Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Iakttagelsene er fra ekstremvær i Frankrike (se her). De forandrer været, de lager ekstremvær, oversvømmelser og storm over hele Europa. De sprøyter ut et tynt lag med kullstøv fra kullkraftverk, også kalt flygeaske, et høyt giftig avfall fra kraftproduksjon i kullkraftverk. Den som analyserer drikkevann, regnvann og snø vil finne en rekke giftige metaller, skadelig for menneskene (se analyser m.m. om dette, her). Særlig aluminium. Det tynne, hvite slør er giftig, prosessert kullstøv. Tro ikke aRead More

Collapse

Miljømyter av biolog Morten Jødal

Miljømyter av biolog Morten Jødal

I en tid hvor vårt åndsliv er preget av hysteriske utfall om miljø, av en eller annen grunn særlig fra miljøpartiet MDG, er et fyrårn som biolog Morten Jødal en stor hjelp, for han kan vise veien for oss andre, være det lyset i det stummende mørke vi trenger. Særlig interessant for mitt vedkommende var hans betraktninger over de forferdelige skogbrannene i Australia (se her: https://miljomytene.no/2020/01/06/hvorfor-brenner-australia/). Men også hans tanker om CO2 i luften er viktige å få med seRead More

Collapse