Trenger vi banker?

Trenger vi banker?

Av Frank Ralle Trenger vi banker? Michael Tellinger og Ubuntu bevegelsen har arbeidet med utfordringene vi har og kostnadene vi påføres av det pengesystemet vi er påført (video, her). Jeg var i kontakt med Michael Tellinger for noen år siden vedrørende uforklarlige detaljer på bilder jeg hadde tatt. Årsaken til at jeg sendte en mail til ham var hans undersøkelser av spesielle fenomener i Sør Afrika. Han tok kontakt tilbake etter noen uker og spurte om jeg hadde funnet ut hva det var, noe jeg ikkRead More

Collapse