Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin

Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin

Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin Fra den hemmelige Rand-rapporten USAs dypstat trakk i trådene, her også. De hadde gjemt seg bak bedraget om at Putin angrep Ukraina og måtte på død og liv forsvares av NATO, Europas egne militære styrker. Men slik var det ikke. Det var USAs dypstat som hadde planlagt Europas undergang. Den hittils hemmeligholdte forskningsrapporten fra tenketanken Rand uttrykker dette utvetydig. Europa skal tappes for blod, mens USA skal komme styrket ut av det. DettRead More

Collapse