Frankrike blir tvunget i kne, av mørkets demoner?

Frankrike blir tvunget i kne, av mørkets demoner?

Ser vi hva som kommer? De lover og regler vi har hatt i mange år, som regulerte våre samfunn, ble satt ut av kraft. Vi ser det nå tydelig og klart: Da de nye koronalovene kom, skjønte vi at dette var kriminelle folk, for det har ikke lenger med lovverk å gjøre, men med kriminalitet. Når alle tidligere forbrytelser blir for ingenting å regne, sammenlignet med å ikke ta vaksinepass på alvor, vet vi at vi har med forbrytere på høyt internasjonalt nivå å gjøre. Er det ikke tydelig nok at politikerneRead More

Collapse