Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet

Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet

Til Sør-Øst politidistrikt Postboks 2073, 3103 Tønsberg Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsforvalteren og ulike kommuner Arbeiderpartiet, Senterpartiet, justiskomiteen på Stortinget TV2 Vi ber politiet vurdere om det foreligger straffbare forhold knyttet til vaksineringen som nå utføres i forbindelse med korona-pandemien. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge i Norge ikke blir skadelidende. Men det handler også om situasjonen for kvinner, 1263 bivirkRead More

Collapse