Ødelegg kjernefamilien

Ødelegg kjernefamilien

Følgende fortelling var ny for meg, jeg kjente ikke til den. Men utfra det faktum at den finnes, er det begripelig at den samfunnsutvikling vi har hatt fra etterkrigstiden og frem til i dag, har vært villet av et bestemt miljø, en religiøs kult. Denne religøse kult har hatt makt nok til å virkeliggjøre deler av sine planer, mens kristenheten har vært maktesløse; den kristne kultur har hatt for svake røtter. Barnelegen dr Dunegan kalte kulten barbarer. Det var ikke uten grunn. For leser du historRead More

Collapse