Månedlige arkiver: mai 2019

FN, IPCC og klimaforandringene

FN er styrt av marxister. Deres klimakomité IPCC er ansvarlige for et kunstig ekstremklima vi har i Norge idag; flom, storm og tørke. De arbeider for at vi skal få en ekstrem-klima-kurve så bratt at samfunnslivet er truet og den ene verdensregjering som er dem, MÅ ta over styringen av vår verden. Club of Rome er et av deres ansikt utad: «Klimaendringene er den mest presserende globale utfordringen som utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten.» 

Kunstig skyklokke lagt øverst på himmelhvelvet over Telemark
Patrick Moore

En av grunnleggerne av Greenpeace, Patrick Moore forklarte hvordan frykt og skyld blir misbrukt av de som taler for klimaendringer: «Frykt har blitt brukt gjennom historien for å få kontroll over folks sinn og lommebøker og alt annet, og klimakatastrofen er strengt tatt en fryktkampanje – vel, frykt og skyld – du er redd for at du dreper dine barn fordi du kjører dem i en SUV og slipper ut karbondioksid i atmosfæren. Du føler deg skyldig.«

Regnværet den 27. mai 2019 ble godt forberedt; det er lettere å forandre været i en skyklokke
Newman

Klimaendringer er et bedrageri utviklet som en del av en hemmelig plan lagd av De forente Nasjoner for å undergrave demokratier og overtakelse av verden, har topprådgiveren til Tony Abbott, Australias statsminister, uttalt (2015). Maurice Newman, statsrådgiver for statsministeren, sa at vitenskapen som viser sammenhenger mellom menneskelig aktivitet og oppvarmingsklimatet var feil, men ble brukt som en «krok» av FN for å utvide sin globale kontroll. «Dette handler ikke om fakta eller logikk. Det handler om en ny verdensorden under FNs kontroll,» skrev han i avisen Australian.

Skydekket over skyene lager en klokke over Telemark

Det FN og IPCC hevder er at de «kjemper mot global oppvarming ved å reflektere sollys tilbake i rommet, men risikerer «skremmende» konsekvenser, inkludert tørke og konflikter..» Det de i virkeligheten gjør er å skape kunstige klimakatastrofer som flom, storm og tørke, for den egne makts skyld. De lager katastrofer for andre, slik at de selv skal komme til makten. De ofrer uskyldige menneskers liv og livsverk, for at de selv skal få makt. En egoistisk, hensynsløs og brutale innstilling. I Norge er Cicero Institutt, et privat institutt ved UiO, deres ansikt utad. 


Referanser: Lenker til avisartikler er lagt under fotoene av Patrick Moore og Maurice Newman.

Klimaendringene konstrueres

Her ser vi hvordan kunstige klimaendringer lages.

Kunstige skyer, som slør som kom drivende inn fra horisonten, legges over sommerskyene 26. mai 2019

Og mens MDG har landsmøte på Gardermoen, utføres forberedelser til klimaendringene videre. Selv om de er kunstig skapte, er det klimaendringene som er begrunnelsen til MDG, Lan Marie Ngyen Berg og AP for å opprette bomstasjoner rundt hele Oslo, slik at som de uttrykker det, færre folk skal ville kjøre bil. Lan Marie Nguyen elsker bommer og mente under årsmøtet på Gardermoen at aldri har luften over Oslo vært så ren som nå. Så vet vi det; Lan Marie Nguyen Berg lever i et luftslott.

Lan Marie Nguyen Berg elsker bommer
Strålebehandling av kunstige skyer med mikrobølger.

Her ser vi de kunstige klimaendringene forberedes. Kunstige slørskyer øverst. Sommerskyene nederst.  Foto tatt over Telemark den 26. mai 2019.

Den nye grunnloven ved folket direkte

Den nye grunnloven

Her er det folk som har tenkt på og tenker på et helt folk og et helt land. Temaer som nevnes er stabilitet og forutsigbarhet. For hva er et velferdssamfunn, hva er rettigheter? Hva er skatt og hvor mye skatt trenger egentlig landet Norge? Er Norge idag en selvstendig nasjon, et selvstendig land? Hva med EU som så mange vil ha oss inn i? Hva med nasjonens penger? Skal det spekuleres med statens penger?

Er landets borgere levende mennesker og innehar fundamentale rettigheter? Hva med barnevernets herjinger, mattilsynets mange brutale handlinger? Hva med rettsvesenets autoritet? Hva med familien? Hva med ytringsfrihet? Må ting sensureres? Hva er statsborgerskap? Er det viktig? Hvorfor? Rettigheter? Identitet? Loyalitet? Forsvar? Kongefamilien?

https://folketdirekte.com

Vindmøllene og de kommende ødeleggelser

En energipolitisk skandale

Tidl. informasjonsdirektør i NVE, Sverre Sivertsens egne ord:

«Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi- og naturforvaltning.

Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale natur-verdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene. Bare på Fosen er det bygd 24 mil med anleggsveier i urørt natur for å få fram de enorme maskindelene til det vindkraftbransjen liker å kalle parker, men som i realiteten er gigantiske industrianlegg.

