Ron Paul på presseklubben, oktober 20111 min read

Now Reading
Ron Paul på presseklubben, oktober 20111 min read

USA med Obama som president er iferd med å bygge opp et regime som bygger på vold. Bak Obama står pengemakten. Den eneste i USA som står frem tydelig og klart imot Obamas voldspolitikk, er Ron Paul. Han er 76 år. Han har en sterk energi og får støtte fra mange, kanskje først og fremst de unge. Han oppfordrer oss alle til å være modige, men også til å se sannheten i øynene. Se det som er i ferd med å skje. Han ser inn i fremtiden og spør om hva som skjer når samfunnets rettssystemet ikke blir brukt og «truende» personligheter rett og slett blir snikmyrdet av staten? Gjelder likvidering bare Al-Quaida medlemmer (som nå i Yemen var 2 amerikanske statsborgere) eller kan også en journalist eller en professor bli en lignende trussel?

Kommer da Obama til å likvidere også journalisten og professoren (video 4, 5:15) ?

Ja, det avhenger av om også vi gjør noe!

Dann deg en oppfatning og stå frem med den og for den!

Nr 2: http://youtu.be/HdffMiRtPjE

Nr 3: http://youtu.be/4GM8Lx006uc

Nr 4: http://youtu.be/tLq37qUj7Uw (hør Ron Paul svar på spørsmål 5:15)

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response