Brev til helsemyndighetene 26. juni 2020

Brev til helsemyndighetene 26. juni 2020

Er nedstenging av Norge basert på vitenskap eller har myndigheten misforstått: Er det egentlig funnet og isolert et korona-virus? Vi viser til nedstengingen av Norge som startet 12. mars 2020 som følge av korona-pandemien. Fortsatt, i juni, er det tiltak knyttet til dette i vårt land. Utfra foreliggende informasjon, se nedenfor, viser det seg at nedstengingen ikke virker å ha et vitenskapelig grunnlag. Vi ber derfor myndighetene omgående om å undersøke dette og svare på våre spørsmål. Det genetiRead More

Collapse

Kevin Galalae and Covid19 Lectures

Kevin Galalae and Covid19 Lectures

Mange går rundt med tanker om at det er for mange mennesker i verden. Det er ikke mat nok, ikke energi nok, kort sagt det er ikke liv laga for de som er blant dem. Jeg mener dette er en feilslutning med skjebnesvangre konsekvenser, særlig for fattige og syke. Utfordringene kan løses ved en bedre fordeling. Det er de grådigste blant oss som er de som har mest å gi, og samtidig er de bremset ned av sin egen sykelige grådighet. De vil ikke at vi skal se deres meningsløst store rikdommer, og sprer iRead More

Collapse