Månedlige arkiver: april 2013

John McCain og lemlestelsene i Boston

Kommer vi til å se terrorhandlinger i tiden fremover med mange sårede og døde fordi noen mektige mennesker med representanter i den amerikanske kongress og senat vil forvandle USA til et totalitært militærdiktatur? Det kan se ut som om vi allerede nå ser noe av hva som er villet med lemlestelsene i Boston (fra Aftenposten 21.04.2013):

De republikanske senatorene John McCain og Lindsay Graham er blant dem som nå har begynt å diskutere hva slags rettsprosess som nå venter gjerningsmannen bak tragedien. «Under krigslovene kan vi anse den mistenkte som en fiendtlig stridende, uten vanlige rettigheter», sier de to ifølge CNN.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/McCain-vil-bruke-krigslover-mot-Boston-bomberen-7180580.html#.UXOf3UlI1yC

McCain var også sammen med George W. Bush, en av pådriverne i den totale ødeleggelse av Irak. Han tilhører zionistene i US kongress.

John McCain i omfavnelse med George W. Bush viser et nært åndelig beslektsskap

Intervju med Zubeidat K. Tsarnaeva, mor til brødrene i Boston

Zubeidat K. Tsarnaeva, the mother of Boston bombing suspects Dzhokar and Tamerlan Tsarnaev, said Friday that her eldest son Tamerlan was under the control of the FBI.

«He was controlled by the FBI, like for three, five years,» she told Russia Today during an interview. «They knew what my son was doing, they knew what actions and what sites on the Internet he was going [to], they used to come…and talk to me…they were telling me that he was really a serious leader and they were afraid of him.» «How could this happen?…They were controlling every step of him, and they are telling today that this is a terrorist attack,» she added. The FBI is notorious for recruiting and framing terrorist patsies. A report compiled by Mother Jones and the Investigative Reporting Program at the University of California-Berkley found that of the 158 prosecutions carried out on terrorism charges since 9/11, 49 defendants participated in plots that were arranged by FBI agen…

At leteaksjonen var overdimensjonert er klart. Med 9000 tungt bevæpnete politi/soldater på jakt i en mindre by, er spørsmålet om noen her egentlig er ute i andre ærend; nemlig å bruke anledningen øve på fremtidige store bevæpnede aksjoner. Sammen tanke slo meg da de ved hurricane Sandy evakuerte New York, en by som har hatt hundrevis av hurricanes uten at noen noen gang tenkte å evakuere.

Vi slår fast at den såkalte gjerningsmannen ble drept. Han fikk ingen anledning å forklare seg selv. Det kan ikke utelukkes at FBI ville ha en død gjerningsmann, en drept gjerningsmann. Det er også mulig at politimannen som ble skutt, ikke ble drept av Tamertlan, men av en spesialist fra marinen, the Navy Seals, avbildet som tilstedeværende før bombeeksplosjonene. Det vil være avgjørende å se om broren Dzhokar kommer til å overleve. Hvis dette var en falskflagg-aksjon, slik mye tyder på, ville bakmennene være interessert i hans død.

Sitat Aftenposten: «Det forsto vi da politifolkene begynte å juble og klappe. Da skjønte vi at dette var over. Politiet jublet da de tok ham, og det gjorde nok hele byen, sier hun med et eneste stort smil». Det er meget uvanlig at politi applauderer i en situasjon hvor folk blir skutt og drept. Applauderer ved drap. Det er mobben som gjør det. Mobben og rowdyene som også henger folk opp i de nærmeste trær fordi de ikke liker dem. Enkelte medlemmer av Ku Klux Klan gjorde det. Amerikanerne har vært forsiktige med slikt siden den gang. Kanskje fikk noen sentrale offiserer ordre om dra igang slikt. Fordi noen meget høyere oppe i systemet vil ha presseoppslag om akkurat det, slik at de skal kunne forsvare sine handlinger ved å si at borgerne i Boston ville det .

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Politiet-jublet-da-de-tok-ham-7180505.html#.UXKG-ElI1yA

Å finne på en slik handling er, sett fra et enkeltindivids ståsted, merkelig, ja, nesten umulig. Det skal noe til å ville drepe tilfeldige barn, unge og voksne. Ingen av disse unge mennesker har vist, da vi ville ha kunnetg se dette på foto, et slikt brennende hat mot omgivelsene, at de ville ha vært istand til slike handlinger. Hat var ikke det som lyste ut av deres ansikter, men tydelig sjelelig forvirring. Ja, forvirring kanskje skapt ved hjelp av medisiner. Vi vet at CIA har drevet forskning på medisinsk manipulasjon og kontroll av mennesker siden andre verdenskrig.

