Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Fortsatt spraying av flygeaske over Telemark den 13. februar 2020

Iakttagelsene er fra ekstremvær i Frankrike (se her). De forandrer været, de lager ekstremvær, oversvømmelser og storm over hele Europa. De sprøyter ut et tynt lag med kullstøv fra kullkraftverk, også kalt flygeaske, et høyt giftig avfall fra kraftproduksjon i kullkraftverk. Den som analyserer drikkevann, regnvann og snø vil finne en rekke giftige metaller, skadelig for menneskene (se analyser m.m. om dette, her). Særlig aluminium. Det tynne, hvite slør er giftig, prosessert kullstøv. Tro ikke aRead More

Collapse