Slik lages klimaforandringene…

Sporskyer med metallsalter flyes ut over himmelhvelvet over store deler av Norge. De brer seg utover og lager slørskyer (se foto). Siden varmes disse opp med ikke-ioniserende mikrøbølger slik at de skal fordampe og blande seg inn i de vanlige skyer. Blant flere ingredienser blir metallene Aluminium og Barium brukt. Slik forandres været, slik lages ekstremvær (geoengineering); ser vi her forberedelsene av en hetesommer? Himmelvelvet har blitt som et stort kjøkken hvor gigantiske mikrøbølgeovner kRead More

Collapse