Mellom oppgjør og bondeopprør

Mellom oppgjør og bondeopprør

Bondeopprør: «En optimistisk bondespire på 5 år Vi bønder er ikke sinte på forbrukerne, vi setter pris på forbrukerne. Vi bønder er triste og fortvilte over hvilken retning norsk landbruk er på vei. Vi er slitne og lei av å jobbe dugnad. Mange av oss er fremdeles optimistiske og velger å sette både hus, hjem, helse og slektsarv i pant for å satse og bygge nye fjøs for å produsere trygg norsk mat. Jeg har tenkt i mange år at det må snart snu for den norske bonden. Vi må snart begynne å tjenRead More

Collapse

Bygdedyret og Mattilsynet

Bygdedyret og Mattilsynet

Saken mot bonden fra Ler i Trøndelags Tingrett, var rar. Hva hadde skjedd? Dreide det seg om et skjult straffetog, skjult bak forordninger og dyrevelferdsregler? Det gikk slike rykter, for både aktor, prosessfullmektig Hammersvik og regionsdirektør i Mattilsynet (MT), Røthe Knudtsen hadde innledningsvis uttalt at dyrene ikke led noen nød hos bonden, alikevel ble bonden fradømt å ha dyr (toppfoto fra bygdebok, Bygd i forvandling, 1946, se Nasjonalbiblioteket, her). Var beskrivelsene i domskjennelRead More

Collapse

Mattilsynet og husdyrbonde Lilleøien

Mattilsynet og husdyrbonde Lilleøien

Det er et stort apparat å holde styr på, å være husdyrbonde. Ikke minst, må bonden holde dyra fornøyde. Og dette gjør han for oss andre, for de kjøttspisende av oss, vi som er kundene hans. Vi er alle glade for at han liker å holde på med dyr. Lilleøien vil ha orden på tingene og ingenting er bedre enn det. Han til og med advarte; «det blir en tragedie tilslutt,» men det så ut som om det ikke hadde nådd frem til Mattilsynet; de brydde seg ikke om det. Normalt sett, mener jeg, skulle Read More

Collapse

Dommeren sa nei til Mattilsynet

Dommeren sa nei til Mattilsynet

Tillitsvekkende domsavgjørelse Den 3. desember 2020 falt en dom i Oslo tingrett i favør for en husdyrbonde. Hans og hans families livsgrunnlag sto på spill; det dreide seg om en stor gård med hundreårige tradisjoner. Den ble omtalt som «jordgods» i et skinnbrev fra 1298, da den ble gitt til bispegården av Kristiania. Mattilsynet ville den tillivs, slik Mattilsynet siden 2015 har fått avviklet omkring 300 gårdsbruk i Norge. Men bonden selv fant seg ikke i det og fikk støtte i sine synRead More

Collapse

Slaktet 17 millioner mink for ingenting

Slaktet 17 millioner mink for ingenting

Danske Mette Fredriksens regjering lot 17 millioner mink slakte for ingenting NORGE/DANMARK: 17 millioner danske mink endte i en massegrav. Men danske eksperter slår nå fast at viruset ikke er farlig alikevel, tar ekspertene feil? Kanskje er det tvert i mot lett å forstå – kanskje har vi noen blandt oss som ikke vil ha uavhengige verken småprodusenter eller småbedrifter?? Fra danske B.T: «Efter at have læst en ny rapport fra Statens Serum Institut, viser flere professorer sig nu skepRead More

Collapse

Fra en kort samtale med Mattilsynet, gjengitt i Bondebladet

Fra en kort samtale med Mattilsynet, gjengitt i Bondebladet

Takk for din tilbakemelding i Bondebladet nr. 17. Bondestanden fortjener å ivaretas på best mulig måte. Det vi en årrekke har vært vitne til fra Mattilsynets side, har vært aksjoner utført med brutale ovenfra-og-ned-holdninger, med politi klare til hogg, med psykisk terror, misbruk av media, etter en tydelig strategi. Følgene av dette var at bøndene ble fullstendig slått ut, ikke bare psykisk, men til slutt også økonomisk. For klager førte ikke frem. Rettssakene var spillfekteri, ingen fyllestgjRead More

Collapse

Om Mattilsynet, fra stortingsdebatt den 6. februar 2020, en kommentar

Om Mattilsynet, fra stortingsdebatt den 6. februar 2020, en kommentar

Tillit til forvaltningen, etter stortingsdebatten (se debatten på Stortinget her). Mitt første møte med Mattilsynet var gjennom deres aksjon mot Kjølen gård i Solør juli 2019. Dette var noe som var helt ukjent for meg. Jeg ble meget ubehagelig overrasket. I mine øyne hadde dette akkurat samme underskrift som vi har sett i tidligere kommunistiske stater. Og samme mønster var å se i de påfølgende aksjoner, men også under tidligere aksjoner bekrevet i presse og media (tilbake til 2011), så det var Read More

Collapse

Den fritt-talende sauebonde Salomonsen

Mandag aksjonerte Mattilsynet (18. april 2011) mot gårdbruker Sigmunn Salomonsen på Vestvågøy. Etter flere vedtak som de mente ikke var fulgt opp, godkjente Mattilsynets regionkontor en avvikling av hele dyreholdet og tvangsslaktet dermed 283 sauer samt 52 fjørfe. De fleste sauene var drektige og sto nær ved å lamme. En av søyene lammet på slakteriet. De seksten hestene på gården ble ikke tatt med av kapasitetsproblemer. Salomonsen fikk 2  års karantene, og forbud mot å utøve sitt yrke som husdyRead More

Collapse

Den forfulgte husdyrbonde Svein Johnsen fra Senja

Her er en episode fra september 2011 fra en gård på Finnsnes, fra MT kommer en kvinnelig veterinær som besøkte gården for andre gang i 2014; det kan høres ut som et engangstilfelle, men det var det ikke. Mange har kunnet fortelle og bekrefte akkurat dette. Det er faktisk, tro det eller ei, en gjennomgående holdning hos mange inspektører, åpenbart en del av en strategi som de har lært (her): Svein Johnsen forteller: «Da hun oppdaget at det ikke var et eneste dyr på gården, og jeg ikke haddeRead More

Collapse