Månedlige arkiver: januar 2013

Olof Palme skal usaliggjøres, en svertekampanje

Olof Palme skal usaliggjøres, en svertekampanje

Mon tro, hvorfor akkurat nå?

Nå siver det langsomt ut opplysninger om hvem som var mennene bak mordet på Olof Palme. At disse tilhører det ledende skiktet i Sverige. Kanskje befinner de seg blandt de rikeste og de mektigste familier, de som har tydelige politiske hensikter, hensikter som ikke kan uttales, motiv som ikke kan gjøres kjent.

Den svenske forfatteren Ole Dammegård, skriver i sin bok om Palmemordet side 22: «Man måste ju hela tiden fråga sig vem som kan ha haft intresse av att han röjdes ur vägen och vem som har haft resurser att organisera en så pass kvalificerad kombination. För det är som sagt inte slumpens verk, det är heller inte några galningar eller fanatikers verk, utan en väl avvägd organiserad handling som varit förberedd under en relativt lång tid. Side 23: «För det är då mycket möjligt att dessa inte bara har anknytning till någon utländsk säkerhetstjänst, utan att kanske rent av tyngdpunkten för konspirationen har legat hos vissa etablerade kretsar (min uthevning) inom landet. -Och detta är en fråga som det fordrar en stor grad av mod att i verklig mening ge sig in på».

Dette er mennesker som ødelegger andre som forstyrrer deres planer ved å undergrave deres posisjon i samfunnet. De bruker de styggeste og sletteste metoder. En kamp uten ære og moral. Hvis det er nødvendig, dreper de dem på åpen gate. Eller som i dette tilfelle da mannen var en riktig størrelse, en egen samfunnsorden; først drap, så svertekampanje. Men – de står aldri frem i lyset, åpent og ærlig, for bakholdsangrep er deres styrke. De er rike, men svake. De kaster folk de ikke liker ut i slangegruben, ut til hyenene, til villhundene. Mens de smiler opp i ditt ansikt. Dette er deres måte å arbeide på.

De har innflytelse inn i de viktigste posisjoner i mediasamfunnet, som også NRK. De sørger for at en regissør får et særegent oppdrag. Så begynner svertekampanjen.

Tankene går hen til filmen om Muhammed ved navn «Innocence of Muslims» av den amerikanske jøden Sam Baciles, også kjent som Nakoula Basseley Nakoula eller Mark Basseley Youssef.  For vi er vitne til et handlingsmønster som gjentar seg. Denne filmen var åpenbart gitt i oppdrag/finansiert av amerikanske politiske maktzionister for å ha grunnlag for å utføre visse terrorhandlinger i mellomøsten.

Den svenske filmen om en statsminister (til og med understreket med store bokstaver at det ikke skal være noen tvil at det er selveste Olof Palme det dreier seg om), har vi også her de samme oppdragsgivere, nemlig oksygenrikt zionist miljø i Sverige. Nå vil de skape et inntrykk som skal balansere ut dette motbydelige og feige mord. Nå vil de tråkke Olof Palme skikkelig ned i søla: Mannen var jo egentlig pervers, han var jo egentlig pedofil….og dette inntrykk skaper de ad omveier, de står ikke frem med eget navn og sier dette, nei, de lar media, i denne omgang, en film, antyde det …

Les nyheten på NRK.NO:  http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.10864484

Regissøren, Michael Marcimain, som kanskje har latt seg lure med på dette, fordi han var uvitende om hvem som står bak og hva den egentlige hensikten var. At filmen allerede har fått så mye vind i seilene, tyder på at mektige samfunnsposisjoner står bak og skyver, akkurat som med Sam Baciles film. Hvis Mr Marcimann ikke er i samme familie som Baciles og de mektige svensker, kan hans karriere gjennom dette ha fått en skikkelig knekk, selv om han selv kanskje ikke ennå skjønner dette, fordi han er ung og uerfaren og han får jo kanskje en pris, Guldbaggaren:


Mordet på Olof Palme og Estoniakatastrofen

Den sannhetssultne svenske journalist Ole Dammegård (f.1958) oppdaget etter års sporforfølgelse og lesning av dokumentasjon at det sto meget mektige miljø bak mordet på Olof Palme. Det var mennesker som ønsket en bestemt politisk utvikling av det svenske samfunn. Det var mennesker som ikke så seg tjent med en personlighet som Olof Palme. Dammegård skrev en bok om sine oppdagelser og dramatiske konklusjoner på 780 sider, men måtte etter flere års forsøk slå fast at ingen forlag turde å gi ut dette. Da Dammegårds arbeidsintensive oppdagelser ikke fortjente å bli liggende i en skrivebordsskuff, bestemte han seg for å gi boken til de som ønsker å lese uten vederlag.

