Intensjon

Jens Christian Hauge

Jens Chr Hauge (1915-2006)

Det har alltid vært gledelig å få lese personlig grepet, originale tanker og iakttagelser om viktige hendelser; noen som har gitt oss lesere av sitt overskudd. Derfor er det å få gi noe tilbake, en stor glede, og kanskje et bidrag til at også andre får lyst til å utarbeide noe skriftelig om egne iakttagelser og egen tenkning . Min rettesnor var alltid å finne det sannferdige. Å komme så nært som mulig opp til sannheten og få møte det lyset sannheten har med seg,  var alltid den aller største ære: Sionismen er iferd med å spre seg over hele den vestlige verdens styringsapparat med sine sentrum i USA og Israel. Norge tapte Andre Verdenskrig; de såkalte allierte var i virkeligheten sionister. Gjennom krigen fikk de fotfeste også her til lands. Norge har siden krigen vært i deres vold. De vil ha all makt, men vil før tiden er inne, ikke bli sett. I Norge var det Jens Christian Hauge som førte an frem sin død. Vladimir Stepin, russisk forfatter, hevder at sionisme er dødelig for den vestlige sivilisasjon, hvis den forblir i det skjulte.