Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020

Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020

Våre måleresultater tatt fra lokalt regnvann begynte i år 2015, vi har målt mengden av giftige metaller, men har valgt å ta et lite utvalg, da analyser er kostbare. Mengden er mikrogram pr liter: Vi slår fast at mengden aluminium har økt fra 5,7 til 16 mikrogram pr liter regnvann, altså 280% økning på fem år. Vi dusjes i aluminium, det kommer inn over luften vi puster, det går inn i vårt blod og lagres i kropp og i hjerne. Vi mener det er gode grunner til å koble aluminium med den sterke økning Read More

Collapse

Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Iakttagelsene er fra ekstremvær i Frankrike (se her). De forandrer været, de lager ekstremvær, oversvømmelser og storm over hele Europa. De sprøyter ut et tynt lag med kullstøv fra kullkraftverk, også kalt flygeaske, et høyt giftig avfall fra kraftproduksjon i kullkraftverk. Den som analyserer drikkevann, regnvann og snø vil finne en rekke giftige metaller, skadelig for menneskene (se analyser m.m. om dette, her). Særlig aluminium. Det tynne, hvite slør er giftig, prosessert kullstøv. Tro ikke aRead More

Collapse