Mikrobølgestråling over Telemark juni 2022

Mikrobølgestråling over Telemark juni 2022

Mikrobølgestråling over Grenland har de siste to dager vært sterke. Likedan den 7. juni 2022. Dette er foto fra 15. juni 2022 kl. 1400 hvor vi ser hvordan de fine vannmolekyler reagerer på strålingen. Skyene er fylt av fremmede energier. Vi mennesker består til 80% av vann. Vær sikker på at også vi reagerer sterkt. Vi kan iaktta dette i skyene når skyfremmede former opptrer, linjer som går over mange skyer, opptrer over hele skylag…hvor kommer strålene fra? Siden ingen informerer oss, må vRead More

Collapse

Mikrobølger fra satelitter

Mikrobølger fra satelitter

Mikrobølger fra satelitter Det tok lang tid før det gikk opp for meg at skykoking egentlig er bestråling av innbyggerne med varmebølger eller mikrobølger, det gjelder ikke skyene, slik jeg i begynnelsen i 2015 antok, for skyene er bare i veien for mikrobølgene. Det betyr igjen at strålene som sendes ut kommer fra meget høyereliggende objekt, jeg antar at dette er satelitter. I tillegg har det slått meg at det ikke er GPS og annet matnyttig som er det vesentlige med satelittene, men nettopp mikroRead More

Collapse

Geoengineering, skykoking over Skien og Porsgrunn formiddag 22. mai 2020.

Geoengineering, skykoking over Skien og Porsgrunn formiddag 22. mai 2020.

Kanskje har du følt spenninger i kropp og sjel idag, fredag 22. mai, du som bor i Grenland? Her ser du grunnen: Det blir pøst på med mikrobølger over skyene og ned på oss, så kraftig at vannmolekylene vender og vrir seg så sterkt at skyene begynner å «koke». Ingen av oss som bor her, kan unngå dette. Vi blir alle, 90 000 mennesker, tvangsdusjet i mikrobølger, også kjent under navnet elektromagnetiske bølger. Om det er sunt og godt? Nei, det er det ikke. Hva kan vi gjøre? Skriv til orRead More

Collapse

Stormbyger over Grenland – 10. mai 2018; sprutregn ble vi lovet.

Vi har hatt store mengder nedbør de siste årene. Unaturlig stor flom har vært en katastrofe for mange. Våre iakttagelser viser at det er en sammenheng mellom spraying av kjemikalier på himmelvelvet fra fly i store høyder, varmebehandling med mikrobølger av dertil skapte skyer og nedbør….Kan motivene være å få mere makt til de som bestemmer? Sette døren på gløtt for diktatur? Er ikke de automatiske strømmålere også et diktatorisk initiativ? At forskningen formulerer slike setninger som nevnRead More

Collapse