Månedlige arkiver: november 2018

Legemidler for psykiatriske diagnoser

Legemidlene innen psykiatrien har lenge vært beryktet, men når skal vi bremse opp forbruket av denne ødeleggende giften og utvikle andre metoder for pleie og helbredelse av sjelelige ubalanse og sykdommer? Er det så ille som denne dokumentaren formidler? Er dette en slags organiserte kriminalitet som skjer i Norge hver eneste dag på barnevernsinstitusjoner, psykiatriske institusjoner, og har også fastlegene med det å gjøre? Blir  diagnosene bipolar, ADHD og andre nyere diagnoser fordelt med rund hånd pga omsetningsforventninger?

«ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er allestedsnærværende i det amerikanske klasserommet, det er liten debatt om det. Ifølge CDC-statistikk fra 2012 var 11 prosent av barn mellom 4 og 17 år diagnostisert med ADHD på et tidspunkt. Med over seks millioner barn diagnostisert, er det klart man spør seg om denne tilstanden virkelig et reelt problem?»

Sitat fra artikkel: http://ehealthmagz.com/2018/07/12/adhd-is-a-fake-disease-invented-by-big-pharma-to-drug-children-for-profit/?fbclid=IwAR2t41pxsVJ4j2BFb53aiYY4zrhltIiagDhiWnBBeMr5qNDJFeaEr3x1Xpc

 

Mahathir Bin Mohamad, intervju fra Hardtalk i BBC oktober 2018

Mahathir Bin Mohamad, Malaysias statsleder, født 1925, har alltid sagt tydelig hva han mener. Dette har nok også ført hevnaksjoner med seg. Her er et intervju fra Hardtalk i BBC.

Malaysian PM says Jews are responsible for Troubles in the Middle East – causes furore in Australia!

[Also think about the weird things that have happened to Malaysian airlines in recent years! The Jews detest the Malaysians because they are mostly Muslims, and Malaysia has 200 million people! This is why whites must not be fooled into thinking we have enemies. If we stood firmly against the Jews, we’d have billions of supporters in the non-white world. Never listen to a Jews’ «advice” to white people.

BTW, the Malaysian PM calls himself “a proud anti-semite”. If only whites can begin having the same attitude, instead of crawling on their hands and knees to the Jews.

What is also excellent is that the PM does not buy into the lie about how many Jews were killed during the mythical WW2 holocaust.

A South African supporter in Australia sent me this saying that these statements caused a furore in Australia. Whites need to stop being weak wusses over this Jew nonsense. It shows you how clearly whites are firmly locked into Jewish money control. Its ridiculous. Start thinking like a white man for goodness sakes. Jan]

Hentet fra denne siden: http://historyreviewed.com/?p=9939&fbclid=IwAR1DNFFc850b-yhxd487rvk9Jk6u9mCrgrggz-GSigjgj0g5Jxnq4J4plqg

20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet – Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän

NEWSVOICE-ARKIVET. Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

Ursprungligen publicerad på NewsMill.se: 2008-12-17 kl 20:12 | Text: Lars Bern | Foto: Torbjörn Sassersson

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier

Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antropogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattan-deklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:

  • att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
  • att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
  • att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
  • att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
  • att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott.

Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH

Om textförfattaren

Lars Bern har arbetat med miljöfrågor i 35 år. Han är grundare av Det naturliga steget och var tidigare vd i Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté.