Månedlige arkiver: februar 2018

Løgnens far, hvor sannhet ikke finnes, Israel

Tore Tønne, født 1948 myrdet i 2002
Tore Tønne, født 1948 selvmyrdet i 2002

Drapsmennene i Mossad blir i størst utstrekning brukt for å tvinge politikere, stater og nasjoner til å danse etter Israels sjefsjudaitters pipe. Men de myrder også hvis de trenger påskudd, de klær seg gjerne ut i andres klær og skylder på dem. Det myrdes fordi judaittene er rendyrkede materialister og mener mord er det beste. Det myrdes i alle land, i alle samfunnskikt, til alle døgnets tider. Er det vestlige politikere eller ledende personer, blir drapet skjult bak løgn. Slik som drapet på den norske politiker Tore Tønne i 2002 (i riksavisene og NRK het det selvmord) eller den tyske politiker Ulrich Barschel (CDU) i 1987, der het det også selvmord. At det aldri fant noen etterforskning sted av mordet på Tønne; selv om han ble funnet ille tilredt, er tegn på deres makt i vårt land. Det skulle tjene til skrekk og advarsel. For hvem? Se, det ble ikke fortalt. Men det betyr også at det i Norge finnes et miljø av folk som er troverdige til å stikke kjepper i hjulene for de mektige småvokste, folk som må lammes av skrekk. Mon tro om de lar seg skremme?

Judaittene som kommer fra en svunnen tid, søvndrukne og uten forstand på at hersketeknikk og maktmisbruk fra over 2000 år tilbake idag er fullstendig passé. De er forlengst akterutseilt og ikke lenger helt friske, det lukter mugg av deres terror. De adlyder sine rabbier, sin Talmud og deres oppdrag å kjøre samfunnene ned i kloakken. Det er grunnen til at de skaper ulykker, sorg og bekymring. Overalt.

Uwe Barschel født 1944, selvmyrdet i 1987

Mordet på Tønne viser at Norge ennå er i judaittenes makt, men også andre europeiske nasjoner sliter med de samme utfordringer. At etterforskningen av drapet på Barschel kunne hindres så mye at de aldri noenting fant, slik etterforskeren og leitende Oberstaatsanwalt Heinrich Wille beskriver i boken, «Ein Mord der keiner sein durfte», forteller mye om jødenes makt også i Tyskland. De har brukt mange år med nitid kløkt og planlegging på å komme så langt. Israel, med dets politiske parti Likud som sionistenes ansikt utad, fortsetter å kjempe seg skritt for skritt forover med løgn, drap og forræderi for å bli de desidert mektigste. De hersker med angst, frykt og redsel. De smiler og er imøtekommende når de står foran deg, men snur du ryggen til, dreper de deg med kniv, bakfra. Fort, uten å blunke. Et folk fullstendig uten ryggrad og med sterke psykiatriske lidelser som sin akilleshæl. Metodene røper dem, alltid. Drapet på Uwe Barschel er detaljert beskrevet i boken Der Mossad (tysk utgave) av en av deres egne agenter, Victor Ostrovsky i 1990. Han hadde fått nok.

Eustace Mullins skriver i sin bok NEW HISTORY of the JEWS, utgitt 1.gang 1968, side 107: «The Chief of M I – 5 , the British Intelligence Service, recently stated that his files contained the names of 4326 persons definitely known to have been murdered in the United States and Europe by Communist assassins since 1920.» Jeg tror antallet som blir nevnt i forskjellige steder som wikipedia o.a., bare er riper i lakken, det virkelige antall er meget høyere, da de døde ikke snakker, lenger. Vi har med meget brutale folk å gjøre…

Advokat Kari Breirem om drapet på rikspolitikeren Tore Tønne i 2002

Om advokat og varsler Kari Breirem: https://www.nrk.no/norge/_-blir-sett-pa-som-illojale-1.11017508

Slik ble, etter min mening, også deres egen ambassadør Michael Eligal (selv-)myrdet, fordi han ikke lystret ordre, men hadde egne oppfatninger. I 2009, den 23.januar, ønskes han i Aftenposten velkommen som ambassadør av kunstner Dag Hol. I 2012 er han død, først het det selvmord. Senere skrev MIFF at han døde av kreft. Det var da jeg skjønte at her var det noe muffens.

