Stikkordarkiv: ekstremklima

Greta Thunberg og Antifa

Hvem er vel Antifa? I Norge er det rabbi Ervin Kohn og Eskil Pedersen, kjent fra kapringen av Utøyafartøyet MS Torbjørn. De kaller seg Antirasistisk Senter. I Sverige ledes dette av muskelbunten Robert Ashberg, kjent for å rydde motstandere av veien med lysskye metoder. Lurer på om ikke klubben der heter Expo. Dette er pøblene, rampen, de som banker opp demonstranter, men heller ikke rygger tilbake for verre ting. I Kanada tente de like godt på huset til Ernst Zündel. Fordi han mente noe de ikke likte. De terroriserer. De er tilstede i alle vestlige land, gatesoldater, rødegardistene for eliten. Hyggelig at Greta og foreldrene nå endelig toner flagg og viser hvem som står bak dem.

Bruk av mikrobølgestråling av skyene over Oslo og Østlandet den 12. juni 2019

Altocumulus Undulatus Asperatus, opprørt hav, mener meteorolog Roar Hansen i Storm at dette merkelige heter…men det er nok bare fornavnet (foto TV2).

Onsdag 12 juni 2019 så skyene over Oslo og Østlandet mer eller mindre slik ut. Bevegelsene er kokebevegelser, slik man ville ha sett dem, hvis man kunne oppholde seg i kokende vann og sett ut mot overflaten. Men meteorlolog Hansen vet kanskje ikke at det er bruk av mikrobølger som er så sterke at de skaper varme som formelig setter skyene i disse kokebevegelser. Selvfølgelig treffer disse mikrobølger også menneskene under skyene. Disse stråler er skadelige for alle levende vesener, mennesker, fugler, insekter og dyr av alle slag.

Grunnen til at skyene blir kokt slik, slik jeg forstår det pr idag, er å forene de metallsalt-ladede kunstige sporskyer med vanlige cumulus skyer, slik at de blir egnet til å danne ekstremklima.

Vi er altså vitne til et kunstig skapt ekstremklima. Bak dette står FNs klimakomité, IPCC. De har kontrakt med vårt forsvarsdepartement og de som ellers bestemmer i landet vårt som har tillatt dette. FN arbeider for det Jonas Gahr Støre kaller en FN-ledet verdensorden, også kalt New World Order. Idag kalles stortingspolitikerne som støtter dette, 142 av 169, såvidt meg bekjent, for globalister. Det skal bli et fascistisk herredømme over hele verden, betalt av oss, den vanlige mann og kvinne, slavene.

Den samme skykoking med mikrobølgebestråling den 12. juni 2019 sett fra Skien (foto privat).

Vi har med  en teknologi å gjøre som ennå er ukjent. Den er ikke offentliggjort. Men stråleanleggene kalles HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Et mindre slikt anlegg står i Tromsdalen utenfor Tromsø.

Se også: https://www.sveningejohansen.no/2018/05/22/hemmeligstemplet-avtale-med-usa-om-chemtrails/

FN, IPCC og klimaforandringene

FN er styrt av marxister. Deres klimakomité IPCC er ansvarlige for et kunstig ekstremklima vi har i Norge idag; flom, storm og tørke. De arbeider for at vi skal få en ekstrem-klima-kurve så bratt at samfunnslivet er truet og den ene verdensregjering som er dem, MÅ ta over styringen av vår verden. Club of Rome er et av deres ansikt utad: «Klimaendringene er den mest presserende globale utfordringen som utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten.» 

Kunstig skyklokke lagt øverst på himmelhvelvet over Telemark
Patrick Moore

En av grunnleggerne av Greenpeace, Patrick Moore forklarte hvordan frykt og skyld blir misbrukt av de som taler for klimaendringer: «Frykt har blitt brukt gjennom historien for å få kontroll over folks sinn og lommebøker og alt annet, og klimakatastrofen er strengt tatt en fryktkampanje – vel, frykt og skyld – du er redd for at du dreper dine barn fordi du kjører dem i en SUV og slipper ut karbondioksid i atmosfæren. Du føler deg skyldig.«

Regnværet den 27. mai 2019 ble godt forberedt; det er lettere å forandre været i en skyklokke
Newman

Klimaendringer er et bedrageri utviklet som en del av en hemmelig plan lagd av De forente Nasjoner for å undergrave demokratier og overtakelse av verden, har topprådgiveren til Tony Abbott, Australias statsminister, uttalt (2015). Maurice Newman, statsrådgiver for statsministeren, sa at vitenskapen som viser sammenhenger mellom menneskelig aktivitet og oppvarmingsklimatet var feil, men ble brukt som en «krok» av FN for å utvide sin globale kontroll. «Dette handler ikke om fakta eller logikk. Det handler om en ny verdensorden under FNs kontroll,» skrev han i avisen Australian.

Skydekket over skyene lager en klokke over Telemark

Det FN og IPCC hevder er at de «kjemper mot global oppvarming ved å reflektere sollys tilbake i rommet, men risikerer «skremmende» konsekvenser, inkludert tørke og konflikter..» Det de i virkeligheten gjør er å skape kunstige klimakatastrofer som flom, storm og tørke, for den egne makts skyld. De lager katastrofer for andre, slik at de selv skal komme til makten. De ofrer uskyldige menneskers liv og livsverk, for at de selv skal få makt. En egoistisk, hensynsløs og brutale innstilling. I Norge er Cicero Institutt, et privat institutt ved UiO, deres ansikt utad. 


Referanser: Lenker til avisartikler er lagt under fotoene av Patrick Moore og Maurice Newman.