Stikkordarkiv: nato

Hemmeligstemplet avtale med USA om chemtrails

Hemmeligstemplet avtale med USA om chemtrails

Italia er et NATO-land, akkurat som Norge. De dynker folk, fe og land i nanometaller gjennom spraying av chemtrails fra fly i stor høyde. Vårt forsvarsdepartement har, akkurat som i Italia, godkjent at dette skjer. Dette må være almenn viten på Stortinget, men de har ingen makt til å stoppe forgiftningen. Jeg kan ikke forstå dette annerledes enn at våre stortingspolitikere anerkjenner en langsom forgiftning av den norske befolkning med nanometaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newsvoice.se/2014/04/02/italiensk-senator-vill-offentliggora-hemligstamplade-avtal-med-usa-om-chemtrails/

 

NATO og oberstløytnant dr. Marek Obrtel

Tsjekkisk oberstløytnant sender de fire medaljene han fikk av det «kriminelle» NATO, tilbake.

Åpent brev til Forsvarsminister og Regjering av Den Tjekkiske Republikk, med forespørsel om tilbakekallelse av utmerkelsene gitt av AČR i militære operasjoner under ledelse av NATO.

Oberstløytnant Dr. Marek Obrtel,  etter NATO innsats
Oberstløytnant Dr. Marek Obrtel, etter NATO innsats

Det finnes ennå mennesker med samvittighet som ikke ligger i et hjørne, fulle av sinne, men som i åpenhet meddeler sin misbilligelse av det militære apparat som har gitt dem både inntekt og karriere. Med denne nyhet avslutter vi det gamle året og begynner tillitsfullt på det nye. Måtte dette gode eksempel slik Oberstløytnant Marked Obrtel gjorde det, følges av så mange som mulig.

Marek Obrtel var en tsjekkisk militærlege. Hans innsatsområde var krigen i Kosovo og Bosnien-Herzegovina, andre land i det opprinnelige Jugoslavia og også Afghanistan. I Afghanistan var Obrtel leder av det 11.Militærsykehus. I et tre-siders brev til den tsjekkiske regjering og forsvarsministeriet, samtidig som åpent brev til Parlamentet for å informere offentligheten, skriver oberstløytnanten at han skammer seg dypt over å ha deltatt i den nordatlantiske alliansens internasjonale fredsmisjon.

En av overskriftene i brevet har han kalt «Kulde kommer fra Det Hvite Hus, det betyr fra NATO». Marked Obrtel beskrev i brevet NATO som en kriminell organisasjon som forfulgte sine grusomme interesser og ba om at hans NATO-medaljer ble tatt tilbake. Den USA-ledete alliansen forfulgte perverse interesser i en imperialistisk politikk i kunstig skapte konflikter over hele verden, med det høyest mulige nivå av lavpannede voldshandlinger gjort i maktrus. Obrtel skrev også at han hadde utført sin tjeneste i god tro og gjort sitt beste så godt han kunne, fordi en slik innsats kan man ikke gjøre halvferdig. «Men etterhvert, særlig i sammenheng med Kosovokonflikten, begynte jeg å skjønne at den måten vi gikk inn i konflikten på, umulig kunne være den riktige».

NATO, "Krig for Fred".
NATO, «Krig for Fred».

Militærlegen skrev videre i sitt brev at hvert eneste frie land som satte seg imot maktinteressene til USA og forsvarte sin egen identitet, sine egen økonomi og sin egen suverenitet, ble stilt ovenfor valget å bli radert vekk fra landkartet. Militærlegen beskrev at han hadde anledning å snakke med folk som bodde der. Slik ble han satt inn i deres situasjon og kunne analysere og bedømme hva som egentlig skjedde. «Alltid når jeg fikk følelsen av at et eller annet ikke stemte, trøstet jeg meg med at jeg var en lege som hjalp syke, de sårede, etterlatte og den lokale befolkning, etterhvert som de ble funnet av vår tropper», skriver han i sitt brev. I samtalene ble dr. Obrtel klar over det absurde ved NATO’s handlinger og utviklingen som av ham ble kalt «den nye kalde krig». Den Tsjekkiske Republikks Forsvarsminister besvarte hans brev med å henvise til at det ikke finnes regler om hvordan man tilbakekaller gitte medaljer, men at han selvfølgelig til enhver tid kan sende dem tilbake hvis han måtte ønske det.

Skrevet av petrapez, oversatt fra tysk, se lenke: https://www.radio-utopie.de/2014/12/31/oberstleutnant-gibt-vier-medaillen-an-kriminelle-vereinigung-n-a-t-o-zurueck/

Sionismen i 2014

De mongolske horder
De mongolske horder, khazarfolkets forfedre, fryktet for sin brutalitet.

Den 11.september 2001 (911) gikk vi inn i en tid som av flere blir kalt globalistene tid, New World Order, den nye verdensorden eller som Kristin Halvorsen beskrev det, den «FN-leda verdensorden». Dette er en global kontroll- og terrorstat, bygd av sionister med frimurernes hjelp. Sionistene styrer, frimurerne er håndlangerne. For sionistene finnes ikke ånd, bare materie. Derfor er sionistene makthungrige og kronisk grådige. Sionistene kjenner ikke sannhet. Derfor driver de samfunnsbygging med angst, terror, løgn og bedrag. De kontrollerer NATO. Også Israels Mossad er deres verktøy. Deres mange ‘false flag’ mord- og terrorprosjekt, iverksatt av NATO som av Mossad, baserer nettopp på bedraget. At disse også aksepteres av det offisielle Norge, viser hvor mange sionister som har sine hjem, sine barn og sin lønn her, mens de støtter terror, mord og ødeleggelser andre steder. For sionistene finnes ikke nåde, bare makt. Derfor har de med list, svik og bakhold manøvrert seg inn i statlige maktposisjoner, slik at de kan herske over andres liv og død. Sionistene vil verdensherredømme, en ny verden styrt av dem fra Israel, dette har de, med alle midler, arbeidet for siden den første Sionistkongress i Basel i 1897.

