Last Message From Mu’ummar Qaddafi

Last Message From Mu’ummar Qaddafi

Den aggressivitet NATO har vist siden bombingen av Jugoslavia i 1999 er dypt rystende. At Norge har vært med på å ødelegge landet Libya, gjort et samfunn med et levelig nivå om til en ørken og ruinhaug, med tusener av døde, skammer jeg meg dypt over. Muammar Ghadaffi’s siste ord tegner et rakrygget menneske med innsikt, ståkraft og meningers mot, noe som er meget mere enn den løgnaktighet som lever i det politiske og departementale liv her til lands. Saturday, January 10, 2015, Last MessagRead More

Collapse