Samtidig skjer utbyggingen i et tempo vi sjelden har sett og under påskudd av å redde klimaet. Regningen betales av strømkundene i form av høyere kraftpriser og nettleie, mens kommunene avspises med lovnader om arbeidsplasser og noen kroner i eiendomsskatt. Utbyggingen kan bare skje fordi myndig-hetene subsidierer og begunstiger vindkraften så mye at bedre og billigere alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt. Utbyggerne er fritatt fra å betale naturskatt, mens vannkraften betaler gjennomsnittlig 40 prosent. Dernest har de avskrivningsregler på fem år i stedet for 25 som ville ha vært det normale for å avspeile leve-tiden på anleggene. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at forurenserne skal betale for miljø -og naturødeleggelsene de forårsaker. I vindkraftsektoren gjelder det omvendte prinsipp. Utbyggerne får betalt for å ødelegge norsk natur. Ikke rart at utenlandske energigiganter i økende tempo kaster seg på denne boomen som vil vare til 2021, da ordningen med grønne sertifikater skal opphøre.

NVEs konsesjonsmaskineri har lenge gått på høygir, og det er nå bygd ut eller gitt konsesjon til om lag 23 milliarder kWt vindkraft. NVE sier i sin nye ramme for vindkraft at om lag hundre utkantkommuner er egnet for vindkraftutbygging. De sier samtidig at de ikke tar mot flere søknader, og advarer mot å gå for hurtig fram med bygging av nye anlegg, ikke minst av hensyn til mulighetene for satsing på offshore vindkraft i framtiden. La oss se på alternativene. Regjeringens enøkorgan, ENOVA, sier at vi kan spare minst 10 milliarder kWt gjennom energieffektivisering i eneboliger, industri, yrkesbygg og skoler ved blant annet å ta i bruk varmepumper, etterisolering og varmegjenvinning. Mange av våre vannkraftanlegg ble bygd i 1950- og 1960-årene og har derfor gammel teknologi. Ved å skifte ut løpehjul og ledeapparat og øke tunnelstørrelsen og lignende, kan vannet utnyttes bedre og gi mer kraft. Naturinngrepene ved en slik oppgradering vil bli minimale, også fordi man kan benytte gamle anleggsveier og tipper. En ny studie fra NTNU viser at dette kan gi mellom 22 og 30 milliarder kWt mer kraft. Energimyndighetene har ingen gode studier som motbeviser eller bekrefter dette tallet.

Legger vi sammen disse to alternativene, vil vi kunne få en tilgang på 50 prosent mer kraft enn all konsesjonsgitt vindkraft vil levere. Satsing på strømsparing og oppgradering av vannkraftanleggene vil dessuten kunne gi store positive ringvirkninger for mekanisk og elektronisk industri, ingeniørfag og anleggsbransjen. I vannkraftlandet Norge har vi nå snart kun noen få personer igjen som driver med anvendt forskning og utvikling av vannkraftteknologi. De fleste arbeider ved Rainpowers laboratorium i Trondheim, som sliter med å overleve.

I stedet lar vi denne muligheten gå fra oss og velger å importere alt vi trenger av teknologi og utstyr til vindkraftanleggene fra utlandet. Vindkraftlandet Danmark går nå vekk fra vindkraft på land. Innen 2030 skal om lag halvparten av turbinene fjernes, og den videre satsingen skal skje til havs. I Tyskland har også vindkraftutbyggingen på land nådd veggen. I Norge ser vi et gryende vindkraftopprør i SV og Frp. Men hvor lang tid skal det gå før de øvrige partiene reagerer?

Det er ikke for sent å snu. Ettertiden vil felle en hard dom over denne politikken.»

Må vi slutte å bruke mobiltelefon?

Er dette så alvorlig? Blir strålingen for sterk for oss? Er sykdommer som diabetes, multipel sklerose, influensa, søvnløshet og sviktende humkommelse forårsaket av eller forverrer seg ved stråling fra mobiltelefon og deres antenner? Skjer utryddelsen av Mbuti-folkene, folkemord i Kongo pga en industri om trenger skjeldne metaller brukt i mobiltelefon? Øker bruken av antidepressiva og sovepiller pga wifi og mobiltelefonstråling? Tusener av satelitter skal skytes opp i bane rundt jorden for å gi våre mobiltelefoner den perfekte dekning. Det kan de bare få hvis strålingen er sterk nok. Kommer dette gjennom 5G å bli meget verre? Den amerikanske forsker Arthur Firstenberg mener det. Hør hans foredrag her:

 

Se også Einar Flydals kommentar om kjente influensaepidemier: «Og siden 1850-tallet kan en rekke «influensa-epidemier» knyttes til innføringen av telegrafi, radio og radar. Det gjelder ikke minst Spanskesyken som inntraff nøyaktig da USAs marine satte i gang sitt nye verdensomspennende radiokommunikasjonsnett, og kostet millioner av mennesker livet verden over, og inntraff samtidig selv på isolerte steder som ikke kunne rekke å få smitte fra hverandre…»