Miltbrannterror og Koronasmitte?

Miltbrannterror og Koronasmitte?

Lignet ikke Koronapandemien på de tidligere pandemier? Sto ikke også dengang WHO sentralt? Ble det ikke til og med dokumentert at svineinfluensapandemien i 2009 var en arrangert pandemi? Var kanskje Koronapandemien også arrangert? Er det da ikke en iscenesatt tvangsutøvelse mot befolkningen? Utført ved hjelp av fjernsyn og aviser? Var ikke hensikten å sette folk i angst og skrekk? Sto ikke en kommende vaksineringen helt sentralt? Ble ikke fellesnevneren da tvangsvaksinering og kontroll?Read More

Collapse