Månedlige arkiver: april 2016

Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet og tvangsvaksinering

Gro Harlem Brundtland kjemper på sine gamle dager for AP2 oblig vaksine 2015tvangsvaksinering av barn født i Norge, betalt av våre skattepenger. Hun og Thorvald Stoltenberg har fått Arbeiderpartiet til å programfeste dette. Hva var hennes motiv for dette? Hva vil hun oppnå med dette? Er det arbeiderpartiets sosiale ansikt hun vil bevare? Er det beskyttelse av den norske folk mot sykdommer hun kjemper for? Fru Brundtland er lege. Hun er et meget intelligent menneske, vi kan gå ut fra at hun vet hva hun gjør. Antageligvis kjenner hun godt til den eksplosive utvikling av autisme de siste årene. Hun vet selvfølgelig også alle de spekulasjoner som Dr. Andres Wakefield har blåst liv i, da han gikk ut i offentligheten i 1998 og proklamerte at MMR-vaksinene ødelegger, skader og dreper mange av våre minste.

Journalist Brian Deer ble betalt av pharmaindustrien for å ødelegge Wakefields gode navn og rykte…

Gro Harlem Brundtland satt fra 1998 til 2003 som direktør i WHO (World Health Organisation) i Geneve. Hun har alltid gitt inntrykk av å være godt informert. Jeg antar derfor at hun på et tidlig tidspunkt kjente til påstandene til Dr. Andrew Wakefield, men siden hun nå går ut og vil tvinge alle til å la seg ‘medisinere’, betyr jo det at hun har en grunn til å velge å overse forskerens forstemmende iakttagelser, hans alvorlige utsagn og vitenskapelige begrunnelser på alvor. Fordi han valgte å fortelle offentligheten om dette ble han forfulgt av farmaindustriens advokater. Han mistet legelisensen og fikk dermed yrkesforbud i England. Historien hans ligner meget på forfølgelsen og ødeleggelsen av den tyske Dr. Semmelweiss i sin tid; han oppdaget at det var avgjørende for leger å vaske hendene etter disseksjon i likkjelleren før de besøkte kvinnene på fødeavdelingen.

Gro Harlem Brundtland ble født i 1939. I året 2016 er hun 77 år gammel. Det normale i den alder ville det være å hvile på sine laurbær og besøke barnebarn. Men hun gjør ikke det. Hun vil ha igjennom tvangsvaksinering for alle, 77 år gammel. Hva driver henne? Er hun bekymret over nordmennenes svake helse? Er det kjærlighet til fedrelandet og det norske folk? Kan det være penger? Har hun eierandeler i Merck Pharma (70 000 ansatte, 31 fabrikker i 120 land)? Har hun provisjon? Jeg tror at ingen av delene er tilfelle. Gro Harlem er et maktmenneske. Hun representerer makten som forpakter sannheten (de er eiere av farmaindustrien, de kontrollerer massemedia, deler av rettsvesenet og statlige kontrollorganer som FDA og CDC (i USA). Gro Harlem Brundtland er en budbærer for dem, en troende.

Så har hun kunnet jevne veien for ved sin stortingsmelding nr.74 fra 1979/1980, hvor hun har lagt den røde betong over hele vårt land og hele vårt folk, slik at alle ble kuttet på samme høyde. Bare gjennom dette, kunne Den Nye Verdensorden (NWO) og FNs Agenda 21, få fotfeste i Norge. Meningen er klar: Innvandring skal svekke alle europeiske nasjonalstater, man tar så og si margen ut av ryggraden, slik at de egne befolkninger går ut av verdenshistorien, ut gjennom bakdøren, forsvinner umerkelig. De opprinnelige befolkninger skal byttes ut fordi de ikke duger for en kommende FN-styrte verdensregjering. De er ikke veike nok. Forståelig var hun aldri ærlig nok til å si dette rett frem. Men ideen måtte ha vært klart for henne lenge før hadde banet veien for stortingsmelding 74, hvor hun var 40 år gammel.

