Du er en skam, Barack Obama1 min read

Now Reading
Du er en skam, Barack Obama1 min read

Det gjør inntrykk. Ikke mange våger å kritisere en amerikansk president, antagelig fordi så mange står i økonomisk avhengighet til ham. Men det gjør ikke Chavez, en mann som har forandret mye, særlig for de fattige i Venezuela. Han legger ikke engang smørbrødpapir imellom. Obama er ikke en idiot, maktsyk eller dum. Han er ikke voldelig, grov eller halt. Nei, han er en skam.

Det er ord som svir, tenker jeg. Obama er en skam for sitt eget folk, sier Chavez. Han vet at CIA ikke liker hans sosiale innstilling, hvilket en del rike mennesker i landet heller ikke liker, skal man tro på rykttene om kommende forsøk fra USA på å styrte Chavez. Det har de jo erfaring i fra mange land, vi glemmer jo ikke alt CIA har tillatt seg i det internasjonale liv, særlig i løpet av de mange år siden 2.verdenskrig.

Du er en skam, Obama: http://www.dagbladet.no/2011/12/20/nyheter/politikk/hugo_chavez/barack_obama/demokrati/19486090/

Også jeg synes Obama er en skam; slik han har latt seg bruke av andre som ikke tør vise sine ansikt, til å ødelegge livsforholdene for den jevne amerikaner. Det Amerika så mange av oss elsker er iferd med å svinne hen; av pustevanskeligheter og svinnsott. Økonomien er vanskjøttet, 48 millioner lever under fattigdomsgrensen, mens landet bruker pengene til våpen. Det er en skam og Obama har solgt seg.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response