«The Jewish people as a whole will become its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of Monarchy, and by the establishing of a World Republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the Children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The governments of the different peoples forming the World Republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish leaders to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of The State. Thus will the promise of theTalmud be fulfilled. In which it is said that when theMessianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands.
Baruch Levi, Letter to Karl Marx, La Review de Paris, p574, June 1st. 1928

Sionistene betrakter seg født til å være menneskehetens herskere, spytter i forakt på den vanlige mann av den kristne kultur. I ord benekter de, men deres handlinger taler for seg. De har aldri lagt skjul på sine hensikter, men de har aldri heller innrømmet dem. De har en finger med overalt hvor de kan tjene penger. I deres fotspor er massiv korrupsjon, grov kriminalitet og porno. Sionistenes leder i Israels Knesset, er Benjamin Netanjahu. Deres bibel er Talmud, en lovbok som er resultat av høyrøstede rabbiers diskusjoner gjennom mange hundre år. Benjamin Netanjahu ønsker å gjøre hele Israel til Talmuds land. Siden vil sionistene ha Talmuds lover over hele den vestlige verden. Gjennom ISIS’ terror av de vestlige samfunn vil de nå disse mål ved å la Islam og Koranen rydde veien for dem, så vil de bytte ut Koranen med Talmud. Vi vil alle puste lettet ut, da vi vil tro at med Talmud kommer freden. I virkeligheten blir vi ledet fra asken til ilden. For folket forberedes dette ad mange veier, også gjennom utvalgte bloggere vi møter på nett. Terror, løgn og bedrag mot andre enn sine egne, har sin bakgrunn i Talmud, også tyveri og til og med mord. Sionistene er meget opptatte av sex. Om dette står det skrevet i Talmud; et pikebarn som skal glede en rabbi skal ikke være yngre enn 3 år og 1 dag.

Les utdrag fra Talmud her:

Netanjahu vil la Talmud gjelde i Israel
Netanjahu vil la Talmuds lover gjelde først i Israel, siden over hele den vestlige verden.

http://www.dailystormer.com/netanyahu-promises-to-make-the-talmud-a-reality-in-israel/

Halvorsen til Dagsrevyen i 2011(3218 treff pr 241213): http://www.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo

Jonas Gahr Støre i NRK kort tid før valget i 2009 (1433 treff pr 1. april 2014): http://youtu.be/5ApvsSbWma8

Litteratur inspirert av NWO er The Brave New World av Aldous Huxley, Animal Farm av George Orwell og Sions Vise Protokoller, om zionistenes planer for fremtiden, skrevet av ukjent forfatter.

Vinzenzo Vinciguerra

Stay Behind

Gladio

Italieneren Vinzenzo Vinciguerra ble mannen som utløste den store oppvasken med de hemmelige sikkerhetstjenester i Italia. Han talte åpent og ærlig om hva han som agent hadde gjort. At han hadde tjent Gladio eller som det heter på norsk ‘Stay Behind’. Denne gruppe i Italia (CIA-NATO) hadde infiltrert hele den italienske sikkerhetstjeneste, men også terrorgrupper som bl.a. Røde Brigader og andre. Disse terrorgrupper sto blandt annet bak mordet på statsminister Aldo Moro, 9.mai 1978. Dette førte til at en opprulling begynte som hadde konsekvenser for CIA’s skjulte og mørke virksomhet i et svakt demokratiske Europa etter andre verdenskrig. Italia var det landet oppryddingen kom lengst. Belgia fulgte og siden Sveits. Men til Norge kom den aldri.

 

Her til lands er ‘Stay Behind’ folkene sterkere enn noen gang.

Operation Gladio 1992 i BBC:

Hør et kort intervju med Vinzenzo Vinciguerra, som gjorde en flott og modig innsats for demokratiet, han forandret mening etter terrorgjerningene:

Her er flere videoer med intervju med Vinzenzo Vinciguerra.

Hvem kan oversette dette?

 

NATO (CIA) kurser norsk helsedirektør, forsvarsdepartementet betaler

NATO og norsk helse

Vi tror det ikke.

For hva skal en helsedirektør med et kurs ved NATO Defence College i Roma? Er det helse hun holder på med, militær taktikk eller terrorvirksomhet? Det er det NATO er kjent for. For forsvarsdepartementet betaler kurset, helsedepartementet 350 000 kroner for kost og losji. Hagen forlanger hun går av, og det gjør jeg med. Her er det ugler i mosen. For hvorfor skal en norsk helsedirektør  skoleres av NATO? Hva har nordmennenes helse med NATO å gjøre? Åpenbart vet mange svaret her, bare ikke nordmennene selv. Anne-Grete Strøm-Eriksen vet det. Frode Alhaug vet det. Robert Martin Kåss vet det. Men vi vet det ikke. Vi sender jo ikke leger, sykesøstre og patologer på Forsvarets Høyskole?

Kanskje kan en av dere svare oss på spørsmålet hvorfor NATO (CIA), forsvardepartementet og NATO kobles til Helse Sørøst? Det synes meget merkverdig.