Er NAV -krisen bare et lite symptom?

Er den egentlige krisen langt større? Kanskje har den bare såvidt begynt?

Hva var det som gjorde at dommerne altfor ofte dømte slik statsadvokatene ville (se her)? Hva var det som gjorde at barnevernet slapp igjennom rettsapparatet med i mange tilfeller åpenbart konstruerte historier?  Hva var det som gjorde at Mattilsynet alltid fikk rett i domstolene, enda det var klart de hadde brukt skitne triks; påvirket opinionen med tedensiøse avisoverskrifter? Hva var grunnen til at staten kunne hoppe bukk over lover og regler,  når de trengte det, mens ola og kari nordmann måtte bøte, likegyldig hvor smått det var…

Tidl. dommer Høyesterett, Jens Skoghøy

Har vi pr idag en krise i NAV, i rettsvesenet, i Barnevernet og i Mattilsynet (se her)? Jeg håper de som plasserte snublestenen, klarer å beholde alvoret. For det er tydelig at en del folk må finne andre beitemarker. Det er like tydelig at det dreier seg om mange, hvilket betyr at det ikke blir enkelt. Et forslag fra min side er at de blir satt ut til minstepensjon. Alle skåret over samme kam, nemlig kommunismens, som de levde og virket etter. Fordi sosialistene i en årrekke har prioritert sine egne; de fylte opp badekaret til randen og det vi ser nå er en frukt av det; det sprakk, og er ikke er brukelig. Det er sant som det er sagt; revolusjonen spiser sine egne barn. Verken sosialisme eller kommunisme er levedyktig, men er en fix idé fra den talmudske jødedom, som ikke har kunnet rotfeste seg i virkeligheten.

Juristene må ta skylda, hevder jusprofessor Henry John Mæland

Den var ikke god nok for virkeligheten, den fikk ikke festet seg, den fikk ikke grobunn. Det er en konsekvens av dette at vi de siste årene iakttok en eksplosiv  vekst av kriminalitet i dens kjølvann i det norske embedsverk, også kalt korrupsjon (se her). Som en autoimmun sykdom som angrep selve strukturen i stat (se her), men også i næringsliv (industri og landbruk) og kulturliv (skolene); selve grunnmurene i samfunnet, som kunne ha blitt et endelikt som skulle ha kastet forferdelig lidelse over mange uskyldige. Var det ikke derfor en velsignelse at et klokt hode hadde klart å stille ut en snublesten, akkurat nå?


 

Kunstig ekstremklima fra FN, det gjelder makt

Fly fra NATO blir brukt for å lage kunstige skyer som blir behandlet med mikrobølgestråler. Mikrobølgestrålene varmer opp de fine vanndråper slik at kjemikaliene barium og aluminium faller ned over jordsmonnet. Dette er en stygg forgiftning av jordsmonnet. Monsanto har utviklet frø som kan vokse og overleve den sterke giften aluminium. De regner med å få stort salg på dette når alt annet er dødt.

Kjemikalier sprayet som støv utover himmelen, foto fra Skien, Telemark

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hvor utenfrakommende krefter virker inn i skyene, blir de over større områder preget av et likt mønster, som de kunstige skyene (se foto) over utslippssporet. Vi kan iaktta mange halvsirkler og det er slik (mikrobølge) bestråling virker inn; det er mikrobølgenes stråleformer vi ser. Bak dette står FNs klimakomite, IPCC, det er de som trekker i trådene, med støtte fra maktmiljø i det norske embetsverk. De arbeider metodisk for å forberede ekstremklima, som oversvømmelse, tørke, stormer. De behersker alle slags vær-ødeleggelser og disponerer også over frekvensteknikk som kan skape jordskjelv. Det dreier seg om makt og kontroll. Målsettingen er at all makt i verden skal overføres til FN. Våre analyseresultater fra et autorisert laboratorium tatt av regnprøver i Grenland, Telemark:

  Aluminium µg/L
Barium µg/L
2015 5,7
0,52
2017 3,9 0,38
2019 7,7 1,6

 

Dette er giftige nedfallsstoffer som kommer ned i jordsmonnet med regnvannet. Vil vi ha det slik? Kanskje hadde det vært på plass med noen kjepper i hjulene?

Demonenes makt

Demonenes makt

Vi lever i en spesiell tid. Særlig styresmaktene gjør rare ting, tar beslutninger som ikke kan forklares utfra logikk. Man skulle kunne kalle det for en krig, men den foregår ikke på det ytre plan, men på det indre. Det er en spirituell krig. I en kristen kultur har vi alle hørt om hva en demon er; en slags helvetesånd som tar bolig i mennesker,  i sterkere og mindre sterk grad.

En demon kan man forstå utfra begrep som ond og god, intelligent og dum for det er innenfor disse rammene demonene beveger seg. Noen er sterke, intense og mektige, andre svakere, puslete og virkningsløse. En demon vil ha makt i din sjel. De som har hatt omgang med sjelelig syke (sinnsyke), alkoholikere og narkomane, har sett noen av demonene. En psykopat kan være drevet av demoner, mens vedkommende selv tror at det er den egne styrke og kaldblodighet.

Politikere og ledere

Politikere og ledere som hjelper andre, styrker seg selv til å stå imot demonenes lyst til makt. Desto større ansvarsområde en politiker eller leder har, desto mere er han eller henne utsatt for demoners innflytelse. Man skal derfor stå godt med begge beina på jorda for å kunne stå imot. Alle stortingets globalist-tilhengere er i så måte forført inn i noe de ikke vet hva er og heller ikke vet konsekvensene av.

