Permanent nedstengning av England etter EM i fotball?

Permanent nedstengning av England  etter EM i fotball?

At noen i England er trøtte av drap og mord vitner om den engelske kjente gentlemannskultur vi kjenner fra tidligere. Der er en holdning vi ikke møtt på lenge, men som vi visste måtte være tilstede i landet. Les fra Memorandum av Neil Ferguson om permanent nedstengning av England og Benjamin Fulfords kommentarer. Også en sjefsredaktør Brian Gerrish kjenner den godt, hele hans opptreden hos Fuellmich i Berlin vitnet om dette. Dette er den holdning som er britenes håp for fremtiden. Mister de dettRead More

Collapse