Vebjørn Tandberg født i 1904 – selvmyrdet i 1978

Etter 1945 var det jødene (innvandrede siden det 19.århundre) som bestemte norsk politikk, da det var de som utgjorde kjernen i de Allierte. Slik har det vært, frem til idag. Overkikador Jens Chr Hauge var deres mann. Det er i disse sammenheng et berettiget spørsmål å stille om det var under hans innflytelse at Vebjørn Tandberg døde av «selvmord»? Dengang trodde jeg på riksavisene og NRK, som i ettertid viste seg å være kontrollert, alle som en, av askenazijøder. Troens tid er definitivt over.

Nå begynner det å bli for varmt for judaittene. Det er deres typiske pedagogiske ideer å kaste ut smuler til ulvene: Se her, her er det innrømmelser å få, nå kan dere holde dere på avstand igjen. Journalisten Ronen Bergmann, etterkommer av jøder fra Romania, kom i januar 2018 ut med boken Rise and Kill First som forsvar for deres mest kjente politiske mord. Boken fikk mye omtale i media. Vi ser det er de gamle argumenter som gjelder, da det åpenbart ikke var lett å finne nye; deres forvirrede, ansvars-, følelses- og hensynsløse drapsmenn blir framstilt som helter, ikke til å tro, også her vrir de på sannheten: https://www.autonominfoservice.net/2018/02/16/israels-efterretningstjeneste-mossad-license-to-kill/

 

Ronen Bergmann om sin nye bok. Tenk det, han får de største mediaoppslag med en gang. Det er jo enhver forfatters drøm. Hvorfor er det slik med Bergmann? Akkurat som boken til Daniel Goldhagen om  Hitlers willige Vollstrecker (1996) ; også hans bok ble slått opp i all jødiskeid presse og media, noe som skaffet mannen en formue og en fet jobb. Også oppdraget til den boken kom fra høyeste hold. Interessant er det Ronen Bergmann sier om Benjamin Netanjahu: Netanjahu underskriver og godkjenner hvert eneste drap før drapet blir utført. Om de stygge mordene på den jødiske familie Vogel i Itamar 11.mars 2011 som gav Netanjahu en kjærkommen anledning til å bygge nye 500 boliger på Vestbredden, i virkeligheten var mossadspesialistene verk, er spørsmålet jeg stiller meg. Jeg var dengang dypt sjokkert over at Netanjahu proklamerte nybyggingen på Vestbredden som bokstavelig talt kom før blodet etter udåden var størknet. Dette er også grunnen til at jeg ikke har det minste tillit til forklaringen som kom halvannet år i etterkant, den vakte heller ingen oppsikt: https://www.israelnetz.com/nachrichten/2012/12/17/weiterer-palaestinenser-im-mordfall-vogel-familie-verurteilt/

Tenk det, Eligal ble drept, jeg kommer ikke over det, hans selvmord er tatt bort fra alle aviser online, ikke et spor å finne, men de gråter sine krokodilletårer, slik at verden ser at de sørger: https://www.nrk.no/urix/bytter-ut-israelsk-ambassdor-1.8183498

Ambassadør Michael Eligal er død

Først het dødsårsaken selvmord, siden ble det kreft, ikke lett å holde orden på sysakene, men siden de har så mange «selvmord» bak seg, er nok kreft bedre, det var tydeligvis også deres oppfatning: http://embassies.gov.il/oslo/NewsAndEvents/Pages/Michael-Eligal-til-minne.aspx#p

Kunnskap er veien å gå: Joe Lockhart, tidligere talsmann for Bill Clinton i White House beskrev sionistenes ansikt i utad i Israel, Benjamin Netajahu som  “et av de mest utfordrende indivier overhodet, en løgner og bedrager. Han kunne åpne munnen og du visste at du ikke kunne ha tillit til at noe av det han sa hadde med sannhet å gjøre” : http://www.redressonline.com/2014/09/binyamin-netanyahu-obnoxious-pathological-liar/

Fiona Barnett på Ba’als alter

Hvorfor er dette en vesentlig hendelse? Fordi i dette offer-ritual, som i lang tid har blitt holdt skjult, ligger pedofiliens smørøye og varme kjerne. Misbruk og offer av barn, av unge voksne og gravide kvinner finner sted i vår hverdag i alle land hvor disse miljøer har kunnet finne grobunn. Såvidt jeg har kunnet iaktta også i Norge. De gjør selvfølgelig alt for å holde dette hemmelig. Hvem deltar i dette? Folk fra miljø som makt i sine hender, dvs statlige, militært,  rikspolitikk, men også media. Mange er som ledende, blendet av makthunger og har intellektuelt latt seg skakk-kjøre. Ikke tilfeldig har mange av dem joediske røtter eller er født og oppdratt av joediske mødre.

