Månedlige arkiver: desember 2018

FNs Global Compact for Migration underskrevet

FNs Global Compact for migration underskrevet av Solberg-regjeringen 10. desember 2018

Solberg-regjeringen skrev under på Norges deltagelsen i FNs Global compact-programm den 10ende desember 2018. Med dette skyves dørene opp for massiv innvandring og grensene for nasjonalstatene i Europa er ment å skulle smuldres opp. I samme takt som disse oppløses, vil New World Order forsøke å etablere sitt rike. Det er ikke, som FN innerste kretser selv har lagt opp til og reklamerer for, en menneskevennlig internasjonalisme de strever etter. Nei, de skyver alltid det motsatte av det de egentlig vil, foran seg. Sier de menneskerettigheter, mener de brutalt maktmisbruk ovenfor det enkelte individ. Sier de antirasisme, mener de den eneste overlegne rase. Deres motto er; vil du ikke, så skal du. Makten over alle, er deres mål.

Fra Aftenposten 10.desember 2018

Det er av en eneste grunn de konsentrerer seg om Europa. I Europa har kristendommen slått rot; det er den kristne kultur de vil utrydde. For å utrydde denne, må de drepe alle som har forbundet seg med denne. Det har de også tenkt å gjøre.

Hva er egentlig FN? FN er et resultat av Leo Trotskys verdensrevolusjon, den internasjonale kommunisme. Leon Trotsky (døpt Leyba Davidovich Bronstein) stilte seg i spissen for utryddelsene av kristne russere, ungarere, ukrainere og andre østeuropeere, opprettet torturkamre, standretter med henrettelser, mange drept også anklaget for antisemittisme, på gatehjørnene. Hans politisk kommissarer var offiserer i hvert militære kompani. Var det noen av de egne som ikke lystret, ble de skutt og drept på stedet.

Straks FN ser seg mektige nok, føler seg trygge nok, gjemmer de ikke lenger brutaliteten unna dagslyset, da kommer de vilkårlige drap, dødsdommene og henrettelsene tilbake, da kommer torturkamrene, drapskjellerne, galgene og likbålene frem igjen. Da kan vi vente oss de politiske kommissarer tilbake.

 

 

Den russiske revolusjons romantiske glans…*

«Stalin, Sverdlov, and Zinoviev were among the exiles who returned from Siberia. Lenin, Martov, Radek, and Kamenev returned from Switzerland. Trotsky returned, with hundreds of his Yiddish brethren, from New York’s East Side. These were the inheritors of the revolution. Until their return the revolution had been without leadership — largely it had been conducted by second string leaders who happened to be on the spot. Now the elite were returning.

Soon these returning Jews would exercise the power of life and death over 150 million Russians. Soon every factory, every government bureau every school district, and every army unit would function under the gimlet eye of a Jewish Commissar. Soon the blood of human beings would be oozing from under the doors of communist execution chambers as tens of thousands of Russian men and women were butchered like cattle in a slaughterhouse. Soon millions of Russian and Ukrainian peasants would be deliberately starved to death as part of a premeditated plan. Such was the “romance” of the Bolshevik revolution.»

 

Leyba Davidoich Bronstein

«Those who are not with us are against us»…*

«Yakov Sverdlov, who supervised the expulsion of the Tsar’s family to Yekaterinburg in the Ural Mountains and their slaying there, Alexander Beloborodov (Vaisbart), who was the president of the local Soviet and who made first announcement about execution of Tsar, Shaya “Filipp” Goloshchekin, who was Military commissar of the Ural Regional Soviet, Petr Voikov (Pinkus Vainer), as well as Yankel Chaimovich Yurovsky who was the commander of the unit that carried out the slaughter and who personally shot the Tsar in the forehead from a range of zero, all were Jews.

Yurovsky was the son of a glassmaker and suspected thief. His grandfather was a Rabbi in Poland. Yurovsky studied at a Jewish school in Tomsk, but did not finish. While living in Berlin during the time of the 1905 revolution in Russia he converted to Lutheranism and changed his name from Yankel Chaimovich to the christianized Yakov Mikhailovich.

