Jeanette Archer, et misbrukt barn

Jeanette Archer, et misbrukt barn

Flere kvinner forteller om en bakgrunn av misbruk kommer ut i offentligheten og forteller om seksuelt misbruk under ritualer karakterisert som sataniske. De fortjener å bli hørt og å bli tatt alvorlig. Denne artikkel beskriver hva engelske Jeanette Archer har opplevd i sin barndom. Skrevet av Hege Fredriksen Ritualer og hjernevasking. Før de satanistiske ritualene, ble hun holdt fanget og fastlenket, – flere dager i strekk. Hun ble sultefôret, for å «renses», før ritualene. BesRead More

Collapse