Hagenbos venn, Annika Grahn Charmolou skriver, gjengitt på Hagenbos blogg: «‘Brownstonening’ och ‘honey traps’ – globalisternas väg framåt för att alla sen bakbundna via brott, ska sitta i samma båt. Och följdriktigt har pedosadism normaliserats i deras värld. Globalister skapar helvetet på jorden.

Patetiska omedvetna nollor från lilla plaskdammen Sverige fattade aldrig vilka de lierade sig med då de lierade sig med globalisteliten, med drömmar om att ta sig upp i global makthierarki. Ni jagsvaga svenska sjuklöver kunde i er naivitet nyttjas via ert högmod för att landet skulle kunna övertas

Att allvarligt fundera över är om Sverige medvetet omskapas till en krutdurk med kriminalitet, terror och en finansiell härdsmälta för att kunna vid kollapsen instabilicera och dra med sig hela EU, alla EU’s nationer, ner i avgrunden.

Då kan makthavarna i EU nå fram till sitt mål- ett enda Europa utan nationalstater under styre i FN. Där en EU-arme (läs NATO) och FN’s väpnade militära styrkor och FN’s polisiära styrkor utbildade i Kina står redo att upprätthålla ordningen (les videre her).»

Hun har rett. Det kommer å oppstå en badekar-effekt, dvs et sug som vil ta alt med seg, idet vannet strømmer ut…

«och den nya världsordningen är en sionistisk konspiration för att skapa en kommunistisk totalitär världsregering, FN.» (Michael Hagenbo, tidl. offiser i den svenske hær).

Verdenskommunisme

Hagenbo har som tidligere offiser, Sverige som nasjon for sitt indre øye. Et folk og en nasjon, med grenser og derigjennom en form som gir den vi kunne kalle den svenske kultur, med personligheter som har bidratt til et forbilledlig høyt nivå av poesi, drama (teater) og visekunst, for å nevne noe. Dette blir nå ødelagt, skritt for skritt. Michael Hagenbo kaller dette demonenes makt i Sverige; det er demoner som bestemmer den politiske utvikling i Sverige, sier han. Politikerne har mistet seg selv. Sverige er solgt til en totalitær verdenskommunisme, den nye verdensorden…

Ble Ole Dammegård angrepet?

Ble Ole Dammegård angrepet?

Ole Dammegård hold et foredrag for noen folk på et privat arrangement i Stockholm, kanskje noen dager før 23. oktober 2019, hvor en terrorøvelse Sea Eagle, på svensk Havørn, skulle gå av stabelen. I dette foredraget forteller han innledningsvis følgende (se her):

Ole Dammegård om katastrofen i  Regjeringskvartalet og på Utøya (her)

«We had several really bad attacks with some kind of energy type of thing. When I did one talk in Stockholm the other day, I was feeling almost dizzy and very disorientated. In the intermission a man came up with some measuring equipment, he is apparently a very well known guy, when it comes to showing the effect of 5G, and wifi and so, so he had very advanced measuring equipment, he said that – are you aware of the type of radiation that you just experienced and I said – no, and he said, cheque this out, and it was 217 microwatts pr square meter, I believe its called, normally it would be 100 up to 200, something like that. When I was speaking, at the time, I was feeeling, you know, I couldnt really focus, I was feeling disorientated, and also I saw that people close to me, were looking really bored, almost falling asleep, he said the radiating was bout 10 000 microwatts per square meter, and he said, the radiation is like, every single meter you go away from the target area, it goes drasticcally down, so according to his measurement, where I was standing, it would be somewhere between 100-200 000 microwatts per square meter, which is bizarre, he also said that the magnetic field was massive around where I was, so no wonder I was feeling a bit weird, then we had, I am just telling you the restistance we’re moving…we come in peace, you know.» (1:50-3:48)

Vi vet fra tidligere, at sentrale og for mange betydningsfulle personligheter døde, svært plutselig, så og si på stående fot. Tidl. utenriksminister Knut Frydenlund (hjerneblødning) og tidl. utenriksminister Johan Jørgen Holst (hjerneslag), men også Arne Treholts advokat Arne Haugestad. Jens Stoltenbergs partifelle Tore Tønne (myrdet), men også hans tidligere statssekretær Hans Kristian Amundsen; for å nevne noen, fellesnevner var at alle døde brått og kanskje hadde de viktige ting på trappene? Finnes det en teknikk som gjøre at man kan konsentrere mikrobølgestråler til å virke slik Dammegård beskriver, til å bli så (brennende) sterke at de kan drepe? Finnes en teknikk som gir mulighet til å styre dem, nøyaktig og anonymt? Var det dette Ole Dammegård ble utsatt for?

Tro det du ser, det brenner

Når ting kan spille seg ut for våre øyne og vi ser det ikke alikevel, står vi ikke lenger med beina i virkeligheten, men i vår fantasiverden. Det er også en av grunnene til at vi blir så syke, så mange av oss.  Vill-brannene i California må vi studere igjen og igjen for å se at de virkelig har skjedd. De er ikke en eller annen filmproduksjon. Mange mennesker omkom. De hadde ikke en sjans å redde seg.

Tar vi det ikke inn over oss; aksepterer vi ikke at noen er iferd med ødeleggelser i en størrelseorden vi aldri kunne forestille oss, kan vi heller aldri forhindre det.

«Only when there is a sufficient level of collective awareness thorughout the state about this government corporate conspiracy can the people stop this increasingly violent attacks on person and property.»