Er NAV -krisen bare et lite symptom?

Er den egentlige krisen langt større? Kanskje har den bare såvidt begynt? Hva var det som gjorde at dommerne altfor ofte dømte slik statsadvokatene ville (se her)? Hva var det som gjorde at barnevernet slapp igjennom rettsapparatet med i mange tilfeller åpenbart konstruerte historier?  Hva var det som gjorde at Mattilsynet alltid fikk rett i domstolene, enda det var klart de hadde brukt skitne triks; påvirket opinionen med tedensiøse avisoverskrifter? Hva var grunnen til at staten kunne hoppe buRead More

Collapse