AP og et trotskyrødt statsregime

AP og et trotskyrødt statsregiment

Mye taler for at det er den samme grunn til at hun heller aldri har nevnt motivet bak tvangsvaksinasjon. Faktiske forhold er, ifølge filmen Vaxxed (2016), at MMR vaksineringen (mot meslinger, røde hunder og kusma), har så mye gift i seg (særlig aluminium og kvikksølv) at de forsvarsløse, små barn med makt blir presset inn i autisme. Ifølge opplysninger gitt av Dr. Wakefield virker vaksinasjonen særlig katastrofalt på barn av mørkere hudfarver. Dette blir holdt skjult, bl.a. ved bruk av løgn og bedrag styrket gjennom massemedia og splitt og hersk-taktikk. Vi har idag flere autistiske barn enn noen sinne og følger vi statistikkens konsekvens er ett av to barn om  9 år (2025) autistiske. Er dette det Gro Harlem Brundtland vil? De faktiske forhold taler for det. Andrew Wakefield mener det har med store penger å gjøre. Og industrien arrangerer seg godt. De har fått igjennom et statlig Vaccine Injury Compensation Program (meg bekjent i USA og Norge), hvor skadelidende av vaksinering kan få erstatning, betalt av skattepenger. Her forespeiler man de som ble syke av vaksinen at noen tar ansvar, mens det i virkeligheten er den skadelidende selv som betaler erstatningen (gjennom skatteseddelen). Den virkelig ansvarlige, produsenten, kan gni seg i hendene over statsgaranterte (fra vår felleskasse) inntekter. Et bedrag satt i scene av industrien og utro tjenere i statsapparatet.

 

Vaxxed, The movies hjemmeside: http://vaxxedthemovie.com/

Wakefields foredrag i Austin, Texas, 2011: https://www.youtube.com/watch?v=0yGr0NAPhtU

Artikkel om sammenheng Autisme og vaksiner: https://crisisboom.com/2011/01/07/vaccine-autism-link-is-not-fraud/

Stortingsmelding Nr 74 kan leses og/eller lastes ned her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1979-80&paid=3&wid=f&psid=DIVL134&pgid=f_0158&s=True

Legemiddelfirma stikker kjepper i hjulene: http://forskning.no/2015/06/legemiddelfirma-avlyste-forskerens-foredrag#.VXgJ1Nra-UE.facebook

Vaxxed, en film med Robert De Niro, om bedrageriet bak MMR-vaksine og autisme

Vaksine (MMR) forårsaker autisme

https://youtu.be/tvcdh7KlgPI

Vaksiner er trygge for barna, sa de. Vi trodde dem. Men nå viser det seg at produsenter og kontrollinstanser har gjemt unna vesentlige fakta funnet av industriens egne forskere. Fakta som ville ha ført til at MMR-vaksinene (mot meslinger, kusma og røde hunder) øyeblikkelig skulle ha blitt tatt vekk fra markedene. Hvorfor gjorde de da IKKE det? Hvorfor skjulte de ansvarlige istedet det de hadde funnet ut? Mannen bak dette som måtte ha vært en forferdelige oppdagelse, er briten Dr. Andrew Wakefield. Siden dengang han skjønte dette, prøvde han å gjøre det amerikanske samfunn oppmerksom på dette, mens pharmaindustriens advokater gjorde alt de kunne for å ødelegge hans karriere som lege og forsker. Hadde det ikke vært for at Robert De Niro stilte opp som skuespiller i filmen Vaxxed og med sitt gode navn gjorde bedraget verdenskjent, hadde Wakefield fortsatt vært et ukjent offer for pharmaindustriens brutale fremferd. Robert De Niro har selv en sønn som er autist.

Den uforståelige eksplosjon av autisme i USA (les: den vestlige verden).
https://crisisboom.com/2011/01/07/vaccine-autism-link-is-not-fraud/

De folkene som styrer pharmaindustrien kan åpenbart også gi ordre til massemedias største TV selskaper og aviser i USA. For deres anmeldere anbefalte publikum alle som en å IKKE se filmen. Dette hadde de fått ordre om. Filmens produsent Del Bigtree mener det ikke er bra at de adlyder så blindt, anmelderne skulle istedet selv sett filmen. For den er viktig. Hvis mange klarer å ta innover seg hva som egentlig har skjedd, kan den bli et avgjørende vendepunkt! Filmen er bygd opp rundt intervju med Dr. William Thompson ved CDC som etter en viss tid hadde gått ikke orket å bære bedraget lenger.

