendelser. Hussein fengsling kan være planlagt og hjulpet frem av en ‘under cover’ agent. Dette blir beskrevet i detalj i CIA’s manual for terrorvirksomhet ved navn ‘Field Manual 30-31’. Den har blitt lest med stor interesse av alle NATO-lands etterretningstjenester. Er det noe som er for vanskelig for familefedre å gjennomføre, læres en nyttig idiot opp eller Mossad (det norske Mossad med avdeling på Jevnaker) kobles inn. Den siste terroraksjon før avstemningen på Stortinget kan være på nivå med drapene på Utøya. Det vil være noe som kan slåes stort opp i presse og media, da også dette skal treffe hele det norske folk. Bombesprengning på Centralstasjonen eller Bussterminalen i Oslo, drapsmenn på T-banen Stortinget stasjon, senkning av Kielferga ute i Kattegat eller lignende. Da finner man sikkert et bekjennerbrev på internett og får en en uttalelse fra PST som med sikkerhet slår fast at dette var muslimer eller høyreekstremister.

Hussein fengsles for to uker: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8374741

Ubaydullah Hussein varetektfengslet for to uker: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ubaydullah-Hussain-varetektsfengsles-i-to-uker-7029836.htm

Når det gjelder tendensiøse mediaomtale av våpenbruk tar de norske jaktfolk igjen: 

SOM FØR Telemark jeger og fiskerforbund har overhodet ikke registrert noen påfallende, ny interesse for jegerprøvekursene, verken fra etniske nordmenn eller folk med utenlandsk bakgrunn. Og vi har heller aldri hatt noen mistanke eller grunn til å tro at noen har vært ute på slike veier. Noen utlendinger har vi hatt inne på kurs, men de er jegere og driver jakt.

 

Ekstremt våpentull:  http://www.ta.no/nyheter/grenland/article6310039.ece

Norske politikere advart, 40 liksom terrorister navngitt…

Det er terrorlovgivning i Norge det gjelder. I 2013 er det avstemning om utvidelse av terrorloven på Stortinget. PST og den militære etterretning settes inn for å sikre den samme lovgivning som i USA. De følger oss opp slik at vi i oppløpet til avstemningen skal bli skikkelig redde for terrorister. Bakmennene bruker PST, det miliære og norsk terror-politi til å få lovhjemmel til å kunne arrestere folk for hva de kan tenkes å gjøre i fremtiden. Ikke fordi hva de faktisk har gjort av kriminelle handlinger, men hva de kunne komme til å gjøre. Denne lov heter i USA Indefinite Detention og går innunder The Patriot Act, George W.Bush’ livsverk. Derfor det uvanlige skritt å navngi terrorister. Gudskjelov har vi så mange utlendinger her å ta av. Hvis ikke, hadde dette bydd på utfordringer. Lovforslaget kommer faktisk fra PST. Tro det eller ei. Og det er ikke borgernes ve og vel de er opptatte av. Å bruke PST og den militære etterretning er det samme som å sette bukken til å passe på havresekken. Jeg antar justisdepartementet sitter avventende i bakgrunnen, for det er derfra det blir trukket i trådene.

Mange såkalte «terrorister» står på PST’s lønningsliste. Blant annet Arfan Bhatti. Det har vært tydlig å se da han de siste måneder har begynt å bevege seg med stor selvsikkerhet i medielandskapet. Det er fordi han vet han har støtte fra høyt hold. Han føler seg sterk og beskyttet. Kanskje nettopp derfor ble han pålagt å anlegge sitt terroristskjegg, slik at han skulle se ordentlig skummel ut. Et ekte mullahskjegg. Som en virkelig terrorist. Jeg skjønner det godt, jeg, han skal jo også som en Tor-Achsel Busch ha noe å leve av. Men det er ikke nytt. CIA har arbeidet på samme måte i en menneskealder. Nylig har også FBI tatt i bruk de samme metoder ( terrorist skulle sprenge the FED, ble fanget New York), det er mer enn pinlig. Meget verre har det vært at det var til dette formål drapene på Utøya ble gjennomført av Breivik den 22.juli 2011. Det hadde vært en god idé å ta en prat med det norske Mossad på Jevnaker. For de er virkelige terrorister. Lar våre politikere seg føre bak lyset? Eller har de mot og kraft til å stå imot presset? For det vil ble enda større. Nå vet vi ihvertfall at både PST og den militære etterretning har mere på lager akkurat nå.

