Uforståelige rettsavgjørelser

Uforståelige rettsavgjørelser

Av Frank Ralle: Trafikkreglene i Norge er ment å skulle være tydelige slik at alle skal kunne ferdes trygt i trafikken og at alle skal forstå betydningen av skiltene som anviser hvor vi skal kjøre og hvordan vi skal reagere på andre kjøretøyer vi ferdes sammen med, enten vi kjører parallelt med dem eller møter dem. De er ikke så gale, de dekker godt de fleste hendelser vi kan bli utsatt for. Bekrivelsen på skiltene viser noen ganger eksempler som godt forklarer meningen med dem. I livet forøvrigRead More

Collapse