Det er en Gulag i din fremtid – del 6 – av Eustace Mullins

Det er en Gulag i din fremtid – del 6 – av Eustace Mullins

Forord: Å måtte fastslå at noen mobber den hvite rase nede i halvmørket av de sosiale medias undergrunner, skal vi merke oss. Tenk å mobbe en hel rase, ikke på åpen mark i dagslys, men skjult av halvmørket hvor ingen ansvarlige er å oppdrive. Det foregår på nett, der hvor barn, ungdommer og de teknisk oppgraderte sitter, kanskje står de anonyme digitale krigere i marxistenes eget utkikkstårn i det lille land i Midtøsten, bak? Det gjelder en hel rase, alle over en kam. Ikke partier, ikke nasjonalRead More

Collapse