Helseminister Ingvild Kjerkols utsagn

Helseminister Ingvild Kjerkols utsagn

Jeg fikk anledning å spørre Ingvild Kjerkol personlig. Hun fortalte den 29. juni 2022 i Porsgrunn at vedlagte tekst var en bevisst sammensatt tekst bygget på ord og uttrykk fra hennes tale i Geneve i mai 22, lagd av en ukjent som ville skade hennes gode navn og rykte. Min oppfattelse var at teksten var en personlig meddelelse fra Kjerkol, men det var den ikke, jeg tok feil. Kjerkols intensjoner var oppriktige: Folk med ærlige hensikter bør støttes; for bare den som er ærlig klarer komme til innsRead More

Collapse