Om virus og utvikling av vaksiner, Mike and Doug show

Om virus og utvikling av vaksiner, Mike and Doug show

I den situasjonen vi står oppe i med coronaviruset (toppfoto her), er det vesentlig å orientere hva historien bak utviklingen av vaksiner har vært, hva vitenskapsmenn og forskere har tenkt, hva de har villet oppnå. Samtalen i lydfilen nedenfor, mellom de kunnskapsrike herrene Douglas Gabriel og Michael McKibben med coronaviruset som utgangspunkt, belyser dette. Legg merke til tekst under «description». De snakker blant annet om Perbright Intitute, Deep State, bird flu, om kugalskap iRead More

Collapse