 

Jeg fikk et tips om boken igår den 8.januar 2013 og har lest hans hjemmeside, innledningen og forordet. Boken synes å kunne bli av stor betydning. For så langt har ingen før ham lagt noe vesentlig om mordet på Olof Palme på bordet. Ja, det kan stemme det Dammegård hevder, at de mange mordkommisjoners egentlige oppdrag var å forhindre at sannheten skulle komme frem. Dammegårds funn stemmer overrens med en rekke samfunnsengasjerte menneskers oppdagelser de siste år omkring merkelige selvmord, politiske henrettelser og terroraksjoner. Boken er utstyrt med mange interessante foto og dokumentkopier.

Ole Dammegård presenterer seg og sitt prosjekt her: http://www.oledammegard.com/index.html


De vestlige, manipulerte samfunn

En gripende dokumentarfilm angivelig produsert i Nord-Korea kaster et tankevekkende lys på vårt vestlige samfunn.

Den vekker spørsmålene om hvorfor Korea ble delt og holdt delt frem til idag. Var det ren propaganda at USA mente å måtte stagge kommunismen? For nettopp de samme folkene sto bak delingen av Tyskland, hvor det gjaldt det helt andre motiv. Å splitte og (derigjennom) herske har vært de militante zionisters metode. De sto bak okkupasjonen av Russland (den russiske revolusjon), kalte det kommunisme og bemektiget seg den russiske tsars store rikdommer. Var det ressurser i Korea de interesserte seg for?

Dokumentaren fremstiller oss vestlige mennesker som propagandaofre, bevisstløse og forførte, virrende hjelpeløse i retninger vi selv aldri hadde bestemt, men som de aller rikeste av oss (1%) har bestemt. De hersker over oss, utnytter oss og fører oss som slaver ved hjelp av bestemte teknikker og metoder. Vi styres ved propaganda og frykt, ved floskler og fraser, gjennom løgn og krig. Vi lar oss blende og trøste av et meningsløst forbruk, gjennom å spise mat som ødelegger oss, samtidig mens store deler av verdens befolkning sulter og lider nød. Dette fremstilles i filmen på en overbevisende måte, kommentert av bilder av ofre vi kan kjenne igjen fra media. I dette står opprettelsen av Israel sentralt, som resultatet av samarbeid rike jøder imellom (finanskonsernet Rotschilds). Kort tid etter opprettelsen av landet Israel i 1948 begynte zionist David Ben-Gurion sitt felttog; en etnisk utrenskning som har fortsatt frem til denne dag:

«Vi har tatt deres land. Vi må gjøre alt for å sikre oss at de aldri vender tilbake. Vi må bruke terror, drap, trusler, konfiskering av eiendom og fjerne alle sosiale tjenester for å utrydde Galilea for hele den arabiske befolkning (David Ben-Gurion 1948: «We have taken their country. We must do anything to ensure they never return. We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation and the cutting of all social services to rip the Galilea of its Arab population»). Israel med sine 7,3 mio mennesker fortsetter sin etniske utrenskning som er et genocid, et drap av et helt folk, utryddelse av millioner av barn, kvinner og menn, fordi den amerikanske skattebetaler støtter dette med 3 milliarder dollar hvert år, noe som utgjør ca 15 norske statsbudsjett (kommentar: vi lever bra i Norge med det vi har, mens de,  med omkring samme antall mennesker som hos oss, har mye penger tilovers til våpeninnkjøp, våpenteknologi, biologiske våpen og atomvåpen). 

Også får vi presentert andre synspunkter på bakgrunnene for koreakrigen, hvor dengang omfattende drap (4 millioner koreanere) og store ødeleggelser (75% av landet ødelagt) syntes nødvendige med bruk av ogå sykdomssmittende og sykdomsfremkallende biologiske våpen. USA anklager Nord-Korea og er redde for produksjon av atomvåpen, mens de selv har truet Nord-Korea 7 ganger med atomkrig og er det eneste landet i verden som har vært gale nok til å bruke dette (Hiroshima og Nagasaki i Japan).

De er redde for oss fordi vi ikke er redde for dem.

Og det er USA som har invadert 37 forskjellige land de siste 50 år. Vi, Nordkorea, har ikke invadert et eneste ett (1.05.07)! Dette kan gjøres fordi ingen bryr seg, ingen stiller de riktige spørsmål. Og hvordan gjør de det? De bruker propaganda. Fjernsyn er det sterkeste våpen i en psykologisk krigføring rettet mot ens egne vestlige befolkning. Fjernsyn er mektigere enn opium, alkohol, religion og sex (1.06.36) og forvandler oss til misfornøyde zombier.