Ansiktsuttrykket til det avbildede Tamerlan er ikke ulikt uttrykket til Adam Lanza fra Sandy Hook-massakren og James Holmes fra kinoskytingen i Ohio, kanskje er det sant som moren hevder, at sønnen ble manipulert av FBI, men ikke bare ham, også Lanza og Holmes:

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/28/newtown-shooting-search-warrants_n_2970351.html

http://www.ndtv.com/article/world/batman-shooting-suspect-s-trial-in-august-341676

Israel er med, terror gjør oss til en familie, sier Peres, de sender spesialister til Boston:

http://www.timesofisrael.com/israeli-police-chiefs-head-to-boston-to-meet-with-fbi/

 

Israel Police chief Yohanan Danino and other senior police officers left Israel late Tuesday night, heading to the US to meet with FBI officials and other law enforcement officials in the aftermath of the Boston Marathon bombings. Discussions will center on the Boston bombings and deepening professional cooperation between the law enforcement agencies of both countries, Maariv reported.

President Shimon Peres on Tuesday sent his condolences to those hurt in the Boston bombings, and warned foreign diplomats about the ongoing danger posed by terrorism. Speaking at his residence to the Foreign Diplomatic Corps toward the end of Israel’s 65th Independence Day, Peres expressed the country’s solidarity with the bereaved families in Boston today. Three people lost their lives, 140 were wounded and I want to send, on behalf of all of us, our condolences to all the families and wish a speedy recovery to all the injured.

When it comes to events like this, all of us are one family. We feel a part of the people who paid such a high price. God bless them, the president said. While conventional wars between countries used to be the main danger, things have changed, Peres stated. Today the real problem is terror, and terror is not an extension of policy: Their policy is terror, their policy is to threaten. Terrorists divide people, they kill innocent people.

Det er ikke ofte offentligheten får vite at Israels terror- og sprengstoffspesialister dukker opp. Ved bombeeksplosjonen på T-banen i Minsk, Hviterussland (11.april 2011 – 15 drept, 200 skadet og lemlestet), var det bare Spiegel som rapporterte i en bisetning at 9 israelske bombe- og sprengningseksperter var tilstede. Sprenglegemet i T-banen var forøvrig av samme type som i Boston, fylt med nagler, metallskrot og splinter. Også der skulle flest mulig bli skadet og drept. At de i Boston brukte en trykk-koker som oppbevaring for sprengstoffet og metallbitene, er særegent. For hvem har ennå trykk-kokere stående? De er ikke mange. Kostnadene for begge bombene, Minsk og Boston, er helt sikkert også omtrent de samme, 100 US$, slik at alle skulle være helt sikre på at slike bomber kan gudoghvermann lage. Kanskje er det nettopp Shimon Peres’ tydelig påtatte medlidenhet og trøst det som forbinder Israel med aggressive, groteske og stygge terrorhandlinger.

 

Etterforskning av bombeprengninger i Boston

Etterforskning av bombeprengninger i Boston

På bakgrunn av hvordan «terroraksjoner» har blitt etterforsket tidligere (særlig Oklahomahendelsen 19.april 1995), er det mange som ikke har tillit til at US regjeringen er interessert i sannheten. At det er helt andre ting The Federal Government er opptatt av:

Video: http://www.brasschecktv.com/page/23057.html

A Noble Lie: The Oklahoma City Bombing of 1995

A myth or untruth knowingly told by the elite to maintain social harmony, or the social position of the elite? The 1995 bombing in Oklahoma City was a direct blow to the heart of America. 168 people were killed, including nineteen children. For those watching the nightly news, terrorism had come home. For years following the bombing, countless victims, family members, survivors, rescuers and ordinary americans, have questioned the official accounts about that fateful day. Hoping to shed light on answers long ignored and censored, both by prominent media outlets and the U.S. government, A Noble Lie peels back what we thought we knew about the bombing and it’s perpetrators.

This film exposes information never before examined or brought to the attention of the American public. A Noble Lie is the culmination of years of research and documentation conducted by independent journalists, scholars and ordinary citizens. Often risking their personal safety and sanity, they have gathered evidence which threatens to expose the startling reality of what exactly occurred at 9:02 am on April 19, 1995 in Oklahoma City. Utilizing footage and eyewitness testimony, previously unseen, A Noble Lie will change forever the way you look at the true nature of terrorism.