Hva snakker vi om her?

http://thinkingmomsrevolution.com/federal-autism-policy-big-news/

Folkehelseinstituttet sier følgende om MMR vaksinen: En vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling­, kusma­ og røde hunder­virus.

Dr.Wakefield forklarer i et foredrag i Austin, Texas hvorfor vaksinen virker alvorlig skadelig på små barn (Holdt i 2011, video på Youtube). CDC er Center for Disease Controle and Prevention, hvor grunnlaget blir lagt for at vaksiner blir avslått eller godkjent FØR det slippes ut i samfunnet. CDC skaffer informasjonen FDA trenger for sine vidtrekkende beslutninger. Der arbeidet det en lege ved navn Dr. William Thompson. Etter å ha vært med på svindelen en tid, stoppet han åpenbart opp og spurte seg selv hva han egentlig hold på med. Han valgte å gå ut i offentligheten med de egentlige fakta. Avgjørende fakta som hadde blitt lagt igjen innerst i skuffen. Fakta hvis hemmelighold inntil da hadde skadet, invalidisert og drept tusenvis av barn over hele verden. Filmen Vaxxed er bygget opp rundt et intervju med ham.

For hvem i USA er så mektige at de kontrollerer den internasjonale pharmaindustri, FDA (Food and Drug Administration), CDC og massemedia?

Dr. Andrew Wakefield forteller…

Artikkelen er hentet på følgende nettsted: http://sveningejohansen.blogg.no

#vaxxed, #robertdeniro, #autism, #FDA, #CDC, #drandrewwakefield, #drwilliamthompson,

Gro Harlem Brundtland, vår landsmoder

Gro-Harlem-BrundtlandGro Harlem Brundtland har vært en politiker jeg har måttet beskjeftige meg med. Hun har i så mange avgjørende og viktige samfunnsbetydende saker løyet for så utrolig mange mennesker som hadde tillit til henne. For mens hun utad smilte og kom med billig politisk propaganda til sitt altetende publikum, jobbet hun i det skjulte for å virkeliggjøre en helt annen agenda. Denne agenda kommer tydelig frem i Stortingsmelding 74, men også i hvordan hun omgikk den norske befolknings Nei til EU etter folkeavstemningen i november 1994. Jeg var en av dem som ble lurt, men det skjønte jeg så altfor sent. Siden hun sto sentralt og fattet beslutninger som satte strukturene i vårt samfunnsliv for mange tiår frem i tid, har mange måttet se nærmere på hennes biografi. En av dem som har gått et stykke lengere vei for å belyse hennes virkelige motiv er Jostemikk.

En av hans lesere skriver om ham som kommentar på hans blogg:

«Det å fortelle sannheten, skulle ha vært våre folkemediers oppgave, en oppgave de har sviktet så totalt, de har i stedet blitt en del av løgnen. Derfor er det viktig at vi har sannhetssøkere som Jostemikk – enten han opptrer under eget navn eller et «nick»».

Dette stemmer også med mitt inntrykk av Jostemikk. Han søker sannheten. Han skriver følgende om Gro Harlem Brundtland:

http://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

Også Bjørn Bråten har skrevet et betydningsfullt innlegg om Gro Harlem Brundtland, damen som har ført et helt folk bak lyset. Det er viktig å lære av de feil vi som folk har begått, nemlig å ta uttalelser for god fisk, særlig politiske uttalelser. Jeg var også en av dem som gikk på det limet og trodde på det som var en ganske simpel propaganda.

 

Landsmoderen og innvandring

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland var Norges statsminister i periodene 4. februar-14. oktober 1981, 9. mai 1986-16. oktober 1989 og 3. november 1990-24. oktober 1996. De fleste var fornøyd med Gro. Hun svingte opp med ‘Gro-dagen’, fortalte oss at det er typisk norsk å være god osv. I ettertid har det imidlertid vist seg at Gro ikke akkurat gikk foran som et godt eksempel da hun forsøkte å få den norske stat til å betale hennes hofteoperasjon, selv om hun ikke lenger var medlem i folketrygden.

