Om de forente nasjoners store konspirasjon, se artikkel

Om de forente nasjoners store konspirasjon, se artikkel

Fra forordet… I den følgende artikkel brukes betegnelsen jøde. Men også judaitt, talmudist (inspirert av deres hellige bok, Talmud) eller sionist, den gruppe som sto bak etableringen av Israel. Hvis det ikke er nevnt, har jeg ment østjødene, de bosatt i Østeuropa, Ukraina og Russland. Den andre hovedgruppe har jeg omtalt som sefardiske (fra Spania). Den tredje gruppe er Sabbatai Zevi-jødene som aldri nevner sitt opphav, de ser ut som europeere, har kristne navn og virker i det skjulte. FørRead More

Collapse