The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia

The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia

Idag er statsstrukturene i Australia som Skandinavia, England, Europa, Kanada og USA, behersket av sionistiske jøder. I denne tekst ser vi hvordan de arbeider for å bli kvitt personligheter som ikke passer inn i deres planer. The forgotten coup – how America and Britain crushed the government of their ‘ally’, Australia, by John Pilger, 23 October 2014 Across the political and media elite in Australia, a silence has descended on the memory of the great, reforming prime minister Read More

Collapse