According to his sister-in-law, he was an arrogant, greedy, and cruel despot who liked to say, “Those who are not with us are against us.” [Quoted in Mark D. Steinberg and Vladimir M. Krustalev, The Fall of the Romanovs: Political Dreams and Personal Struggles in a Time of Revolution (New Haven, CT: Yale University Press, 1995), p.285]»

* Skriver Valdas Anelauskas i boken Zionism and Russia (fra foredrag holdt i Oregon, USA 2006).

Bruk av brutalitet og vold i samfunnsdebatten

Hans Jørgen Lysglimt Johansen forklarer hvem som finansierer og dermed legaliserer voldsbruk og brutalitet i samfunnsdebatten.

Offentliggjort på Youtube 29.november 2018, pr 5.desember 2018 vist 315 ganger, lenke: https://www.youtube.com/watch?v=QnlMBEAWfRE

 

Vil du ikke, så skal du.

Erna Solberg og FN Global Compact for Migration

FN har i en årrekke markedsført seg selv som en menneskevennlig organisasjon. Selv gikk jeg på limpinnen i mange år. De siste år har mere av sannheten kommet frem. Det gjelder på den ene siden flyktningene, fra krig, men også fra land hold nede i fattigdom og elendighet. Disse skal få anledning å befolke Europa og USA, ikke for å hjelpe dem, men kun for å få de vestlige lands velferd til å kollapse. Vi kan si adjø til bl.a. alle slags pensjoner, gratis helsevesen, men også arbeidsledighetstrygd. Janice Atkinson (MEP, medlem av Europaparlamentet)forteller at FN vil foreslå at 59 millioner forskjellige slags flyktninger skal komme inn i Europa innen 2025. Kan vi etter dette ta FN alvorlig??

På den andre siden vil FN få oss til å tro på ekstremvær forårsaket av endret klima. Motivet bak dette er at været skal bli så ille, katastrofene skal stå i kø, og det skal bli tydelig at det bare er FN som kan ta kontrollen, slik at miljøet kan reddes og ekstremværet kontrolleres.

Synnøve Fjellbakk Taftø skrev om FN i 2010: «FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den. Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene. Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning.

Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling. Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår. Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.»

Vi glemmer ikke Gro Harlem Brundtland som ikke fant seg i at det norske folk stemte mot EU. Han var Norges statsminister, men aksepterte ikke hva det norske folk mente. Tok hun fram brekkjernet og meldte hun Norge inn i EU på egen hånd i 1994 (Korfu juni, se lenke Bjørn Tore Godal)? Er det et lignende skritt Erna Solberg akter å gjennomføre? Vil hun være den ansvarlige for skyve Norge utenfor kanten som nasjonalstat? Vil hun gjennom å underskrive FN Global Compact avtalen i Marokko, legge landet Norge øde, forlatt og ubrukelig?

Er det slik at FN gjør alt de kan for at folk flest skal tro på deres store løgn om klima? Skyver de flyktningene foran seg, slik at nasjonalstatene skal bryte sammen og globalistene kan overta? Er det slik begynnelsen til et faschistisk verdensstyre; en verdensregjering ser ut? FN Global Compact for Migration forbyr å kritisere noe som har med migrasjon og flyktninger å gjøre. Blir avtalen undertegnet kan man bli fengslet for slikt. Mon tro hvor lang tid det tar før dette forbudet utvides?

ENF (Europe of Nations and Freedom, en politisk gruppe innen EU Parliament, grunnlagt 15.juni 2015) Press conference with Marcel de Graaff, Nicolas Bay, ENF Group Leaders, and Gerolf Annemans… The UK must not agree to UN’s Global Compact for Migration. UK residents can sign this Parliamentary petition: https://petition.parliament.uk/petitions/232698

Se intervju Janice Atkinson https://www.youtube.com/watch?v=4KA_SzIc1DA

Bjørn Tore Godal blir spurt om EU-tilslutning: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aecfC6O2K30

Synnøve Fjellbakk Taftø om FN i 2010: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/