Demonstrasjonene på Wall Street tar av3 min read

Now Reading
Demonstrasjonene på Wall Street tar av3 min read

Demonstrasjonene mot finansfolkene på WallStreet fortsetter. De er iferd med å spre seg utover hele landet. Michael Moore besøkte demonstrasjonene. Han ekkoer (se video) et budskap med de omkringstående, begeistrede. USA har lenge nok latt de fåtallige megarike styre landet til egen fordel. Til og med landets seddelpresse er i privat eie.

Nå er pengene for folk flest borte. Ingen jobber, ingen pensjonsfond, ingen sykeforsikring og mange har mistet sine hjem. Men det er bankene og de største finans- og forsikringselskaper som blir reddet av de store utbetalinger fra staten. Demonstrantene rettet oppmerksomheten mot 400 styrtrike som har kynisk sørget for at 250 millioner amerikanere lider.

 

 

 

 

 

 

 

Konfrontasjonen mellom de 400 superrike, som har maktapparatet, politiet og hæren under sin kommando og de andre 250 millioner (Michael Moores ord) har begynt å ta form, flere og flere mennesker deltar, mens det norske presse skjønner ikke engang at en omveltning er iferd med å skje. Et tidsskille tar form. For det er den amerikanske kapitalisme og maktstruktur som preger hele den vestlige verden. Wall Street står på toppen av hele den vestlige økonomiske verden. Også Norge har nistet seg under denne paraply, selv om ingen her har blitt spurt om det. Dette amerikanske pengesystem som har skapt så dårlige levevilkår for så mange. Hvis dette skulle spre seg som ild i tørt gress, går det uvilkårlig mot konfrontasjoner. Men Michael Moore betoner at viljen er sterk for at protestene skal skje i fred og fordragelighet, vold sørger staten selv for. Det hører med i statens strategi mot en annen samfunnsideologi, for da kan politi og militær svare med samme midler. De amerikanske myndigheter, White House, forbereder seg nok minutiøst, men å ta seg av de mange det synes det kan bli, byr på en rekke større logistiske utfordringer. Jeg lurer på hvor Bill Gates er? Dette skjer akkurat nå i New York, mens sympatiaksjonene begynner gro frem også andre byer i US. Er det de samme inspirasjoner som ligger bak de mange menneskers protester i Tunisia, Egypt og Israel? For hvis det er det, så kommer de ogspå til Europa. Den tyske Riksdag besluttet for 2 dager siden å hjelpe bankene som har lånt penger til Hellas. De rike blir rikere, mens de fattige og de i småkår, må snu tre ganger på skillingen.

En unge dame forteller om 5000 deltagere i NY i en fredelig demonsstrasjon og politiets (NYP) bruk av pepperspray, unødvendige antidemonstrasjonsteknikker og 5 store politimenn som hopper på en liten og spinkelbygd dame, uten grunn …

Jason Cherkis in Huffingten Post skriver: «They had cops coming from the other side and stop them from going any further. I couldn’t hear anything. I was too far up. I saw the cops march up. At one point, they actually stopped again. And then they advanced forward again. I was just shocked, I looked down and saw all these people. How the fuck are they going to arrest all these people?»

Fra tidsskriftet the New American, «flere og flere arbeidere over hele USA støtter demonstrasjonene på Wall Street» :

http://thenewamerican.com/usnews/politics/9214-unions-socialists-join-forces-to-occupy-wall-street

Det er mange som gjerne vil fiske i grunt vann. Sitat fra the New American: «Two of the most prominent individuals alleged to be pulling the strings behind the scenes are disgraced ACORN founder and union boss Wade Rathke, and regular White House visitor Stephen Lerner of the SEIU. Both were caught earlier this year calling for massive protests, with a video surfacing earlier this year of Lerner scheming to bring down the stock market and destabilize the nation.»

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response