Ryktene om blodoffer har i århundreder forfulgt joedene. Og ikke uten grunn. Et sted hvor dette dukket opp og skapte stor oppstand i offentligheten var i datidens Russland i 1911, i Kiev, med jøden Menachem Mendel Beylis: https://www.jewishvirtuallibrary.org/menahem-mendel-beilis

Beylis (1874-1934)

Den som tar seg tid til å studere saken nærmere, vil kanskje komme til de samme konklusjoner som meg, nemlig at Mendel Beylis var skyldig. Det som hadde skjedd var at den kristne 13-åring Andrej Juchinski ble myrdet. Mendel Beylis var blitt iakttatt av en gatelampetenner og ble arrestert. Selv innrømmet han aldri skyld og flyktet, sikkert via medhjelpere i det russiske statsapparat, til jødenes Palestina(Israel) og siden USA. Gutten oppviste følgende skader, fra den rettsmedisinske undersøkelse, skader hvilke karakteriserer et rituelte mord (fra den tyske bok av Keller und Andersen, Juden als Verbrecher, side 170/171, tilgjengelig på archive org):

For å se blodoffer i historisk sammenheng, kan Kardinal Lorenzo Ganganellis, England skrevne ord (I boken The Ritul Murder Libel fra 1305, tilgjengelig på archive.org) om joedenes Passover være en begynnelse (egen oversettelse):

«På Påskeaften i 1144, ble en ung skinnmakerlærling, kjent som William, funnet død ved et tre i nærheten av Norwich i England. Etterforskerne konkluderte med, etter forsiktig undersøkelse av fakta, at barnet trolig mistet bevisstheten som følge av et slags epileptisk anfall (cataleptic fit). Han ble derfor begravet for tidlig av sine slektninger. Det gikk imidlertid sterke rykter om at han var et offer for jødene. De hadde lokket ham bort fra sin familie og korsfestet ham etter synagogenss tjeneste ved Passovers andre dag, drevet av sin lidenskapelige hån av Jesus Kristus. Følgelig feiet en bølge av religiøst raseri over byen. Williams kroppen ble begravet under verdig høytidelighet i katedralen, hvor det ble fortalt at mirakler skulle ha skjedd ved gravstedet. At jødene unnslapp massakre var hovedsakelig på grunn av den kaldt tenkende sheriff, som tillot dem å søke tilflukt i kongens slott og (vi skjønner at det under de aktuelle, rådende omstendigeter var overraskende) nektet å tillate at rettssaker skulle åpnes mot dem. Imidlertid var situasjonen farlig for dem i lang tid etter at de slapp ut igjen. Minst ett av deres ledende medlemmer ble drept. I mange år etter at jøden for lengst hadde forlatt England, ble relikvier av William fra Norwich populært æret som en martyrs relikvier.»

I den svenske wikipedia står følgende om Beylis affæren: mördat den 13-årige kristne pojken Andrej Jusjtjinskij i syfte att använda dennes blod för att genomföra rituell bakning av matzabrød till den judiska påsken (pesach). Bejlis satt fängslad i två år innan han frikändes vid en rättegång i Kiev 1913. Rättsprocessen väckte stort uppseende både i och utanför Ryssland.

Lorenzo Ganganelli skriver videre: «Dette var første gang vestens historie ble kjent med det beryktede rituelle mord. Anklager som noe slikt har forårsaket har fra den dag av vært en uendelig ulykke for det jødiske folk fram til i dag. Denne absurditet, i sin endelige utvikling, er basert på hypotesen om at jødene krever og benytter menneskelig blod til formål som står i nært forbindelse til deres rituelle gjøremål, særlig i forbindelse med Passover (påsken), og at de for å få tak i slikt blod ikke nøler å begå mord.»