 

Arfan Bhatti trolig i Pakistan: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8364071

Nå er det verre enn noen gang, norske politikere advart: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8367187

Frykten for terrorangrep aldri større enn i dag. Norske politikere advart: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norske-politikere-advart-mot-navngitte-islamister-7024409.html

 

Israels ambassadør, Michael Eligal, er død

Ambassadøren er død. Men ingen i norsk media har sagt noe. Hva kan det skyldes? Hverken i norske aviser eller nrk var det noe å se eller å lese, gudene vet hvorfor. Kan det har vært selvmord etter styggeste merke? Var det sykdom ingen vil snakke om? Hoppet han fra et loftsvindu, hang han seg på låven, kjørte han på en trailer eller skjøt han seg med en tysk luger? Hadde han kanskje en sykdom som i politiske kretser er skammelig, HIV eller aids? Dette var en offentlig personlighet. En mann med et særegent ansikt og et helt egent blikk. Han satte straks han dukket opp, tydelige spor etter seg i medialandskapet. Som offisielle israelere gjerne gjør, med en ubehagelig autoritær maktutøvende stil. Selv når det gjaldt småting, fillesaker og fluelort. Men det var ikke hans eget varemerke. Dette er en del av Israels politikk, å ville skape bukkenikkere, skape redsel, angst og frykt. Dette er de militante zionisters språk.

Men tok mannen virkelig sitt eget liv? Det er skjeldent at folk i høye posisjoner gjør det. Skal vi virkelig tro på det? Vi vet at selvmord ikke alltid er selvmord, selv om det ser ut slik. Det kan også være et «coverup», etter mafiaforbilde. For idealene henger jo ikke særlig høyt, der nede i mellomøsten. I tilfellet noe slikt skulle ha funnet sted, hvorfor spiller da norske media med på laget? Jo, fordi det øverst i de norske maktkorridorer finnes intime forbindelser med alt som har med Israel og Mossad å gjøre. Et lite vink fra en av dem er nok til at både NRK, Aftenposten og Dagbladet redigerer slik det er ønsket.

Vanligvis når det blir fremstilt slik (se ambassadens hjemmeside), er det selvmord. Men det kan like gjerne ha vært misfornøyde oppdragsgivere på høyt statlig nivå som har gitt ham en pistol i hånden og sagt at nå må det gjøres. Slik gjorde maktzionistene det under Stalin. Eller de har tatt jobben i egne hender. I den israelske politiske zionistiske stat og i Mossad er slikt mulig, dessverre.

Ambassadør Eligal byttes ut og dør kort tid etter: http://embassies.gov.il/oslo/NewsAndEvents/Pages/Michael-Eligal-til-minne.aspx#p

 

Ingen klare fellestrekk, melder politiet

 

Det finnes alikevel et fellestrekk. Det er ingen sak for to voksne menn å trekke en jenteunge som er alene inn i en (vare-)bil. Det er ikke vanskelig. Skal en jente taes, så klarer to voksne menn det uten videre. Men det synes som om det ikke er det som gjelder. Her synes det å være folk på ferde som først og fremst vil skape angst og redsel. Ikke mere og ikke mindre enn det. Og det er tydelig for meg at de utnytter den almenne redselen som ennå sitter igjen fra drapet av Sigrid Giskegjerde Schetne. Ja, man kan spørre seg om kanskje de samme står bak drapet av henne, for nå, i etterkant,  å ville skape denne uhyggelige redselstemning ved å skremme småpiker. Ja, kanskje har de rett og slett skjøvet drapet i skoene på noen andre, for så og ha en sak som kan brukes for å skremme videre. Men, enn å lenge, bare skremme. Vi kan gå ut fra at vi ennå ikke er kommet til slutten på denne skrekkelige leken. Vi har ingen velsignelser i vente fra denne kanten.  

