Skal innbyggerne sultes og tørstes ihjel, nå i Shanghai og Bejing

Skal innbyggerne sultes og tørstes ihjel, nå i Shanghai og Bejing

En bevisst utryddelse? Først innelåst, siden henrettelse gjennom sult og tørst? Myndighetene i Shanghai bruker nå PCR-tester på mat. Tester maten positivt blir den ødelagt. Henry Makow skriver at tonn av mat blir ødelagt. Er dette en del av bevisst utrydding av befolkningen? Er det skrittet før myndighetene stiller opp med våpen foran hver leilighet i de gigantiske blokkene i Shanghai, tvinger opp dørene og dreper sine egne innbyggere? For drapets skyld? Er dette et teater utført av kostymerte kRead More

Collapse