Fiona Barnett, Australia

Joedene myrder for sitt hellige brød og har antagelig gjor det i lang tid. Da Beylis var av hassidisk familie, er det nærliggende å tro at disse forferdelige religiøse skikker har hassidisk opprinnelse og dyrkes i deres kretser. Men det har jeg ikke kjennskap til og heller ingen formening om. Når man leser Barnetts beskrivelser av det hun har opplevd, er det som å gå til det innerste kammer av det samme djevelske tempel. Det er da ikke lenger snakk om blodsbrød til Passover, men om ustillet sult etter å bemektige seg andres menneskers livsenergi.

Og den er meget rystende, ja, faktisk ikke til å tro for en som vokste opp i et kristent, nordeuropeisk land etter krigen. Men den som klarer å se realitetene i øynene, vet at historien stemmer. Fiona Barnett prøvde å anmelde ledende australiere til politiet, men det resulterte ikke i arrestasjoner.

Far og datter Kidman

Men en som ble fanget av det han hadde vært en del av var faren til Nicole Kidman, Anthony Kidman. Han ble, etter min oppfatning, myrdet i Singapore. Fiona Barnett fortalte også at hun hadde sett Nicole Kidman delta. Når vi ser at hun idag glitrer i Hollywoods stjernelys, taler det for de faktiske forhold, da disse ritualer er sentrale for de ledende også i Hollywood.

Det siste jeg har hørt, er at Fiona Barnett er forsvunnet.

Om Anthony Kidman: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2753136/Nicole-Kidman-s-father-killed-accident-Singapore.html

Maktens gud, Ba’al, en eldgammel skikkelse, løgnens far, lever av andres blod, har tvang, mord og bedrag som metode.

Fiona Barnett valgte å angi de mektige menn som systematisk hadde misbrukt henne over mange år i rituell sammenheng. Hva var dette for slags religion? En religion som kidnapper barn og ungdommer? En religion som myrder for ritualenes skyld? Myrder barn og unge? Er dette et kirkesamfunn i de vestlige samfunn idag? I USA, England (som David Icke har hevdet i mange år, allerede) og Australia, kanskje også Tyskland og Skandinavia. For også her forsvinner barn…Fiona Barnett ser en sammenheng mellom nazister etter 2.verdenskrig som flyktet til Australia og rituell misbruk av barn. Vi vet at nazistene også flyktet til USA. Fra vår okkulte lærer Eustace Mullins vet vi at nazistene som rømte etter krigen til Australia, Sør Amerika og USA (operasjon paperclip) var sionistiske jøder. Fiona Barnett nevner navnet Ba’al.

Netanjahus løfte fra 2014

Benjamin Netanjahu (het opprinnelig Benjamin Milikowsky, hvis familie er fra Litauen) har i 2014 meldt at Talmud skal bli statsreligion i Israel. Akkurat her taler han sannsynligvis sant.

Ellers er Netanjahu kjent som en løgnens apostel: Joe Lockhart, tidligere talsmann for Bill Clinton i White House beskrev Netanyahu som  “et av de mest utfordrende indivier overhodet, en løgner og bedrager. Han kunne åpne munnen og du visste at du ikke kunne ha tillit til at noe av det han sa hadde med sannhet å gjøre.”

Løgnens apostel: http://www.redressonline.com/2014/09/binyamin-netanyahu-obnoxious-pathological-liar/

Da Israels politisk ledende sionister har ambisjoner om at Israel skal bli verdens herskende nasjon, ført av sionistiske politikere som skal bestemme over alle verdens folk, betyr det at Talmud skal bli den store kommende verdensreligion, ikke bare for Israel, men for oss alle. Hvis verdenssionistene eller verdensjudaittene klarer å tvinge sin vilje igjennom, vil Islam og Kristendom bli utryddet. Judaittenes politiske instrument er terror. De presser gjennom massemedia, penger og falske rykter.