 

Gutt kontaktet av menn i kassebil:  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8345118

Bare et tidsspørsmål før 64-åringen blir løslatt: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8345474

 

Hvem kunne tenkes å ha en slik agenda?

 

Hvem vil skremme og skape angst utover et helt land, i et helt folk, samtidig som de har med Utøyadrapene å gjøre? For drapet av Sigrid Giskegjerde Schjetne ble satt i forbindelse med de bestialske drap på Utøya, det sto å lese i avisene. Man må spørre seg om noen virkelig utnytter dette bevisst? 

De norske hemmelige tjenester synes for meg å ha hatt en finger med i spillet på Utøya. Terrorpolitiets oppførsel vitner om det. Styrt av sentrale personligheter i vårt eget justisdepartementet. Men de er ikke så skruppelløse som man kunne trenge hvis man har en slik agenda som nå er ferd med å utspille seg. De som er det befinner seg vanligvis et helt annet sted, lenger sør. Det jeg antyder er følgende: Jeg er foreløbig av den oppfatning at Mossad kaldblodig myrdet familien Fogel mens de lå og sov, i mars 2011, rett og slett for å ha en politisk grunn til å bygge ut nye områder på vestbredden. Metoden er Mossads. Tenkningen er zionistisk. Ingen kan myrde sovende spebarn med kniv så medlidenhetsløst og skamløst som dem. Satt i scene av israelske mektige politiske zionister. At Netanjahu straks, uten det minste bevis, offentlig gikk ut og anklagde palestinske terrorister, gav meg mistanken. At mordene siden ikke er blitt oppklart, selv ikke av de meget dyktige israelske politifolk, bekrefter for meg min mistanke. Og Mossad har Carte Blanche i Norge, gitt av sentrale personligheter innenfor og utenfor AP, nordmenn som har solgt sin sjel til zionismen og kanskje derved vunnet makt og rikdom. Mossad Norge har en egen avdeling mossadagenter fra Israel med kontor på Jevnaker (iflg forfatterne Hans Henrik Ramm og Johan Setsaas). Der holder de svartkledde til. Av alle steder. Ikke langt fra Utøya. Det gjelder å følge oppmerksomt med. For de politiske zionistene er de eneste med en egen agenda når de gjelder å skape allmenn angst og uro i en befolkning. 

 

Hvorfor politiske zionister?

 

Metoden røper dem. Der hvor de har gått fra 60 tallet og oppover til idag ligger tusener på lemlestede og kaldblodig myrdede, helst med bomber, men også kniv- og skudd-drap. Overfall bakfra, feller, brutalt overraskende, i mulm og mørket, dette er godt betalte folk fullstendig blottet for hjertevarme. For politiske zionister er materialistiske eksistensialister. Mennesker er for dem antall, mengde og prosenter. Om tusener dør, så spille det ingen rolle. For mennesket er bare som brækende sau, bræker noen for høyt, blir de slaktet. Den enkelte spiller ingen stor rolle. Bare makt spiller en rolle. De legger løgn på løgn etter seg, tåkelegger, forfalsker og er eksperter på å skyve sine egne misgjerninger inn i andres sko. De myrder for å få politiske fordeler med en agenda heller ingen av dem tør å vedkjenne seg åpent. De har media og mange store aviser i sin hule hånd og misbruker dem for det de er verdt.  Store presseopppslag er et av deres varemerker. For de vil manipulere folkemassene, det være seg muslimer, hinduister, buddhister eller kristne. Sannheten skyr de som ilden skyr vannet. De suger sin kraft fra mørket og har i mange år allerede arbeidet for at det vestlige samfunn skal råtne på rot, slik at de kan overta butikken. Jeg visste ikke om dem, skammelig naiv som jeg har vært, før jeg lette etter bakgrunn for utøyamassakrene (se http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/).

 

 

Israelsk nybygger familie drept: http://www.dagbladet.no/2011/03/13/nyheter/israel/vestbredden/utenriks/15798152/