kontakt

Skriv gjerne en kommentar eller hvis det passer bedre, en epost til mailadressen: post@sveningejohansen.no. Ønsker du at jeg offentliggjør kommentaren, må det helst være under ditt eget navn. Men du kan også forklarer meg grunnen til at du vil være anonym.

Med vennlig hilsen