Intensjon

Jens Christian Hauge

Jens Chr Hauge (1915-2006, her)

Toppfoto, her. Det har alltid vært gledelig å få lese hvordan andre iakttar viktige hendelser. Slik er det lettere å begripe det som utspiller seg i tiden. Det er den personlige berettelse med det sannferdige som intensjon som har betydning. Den som skuer utover landskapet med begge føttene godt plantet i historien, ser at sionismen har spredd seg over hele den vestlige verdens styringsapparat.

Den skjuler seg bak store overskrifter som demokrati, anti-korrupsjon og fred på jorden, men har makthunger, strid og manipulasjon av andre som rettesnor. For å nå sine mål bruker de svindel, løgn og bedrag. Sionismen er ødeleggelsens vesen. Dens bror kommunismen legger alt liv øde der hvor den har gått frem, og like etter kommer sionismen som knuser de siste rester til støv. Norge tapte Andre Verdenskrig; de allierte var sionister eller var sionistenes venner. Gjennom krigen fikk de befestiget sine røtter også her til lands. Sionistene er globalister. De arbeider for Den nye verdensorden, The New World Order, hvor FN skal være den nye verdensregjering. I denne hensikt har de i det skjulte overtatt makten i mange departement og direktorat i det norske statsapparat. De vil samle all makt i sine hender, men vil før tiden er inne, ikke bli sett. Etter min mening var Arbeiderpartiet  sionistenes ansikt utad i Norge, fra sin begynnelse av.

Håkon Steen Lie (1905-2009, her)

Norge var det Jens Christian Hauge som førte an frem sin død. Han trodde som sin samtidige AP-politiker Håkon Lie (1905-2009), at Israel representerte likestilling, menneskenes frihet og «Det nye Jerusalem». Ingen av dem skal anklages for det, de var barn av sin tid. Vladimir Stepin, russisk forfatter, hevder at sionisme vil ha all makt og er derfor dødelig for all kultur, hvis den forblir i det skjulte (last ned hans bok The Nature of Zionism, se her). Etter min oppfatning har han rett. Den politiske sionisme, jeg mener de den dag idag er Sabbatai Zevis barn, en arv som også tynger familien Stoltenberg, etterlater seg kun den golde, døde ørken. Men de samme har satt seg som mål å styre hele vår globale verden, med makt, overvåkning og kontroll, med terror, frykt og angst, fra Jerusalem. De kalles også ekstremjøder og er en mindre, mektig og maktbevisst gruppering som vil virke uten å synes. Kun enkeltmenneskers oppvåkning og engasjement kan forhindre dette.