Har de virkelig planlagt hungersnød, også i Norge?

Har de virkelig planlagt hungersnød, også i Norge?

Har du noen gang vært arrestert? Sittet bak lås og slå, innesperret, lenket fast? Har du kanskje også vært syk og sultet, blitt tynn og skranten? Da vet du mere om fremtiden enn de fleste av oss. Norge står idag under angrep av totalitære globalister som har sneket seg inn i styre og stell i det norske statsapparat i ly av mørket og bitt seg fast. De er så og si de gråkledde eminenser i departement og direktorat, men med fotfolk. De vil ikke bare kontrollere oss, arrestere oss og fengsle oss, deRead More

Collapse