De arbeider med makt, det motsatte av (kristendommens) frihet. De tvinger andre med trusler, frykt, vold og drap. De er infiltrasjonens mestere. Etter Andre verdenskrig har de besatt alle europeiske land med sine folk, også Norge med Jens Chr Hauge i spissen. De har siden 19.århundre langsomt overtatt  USA og bruker idag US militæret til sine formål. De bruker sine massemedia til et gedigent, intelligent spill av løgn, som f.eks. politisk korrekthet, for å få folk opp mot hverandre. De er kommunistenes og marxistenes åndelige opphav. De som trekker i trådene er en liten gruppe, meget aktive rabbier. Det er helt avgjørende å beskjeftige seg med deres hellige bok, Talmud. Judaittene er avhengige av å arbeide fra det skjulte. De blir rasende hvis noen kastet lys over deres aktiviteter. De hater å bli sett i lys av sannheten. De reagerer på lys som en flyktende masse av kakkerlakker; en kaotisk flukt i alle retninger. De er Det Gamle Testaments judaitter. De har Ba’al som sin gud, også kalt Satan. De hater lidenskapelig alt som kan forbindes med kristendom. Netanjahu er deres talsmann.

Fiona Barnetts hjemmesider: https://pedophilesdownunder.com/ https://fionabarnett.org/

Det Fiona Barnett beskriver er det samme miljø som David Icke beskriver i England. Det er de samme na(zionistiske) jøders arrangementer som er så hårreisende at de aller færreste som deltar tør åpne munnen om dette. Videoen her er del 1 av 2 fra hennes Candy Girl Documentary.

#talmud, #baal, #ba’al, #fionabarnett, #netanjahu

Smartmeter har stråling som kan være helsefarlig

Vi er idag utsatte for stråling fra mobiltelefoner (smartphone), fra wi-fi router, men også fra smartmeter…den automatiske strømmåler. De fleste tror at dette er helt ufarlig. Men er det det? Kan det være en sammenheng mellom hjernesvulst hos unge, kreft i skjoldbruskkjertelen, testikkelkreft og microbølgestråling som forskningsrapporten skrev om i det medisinske tidsskrift Neuro-Oncology antyder (50 siders medisinsk rapport tilgjengelig nedenfor)? Hvis det stemmer det som kan leses der, bør vi straks gripe til forholdsregler.

I Norge har ingeniør Einar Flydal utmerket seg gjennom et grundig arbeide om den digitale trådløse strømmåler som har fått navnet Smart-Meter (einarflydal.com). Dette har Flydal offentliggjort på sin hjemmeside. At kraft-industrien ser sitt snitt til å tjene store penger i fremtiden, bør ikke forlede en til ikke å ta hensyn til inngripende konsekvenser for folks helse. At motivet for dette internasjonalt gjennomgripende byggeprogramm skal være trygg strømmåling, presise strømregninger og sparing, virker særegent sett på bakgrunn av de stygge virkninger både forbrukere og forskere forteller om.

Etter de informasjoner jeg har fått, sender disse apparater ut mikrobølge-pulser mange ganger hvert minutt. Det skal ha vært strid om det virkelige antall mikrobølge-pulser fra smartmålere.

Hos Flydal står følgende å lese: «Målingene (EMF Consult, etter en kunde ble syk og klaget, fikk oppdraget av NVE) viser at det sendes datatrafikk fra målerne ca 70-90 ganger i minuttet. I praksis altså hele tida. Det er noe ganske annet enn at «de overfører jo bare data én gang per døgn».»

Undertegnede forstår det slik at det er mengden av trådløse sendinger via mikrobølger (microwaves) som utgjør den helsemessige risiko. Står de i nærheten av soverom, blir man utsatt for stråling også den tid man sover. Den som bor i blokk, risikerer å bli utsatt for stråling også fra naboers smartmeter, da oppgangenes måleapparater gjerne er montert samlet. Og strålingen går gjennom betong. Hvorfor Statens Strålevern ikke har tatt tak i dette, gjennomskuer jeg ikke.

Dr. Anthony B. Miller, en mangeårig erfaren lege og forsker, epidemiolog og professor ved universitetet i Toronto, Kanada mener det er på høy tid å ta denne type stråling alvorlig, fordi den trådløs stråling fra de mange apparater vi har rundt oss idag, også smartmeter, er kreftfremkallende (human carcinogen). Han mener at også langvarig eksponering av stråling fra mobiltelefon (smartphone) kan forårsake hjernekreft. Han står frem som en av 236 vitenskapsmenn fra mange land som har offentliggjort en publikasjon om dette tema som opprop med krav om ytterligere begrensinger for mikrobølgestråling.

