Det er en Gulag i din fremtid – del 2 – av Eustace Mullins

Det er en Gulag i din fremtid – del 2 –  av Eustace Mullins

Der er rart å tenke på at vi europeere sålenge har blitt ført bak lyset i mange henseeender, ikke bare om den siste verdenskrig, men i en lang rekke viktige forhold…fordi det var noen som hadde hånd om pressen, om bøkene… Eustace Mullins skriver i boken There Is A Gulag In Your Future: «For å få bevis på den barbariske mentaliteten til kommunistkommissærene, fotograferte tyskerne systematisk scenene fra disse massakrer, og skrev ned uttalelser fra noen overlevende som hadde flyRead More

Collapse