Ron Paul på presseklubben, oktober 20111 min read

Now Reading
Ron Paul på presseklubben, oktober 20111 min read

USA med Obama som president er iferd med å bygge opp et regime som bygger på vold. Bak Obama står pengemakten. Den eneste i USA som står frem tydelig og klart imot Obamas voldspolitikk, er Ron Paul. Han er 76 år. Han har en sterk energi og får støtte fra mange, kanskje først og fremst de unge. Han oppfordrer oss alle til å være modige, men også til å se sannheten i øynene. Se det som er i ferd med å skje. Han ser inn i fremtiden og spør om hva som skjer når samfunnets rettssystemet ikke blir brukt og «truende» personligheter rett og slett blir snikmyrdet av staten? Gjelder likvidering bare Al-Quaida medlemmer (som nå i Yemen var 2 amerikanske statsborgere) eller kan også en journalist eller en professor bli en lignende trussel?

Kommer da Obama til å likvidere også journalisten og professoren (video 4, 5:15) ?

Ja, det avhenger av om også vi gjør noe!

Dann deg en oppfatning og stå frem med den og for den!

Nr 2: http://youtu.be/HdffMiRtPjE

Nr 3: http://youtu.be/4GM8Lx006uc

Nr 4: http://youtu.be/tLq37qUj7Uw (hør Ron Paul svar på spørsmål 5:15)

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response