Nordmenn ser litt på Gro Harlem Brundtland med den samme entusiasmen som Elling. Gro er Ellings helt. Det er kanskje ikke så rart. Det virket som at Norge hadde en støere kurs den gangen. Eller er det bare rett og slett slik at det er Gro Harlem Brundtlands politikk vi er ofre for i dag?

På slutten av 70-tallet ble Brundtland stortingspolitiker. Hun kom inn fra Oslo Ap, og ble fort medlem i forskjellige komitéer og utvalg. Hun har i nesten hele sin topp-politiske karriere sittet i Finanskomitéen, Utenriks- og konstitusjonskomitéen og Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomitéen. Hun har også vært delegat til Nordisk Råd. Med andre ord en flink og aktiv dame.

I 1979 fremla hun Stortingsmelding 74. Dette er til tider nokså makaber lesning, og man får etterhvert vanskeligheter med å tro det er skrevet av en norsk arbeiderpartipolitiker.

«De senere års krisetendenser i økonomien nasjonalt og internasjonalt, økt hjemlig arbeidsløyse og boligmangel er blant de ting som har fått en del aggressive diskriminerende holdninger fram i lyset. Bortsett fra et par organisasjoner som har i sine formålsparagrafer å bekjempe «skadelig innvandring» og fremmede «raser» på norsk jord, – er det mye som tyder på at de mer spontane reaksjoner skyldes til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.»

Ja. I dag vet vi dog mer. Feilinformasjonen kommer fra regjering, politikere og norsk presse.

«Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Ett av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.» … «Derfor er det viktig å finne metoder for å trenge gjennom psykiske og følelsesmessige barrierer for å nå frem med saklig informasjon og kunnskap.»

Der ser vi hvordan holdningsskapningen begynner. De samme løgnene skal prentes på oss igjen og igjen. Videre fremkommer det hvordan hun har tenkt å spre sin holdningsendring.

«… Imidlertid er det ikke alle nordmenn som er medlem av en frivillig organisasjon, et politisk parti, en kulturforening, eller som aktivt oppsøker informasjon om innvandrerspørsmålet på annen måte.»

Hun fortsetter:

«Derfor er det viktig å få i gang k o n k r e t e tiltak i folks eget lokale miljø – enten det er blokka, oppgangen, småhusbebyggelsen, beboerforeningen m.v.»

Hun skal ikke bare rundt i nærmiljøet og frelse alle, men det skal selvfølgelig gå igjen i TV og radio også.

«De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv., er det gunstigste utgangspunktet for forståelse.»

Indoktrineringen i skolen er heller ikke glemt.

«Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom. Et videre skritt kan være at kunnskap om arbeidsinnvandring, fremmede kulturer, andre religioner osv. tilpasses mønsterplanen.»

Her skal man formes gjennom skolegang, organisasjonsarbeid, i velforeningen på tunet og på TV og radio.

«Holdningsdebatten er i overveiende grad rettet mot den norske del av befolkningen.»

Det er jo vi nordmenn som må integreres. Dette ble altså planlagt for 31 år siden. Men, hvilke krav stilles til innvandrerne?

«Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med hensyn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur.»

Her snakker vi altså om full meny fra første dag, selv om man beholder sin religion, kultur og sitt sosiale system. Hun går enda lenger her.

«En ønsker ikke å stille noen krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt.»

Hva med denne:

«Innvandrergrupper må informeres om assimilasjonsrisikoen ved fulldagsopphold i vanlige norske barnehager.»

Jeg har spart det beste sitatet til slutt.

«Bruken av rasistbegrepet i forbindelse med fordømmelse av en persons vrangforestillinger kan føre til en knebling av debatten.»

Synes du det har blitt mange voldtekter, kriminalitet og andre negative ting med innvandringen? Husk at det bare er en vrangforestilling.

Stortingsmelding nr 74 kan leses og/eller nedlastes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1979-80&paid=3&wid=f&psid=DIVL134&pgid=f_0158&s=True

Innlegget er hentet her:

Landsmoderen og innvandring