The FBI and Congress have shown us exactly what we can expect from the Boston bombing investigation. Here’s how they’ve handled events like this before.

Bombesprengning av Alfred P. Murrah Federal Building 19.april 1995,

168 drept, 800 skadde

 

Liv Signe Navarsete på Senterpartiets Landsmøte 2013

Liv Signe Navarsete’s tale på Senterpartiets Landsmøte 2013 viser en real engasjert erkjennelse av samfunnsutfordringene. Uvanlig er det å se og høre at noen, og da særlig blant politikerne, oppskatter sannheten som noe meget større enn makten. Det opplever jeg at Navarsete gjør.

Utdrag fra talen:

«Før valet til hausten spelar Senterpartiet på ny ei viktig rolle. Me er viktige fordi me i regjering frontar kampen mot systemtvang. Systemtvang oppstår når enkelte system og tankesett får styre fritt. Når enkelte krefter sit med definisjonsmakta, med einerett på å leggja føringar for samfunnsdebatten. Systemtvangen finn me på alle nivå i samfunnet. Trugsmålet ligg i systemtvangen. Den må møtast med motmakt. Senterpartiet er den motmakta i norsk politikk. Ei motkraft der andre flyt med straumen. Men systemtvang finn me på alle nivå. Ikkje minst globalt. Noko av kjelda er den økonomiske teorien som sidan krigen har fått utvikla seg til einetanke, utan rom for alternative idear».

«Økonomar som ikkje skjønar at realøkonomi og finansøkonomi må hengja saman. I dag veit me at verdas største finanskonsern i årevis levde i si eiga verd, med eigen logikk. Heva over lover og reglar – og langt forbi ein kvar grunnleggjande moral. Gav lån til folk som absolutt ikkje hadde råd til renta. Samansette sparetiltak. Så kreative – så kompliserte – at ingen eigentleg forsto dei. Rundlurte folk. Og norske kommunar. Resultatet vart ei finanskrise. Seinare ei økonomisk krise. Store delar av verda slit no med arbeidsløyse, velferdskutt og sosial uro. Korleis kunne det skje? Korleis kunne me la det gå så langt? Svaret er systemtvang. Ein einerådande ide om at marknaden kan løyse alt, at den er sjølvregulerande. Nyliberalismen vann definisjonsmakta. Me i Senterpartiet veit at terrenget ikkje passar overeins med eit teoretisk, ideologisk kart».

«Dei balanserte løysingane er best. Marknad og handel er naudsynt, men marknaden må korrigerast. Finansøkonomien er ingen fiende. Den trengst, for å underbyggje realøkonomien.Problemet er at nyliberalismen ikkje ser skilnad på finansøkonomi; pengar, aksjar, fond – og på realøkonomi; dei konkrete produkta, faktiske varer og tenester. I nyliberalismen er alle varer like i jakta på profitt. Mat og jord, vatn eller sosiale tenester ? alt har ein pris på ein marknad. Men me veit at ein slik marknad, om han ikkje vert korrigert, er blind for sosial utjamning. Blind for internasjonal rettferd, for distriktsomsyn eller mattryggleik og beredskap. Det vert ein politikk som er historielaus og farleg. Systemtvangen gjennomsyrer trendane rundt oss og dei internasjonale organisasjonane, som EU, EØS og WTO. Det er tunge krefter».

«Eg tykkjer òg det er interessant å sjå korleis unionen som politisk system prøver å løyse dei økonomiske problema. Handlingsmønsteret deira stadfester kjernen i vår kritikk av EU. Eg meiner me ser ein systemtvang også i måten EU responderer på. Svaret deira er retta mot finansøkonomien, ikkje realøkonomien. Og svaret deira er meir elitestyrt politikk utan forankring i folket. Mens elitane trekkjer inn på vinslott for å drøfte løysingar, trekker folket til gatene for å bli høyrd. Me ser systemtvangen i debatten i kjølvatnet av 22. juli. Korleis rapporten frå kommisjonen blir misbrukt som grunnlag for å presse fram sentralisering. Det skjer sjølv om det ikkje står noko som helst i den rapporten som underbyggjer ei slik tenkjing eller slike framlegg».

