Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg

Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg

Publisert 18.03.2021 Utarbeidet av faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg (her) Her vil du få informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19 som du bør kjenne til før du tar et valg om vaksinering. Det er mange fakta som dessverre blir fremstilt på en villedende måte eller utelatt av våre myndigheter, regjering, helsepersonell og media. Informasjonen som gis er ikke balansert og objektiv, men heller sterkt preget av deres ønske om at flest mulig skal ta vaksinene. Vaksinene blir jevnt over Read More

Collapse