Stikkordarkiv: mattilsynet

President Donald trumps tale til FN september 2019

«Fremtiden tilhører ikke globalistene. Fremtiden tilhører patriotismen. Fremtiden tilhører suverene og uavhengige nasjoner som beskytter sine borgere, respekterer sine naboer og respekterer forskjellene som gjør hvert land spesielt og unikt» (4:06-4:26).

Beskytter det norske statsapparat sine borgere? Hva er det mattilsynet og barnevernet holder på med? De later som om de er hjelpende statlige institusjoner, mens de i virkeligheten er tragisk ødeleggende og merkelig nok, usedvanlig brutale ovenfor særlig husdyrbønder og barnefamilier. De tar faktisk ibruk bevæpnet og voldelig politi for at bønder og foreldre skal lystre. Ikke til å tro. Den verste statsbrutalitet du kan tenke deg. Selv statsrådene, som troner som de øverste sjefer av departementene er engstelige og ytterst forsiktige. Hva kan vel grunnen være til det? Svaret må vel være at det er helt klart og tydelig at de har noen over seg, noen som ikke nevnes, noen det ikke snakkes om. Dette er problemets kjerne. Det er her hunden ligger begravet.

Talens delvis transkript, se her.

Trump viser igjen gjennom sin tale i 2019 til FN at hans intensjoner ikke har forandret seg. Vi skjønner at han har mektige og rike motstandere, som benytter enhver anledning til å sverte og skade ham og hans rykte. Vi forstår at å snu et lands statskultur som har blitt så skakk-kjørt over så mange år, ikke er en liten oppgave. Vi forstår at hans mange krumspring og raske vendinger er for å forvirre sine fiender. Det klarer han da langt på vei, for hans mange fiender skriker høyt og gråter mang en salt krokodilletåre. Også noen stortingspolitikere og politikere in spe i Norge forstår at Norge er i samme situasjon, skakk-kjørt. Derfor er det bedre å skifte ut (alle) ansatte i de aktuelle departement; Landbruksdepartementet, Næringsdepartementet (begge er deleiere av Mattilsynet) og Familie- og Kommunaldepartementet som eier barnevernet, enn å vente på statsråder som sitter på en godt betalt kontorsstol og tvinner tommeltotter.

Mattilsynet på hva slags ville veier?

Hva kan vi se mellom linjene hos Mattilsynet?

Hva slags hensikter har egentlig mattilsynet ovenfor bøndene?

Er det fornuftig å samle opp anklagepunktene i mange bekker små, for å få en stor å, som noen ansatte i mattilsynet påstår? Kan det være at det ligger noe annet bak, noe de i MT ikke snakker om? Er dette en hersketeknikk? Er det ikke slik at når vi gjenkjenner deres tankegods, først da vet vi hva de har tenkt å komme med? Blir vi ikke avledet hvis vi hører på hva de sier, er det ikke viktigere å slå fast hvem som er deres mor?

«I mai fekk pelsdyroppdrettaren Per Olaf Lauvås mykje merksemd då han stod fram med si historie om at Mattilsynet, basert på ein feilaktig rapport frå eit tilsyn, gjekk inn for å avvikle drifta på minkgarden hans på Hommersåk i Rogaland.»

Da det viste seg at det ikke forelå en eneste god grunn for dette, må vi stille spørsmålet om de hadde gjennomført avviklingen hvis bonden ikke hadde reagert, men satt seg på gjerdet? Det virker dessverre slik. Mange overgrep fra mattilsynet mot bønder, synes å ha andre motiver enn dyrevelferd. Dette er meget alvorlig. Da vi ser at de samme maktholdninger blir gjort gjeldende i mange lokale mattilsyn, kan det synes som om dette er en underliggende, ikke offentlig uttalt føring som kommer fra høyere hold.

Har Departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet hatt et ord med i laget?

Er det dette som også Ulltveit Moe; Gunhild Stordalen (EAT-foundation) og flere av eliten reklamerer for; det som synes å komme sentralt fra FN, Club of Rome og Bilderberger, som ligger bak mobbingen av bønder som driver med dyr? Hvis det er tilfelle, er det helt klart en totalt feilslått metode å overkjøre andre med dampveivals. Såvidt meg bekjent, er metoden klassifisert under begrepet marxistisk hersketeknikk, hvor også politisk korrekthet (PK), en «destruktiv og uærlig tenkemåte», hører hjemme. Mattilsynet er ikke den eneste statlige etat hvor den slags finner sted. De som står bak dette, kan bare komme fra det ene miljø som ikke har kunnet gi slipp på muligheten av å opphøye seg selv gjennom manipulasjon og undertrykkelse av andre.

Det er etter min mening en sann gudegave at bøndene fra Jæren reiser seg opp på bakbeina; man kan bare håpe at bøndene over hele landet stiller seg samlet opp i flokk og sier stopp: – Det er ein større grad av mistillit på Jæren enn andre stader. Det ser ut til å vere ein situasjon som har festa seg over tid, seier Storstad.