Dr. Anthony B. Miller (Ca 5 minutter, fra Youtube) om helsefare ved mikrobølgestråling. Det han omtaler som radiofrequency stråling er den som som kommer fra smart-telefon, trådløs hus-telefon, evtl baby caller, wi-fi router og smartmeter (mikrobølgestråling). Spørsmålet han behandler er om ikke-oppvarmende nivåer av stråling kan være helsefarlige, mens industrien mener at den er ufarlig.

Definisjon radiofrekvent- og mikrobølgestråling, se US Occupational Safety and Health Administration: Radiofrekvens (RF) og mikrobølge (MW) stråling er elektromagnetisk stråling i frekvensområdet henholdsvis 3 kilohertz (kHz) – 300 megahertz (MHz) og 300
MHz – 300 gigahertz (GHz). Forskning om mulige biologiske effekter av
eksponering for RF/MW-stråling fra radioer, mobiltelefoner, behandling og
matlaging av matvarer, varmeforseglere, vinylsveising, høyfrekvente sveisere,
induksjonsovner, flytende loddemaskiner, kommunikasjons sendere, radar sendere,
ion implantatutstyr, mikrobølge tørking utstyr, energiskytings
utstyr (sputtering equipment) og lim herding (se https://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/) er ikke avsluttet.

Nå som 5G står for døren, er han en av 236 vitenskapsmenn som fordrer begrensninger av mikrobølgestråling, se her: appeal_moratorium_5G.pdf

De alvorlige helsemessige problemer bekreftes av foreningen for hjernesvulst i California, USA (California Brain Tumor Association, calibta.org), foredrag på Youtube: 5G Wireless Radiation Danger ved den medisinske sosialarbeider Kevin M., som påpeker at det statistisk er en klar sammenheng mellom trådløs stråling og kreft, svekkelse av immunsystemet (som fibromyalgi), nevrologiske problemer og forstyrrelse av menns reproduktive evner (som skader på DNA). Særlig barn og ungdom er utsatte (via smartphone), da hjernen er i stadig utvikling frem til voksen alder.

Mikrobølgene fra vårt 4G nettverk er allerede årsak til kreft. Men da vi ikke ser mikrobølgene, tror vi at de ikke finnes. Det er smart-mobiltelefonene (Iphone), som avgir sterk stråling. Men vi må alikevel til sykdomsstatistikken for å se virkningen av dem, fordi de ikke synes for det vanlige øye.

Kevin M. forteller: For ungdom fra USA mellom 15-19 år er hjernesvulst sykdom nummer én (se vedlagt pdf-dokument), for de mellom 15 og 29 år er de tre mest fremtredende sykdommene hjernesvulst, kreft i skjoldbrukskjertelen og testikkel-kreft.

Han mener at dette har med stråling av microbølger fra smart-telefon; holdt til øret går mikrobølgene går rett inn i hjernen, men da telefonene idag er så store at blir også skjoldbrukskjertelen (thyroid) bestrålt, slik forklarer han denne type kreft. At mange unge har telefonen i bukselomma foran, ser han som årsaken til den brutale økning av testikkelkreft.

Stor forskningsrapport (50 sider) om kreft i USA som sees i sammenheng med (av calibta.org) bruk av microbølge-apparater som smarttelefon, wi-fi router, men også smartmeter, mellom 2008 og 2012:  (Brain tumors #1 cancer for teenagers )

I Norge har vi i alle år vært stolte over å ha vært foran i denne tekniske utvikling. Mange av våre skoler har idag godt utbygde nettverks-system for rask tilgang til internett. Også mange av våre sykehus fulle av mennesker i en sårbar situasjon, har godt utbygde nettverk. Men virkeligheten er den at både barn, ungdom og lærerne, både sykepleiere, leger og pasienter blir overrislet med usynlige microbølger. Og istedenfor å gi våre barn og våre syke en moderne omgivelse, som så mange av oss trodde, bader vi dem i sykdomsfremkallende mikrobølger. Som legen og professoren Dr. Anthony B. Miller sier det: «Min oppfatning er basert på studier fra Sverige, Frankrike og forskningsrapport fra det Internasjonale Multicenter Interphone som viser at den som i lengere tid utsetter seg for stråling (prolonged exposure) fra mobiltelefon fordobler faren for hjernekreft.»

Vi beskytter verken våre egne barn eller våre syke, men har så langt valgt å tro på kraft- og apparatindustriens mange løfter og forsikringer.  Men, ifølge nyere forskning i USA, Kanada og Europa ellers, stemmer ikke disse.