De vestlige næringsliv store aktører får aldri nok av profitt og er derfor en militærstats apparats kyniske og sugende pengemaskiner som i sitt kjølevann kun legger fattigdom, død og fordervelse etter seg. Mange fabrikanter får sin store rikdom ved å bruke slaver i sin produksjon fra et av den 3.verdens land. Dette gjøres uansett miljøskader eller ødeleggelser av ressurser. Det blir til og med årlig brukt 12 milliarder dollar i propagandautgifter (markedsføring og kommunikasjon) for å manipulere barn barne- og ungdomsårene igjennom, slik at de er funksjonelle roboter når de er voksne. Et amerikansk (US) barn har ved fylte 7 år i gjennomsnitt sett 20 000 reklamefilmer (på fjernsyn) hvert eneste år. Bare en gruppe får mere oppmerksomhet fra markedsførerne enn barn. Det er teenage og pre-teenage jenter (the tween-market 1.13.44). Dette er i virkeligheten «corporate phedophilia». Dens målsetting er å få så mange ungdommer som mulig til å føle seg utilstrekkelige (inadequate).

Denne utvikling har blandt annet også blitt styrt av Prescott Bush, George W.Bush’s bestefar, som også var dypt involvert i den finansielle utvikling av vesten, han var styremedlem av UBC, Union Banking Corpration og US Federal Reserve.

Berømtheter, celebrities (the cult of celebrity), er et annet instrument å manipulere ungdommene med. Michael Jackon ble skapt av vestlig propagandakrefter og avsluttet sitt liv forfulgt og plaget av en stadig identitetskrise. Paris Hilton, en narsisstisk parasitt, tar 120 000 dollar for å vise seg på en fest. Hun har til og med et eget TV-show som heter My New Bestfriend Forever. Folk melder seg og konkurrerer for å bli hennes «nye beste venn for alltid». Dette er et bevis på at alt i vår vestlige kultur kan forvandles til en pengeinntjenende vare. Distraksjonsteknikk som magasiner og fjernsyn er et av de mektigste instrumenter for å hindre folk å tenke kreativt  og å samtale om vesentlige ting. Det siste skuddet på treet er «games»-industrien. Her står først og fremst ødeleggelse, vold og død i sentrum. Det finnes spill hvor du kan drepe alt som rører på seg og ha sex med prostituerte (GrandTheftAuto4). Denne solgte for 1/2 milliard dollar den første uken det lå ute for salg. De samme teknikker blir brukt ovenfor nye rekrutter i den amerikanske hær, fordi den gjør dem ufølsomme for vold og drap. Høyt elsket underholdning er World Wrestling Entertainment som er et høyst brutalt show. Men amerikansk ungdom kjenner hver eneste av heltene her. Mens 80% av den amerikanske ungdom ikke kan finne hverken England, Israel, Irak eller Afghanistan på et kart og 11% vet heller ikke hvor USA ligger, kan 30% av dem heller ikke finne Stillehavet på kartet. 75% av dem vet ikke engang hvor mange mennesker som bor i USA.  

Selv om en reprodusert virkelighet bestående vold, fedme og berømtheter ikke klarer å skjule at det lever 38 millioner hjemløse i USA, prøver de så godt de kan. Media vil bare vite om dette, hvis de fattige kan brukes i underholdningsindustrien. Miss Tyra Banks var en tidligere modell som nå har et eget talkshow med sosialt tilsnitt. Hun later som om hun har sosial interesse, men viser ingen kvalifikasjoner til det. Hensikten er bare å markedsføre henne som «a brand», et eget varemerke. Hver gang hun kommer til syne skal (mann)folk stønne av begjær. Samtidig mens hun bredte seg utover det amerkanske folk, drepte US soldater 1,8 millioner vanlige mennesker i Irak. «One by one the terrorists are learning the meaning of american justice (George W.Bush to the Congress)». Hun kjente ikke til noe av dette. Det interesserte ikke henne engang. 

Det lages nå flere reklamefilmer, blader og magasiner enn noen gang. Disse kontrolleres av de 5 store produsentene Viacom, Warner Bros, Walt Disney, CBS og 20th Century Fox og brukes flittig til å fortsette den utførlige hjernevaskingen for at de skal tro på en forstyrret verden (distorted reality) .

Den 11. september 2001 ble WTC angrepet og ødelagt. Dette terroriserte, hypnotiserte og traumatiserte den amerikanske befolkning. Media gjentok i det uendelige at dette var gjort av terrorister, mens 11 år efter hendelsen tror 87 % av US befolkning at dette var iscenesatt (like a Hollywood Blockbuster, 1.29.31) som en falskt flagg operasjon, akkurat som i den tyske Riksdag og Pearl Harbour og ble brukt som inngangsbillett til den meningsløse jakt verden over på såkalte «terrorister», men også for å fjerne borgernes demokratiske rettigheter. Propagandamakerne er redde for å at folk skal gjenkjenne deres løgner og avvise dem. De er redde for at folk vil ha et ekte demokrati. «I will be long gone before some smart person figures out what happend inside this ovale office (George W.Bush)».

Jeg ble gjort oppmerksom på denne filmen av: http://www.brasschecktv.com/page/21743.html