Hele talen kan leses her: http://www.senterpartiet.no/meny-forside/sp-i-regjering-endrar-noreg-article80480-12919.html

Bombesprengninger under maraton i Boston

Hør intervju med Mike Heiliger, 59, en av løperne:

Utdrag av Mike Adams artikkel:

Hvorfor visste Boston bombetroppen alt dette på forhånd?

Gitt disse fakta, spør deg selv: hvem er den mest sannsynlig skyldige i bombingen? Boston bombe troppen tydelig hadde fått forhåndsvarsel om tilstedeværelsen av bombene på maraton, og de hadde også fått forhåndsvarsel om plasseringen av bomben på Kennedy Presidential Library. Det er to rimelige forklaringer på dette:

1) Noen ringte i en advarsel, og truet med å bombe hendelsen, som er grunnen til at bombetroppen var på scenen. 2) Bombetroppen utførte av bombingen som en falskflagg operasjon å oppnå et politisk mål (slippe løs TSA (Transportation Security Admnistration) på gatene, skylde på høyre-ekstreme, øke bombetroppen budsjett, osv.).

1: Hvis en troverdig trussel hadde blitt ringt inn, hvorfor avbrøt ikke Boston politiet maraton eller prøvde å advare løperne om sikkerhetstrusselen? Er det deres politikk å tillate folk å jogge rett inn i en massakre som de allerede har blitt advart om?

2: Det kan ha vært mange grunner til at Boston bombetropp kunne ha plassert bombene på maratonet. Det kunne ha vært en øvelse som gikk forferdelig galt (dvs. ingen eksplosjoner var planlagt, men de av ved et uhell), eller det kunne ha vært en bevisst forsøker å terrorisere det amerikanske folket og rettferdiggjøre væpnede TSA-agenter på gatene for fremtidige sportsarrangementer.

Dette ser mer ut som en planlagt hendelse å rettferdiggjøre en TSA tilstedeværelse. Selv om det fortsatt er litt tidlig å vite dette sikkert, kan det se ut som en planlagt hendelse som er satgt ut i livet av Boston bombetroppen, kalt en «øvelse», deretter brukt som et påskudd for presidenten for å innkalle TSA-agenter å være i gatene under alle fremtidige sportsarrangementer. Og som i sin tur er forberedelsene til TSA’s okkupasjon av Amerika, som alltid har vært målet for Obama. Husk tilbake til valgkampanjen hvor han kunngjorde han ønsket å bygge en «sivile nasjonal sikkerhetsstyrke.»

Klikk her for å se videoen der Obama sier:»Vi har må ha en sivil nasjonale sikkerhetssyrke som er like sterk og godt finansiert…»

Den raskeste måten å bygge en innenlandske nasjonal sikkerhet kraft er å iscenesette innenlandske bombene som et påskudd. Det virker mer og mer som om det er dette som spilte seg ut i i dag i Boston. Husk også at DHS (Dep.Homeland Security) har nå kjøpt over 2 milliarder runder med ammunisjon skal brukes innenlands, mot det amerikanske folket. (Nummeret var 1.6, men har nå blitt oppgradert til over 2 milliarder.) Hva som skjer videre vil vise bakgrunnene. Uansett hva du kanskje tror er bak dette akkurat nå, vil det virkelige beviset finnes i hva Obama kaller svar på bombeaksjonene. Hvis han kaller TSA ut på gatene i Amerika for å «holde alle trygt» på sportsarrangementer, var dette klart en falskflagg rullet ut for politiske formål. Det var et påskudd til å rettferdiggjøre en TSA ut i gatene.

Hvis bombingen brukes til å ramme og klandre veteraner, blues eller «høyreorienterte ekstremister», så er det klart en falskflagg også. Veteraner og blues har vært sterkt demonisert av Obama-administrasjonen, i tillegg til de venstreorienterte medier. Hvis administrasjonen unngår å bruke bombeaksjonen for å offentliggjøre sin politiske agenda, ville det vært legitimt at dette var et tilfeldig terroranslag av en vanvittig individ. Vi må vente og se hva Obama kaller reaksjon på angrepene for å vite deres sanne politiske formål.

Hele artikkelen til Mike Adams, Natural News : http://www.naturalnews.com/039928_Boston_marathon_bombings_official_story.html
Søkende bombehunder sett før maratonstarten: http://www.brasschecktv.com/videos/government-terror/this-is-just-a-training-exercise-do-not-worry.html