Terror og vold i Bagdad, Julen 20118 min read

Now Reading
Terror og vold i Bagdad, Julen 20118 min read

Terror og vold i Bagdad?

CIA har mujahedin, al-quaida og jihadistene fra Afghanistan og Pakistan på sine lønningslister. Dette ble allerede under russernes okkupasjon av Afghanistan organisert. Det er åpenbart i bombeanslagene i Bagdad, fordi de er nøyaktig gjennomført, mange i antall og tidspunktet var rett etter forhandlingene med irakerne var mislykket. US soldatene i Irak fikk ikke den immunitet mot rettsforfølgelse. Fordringen var at soldatene skulle kunne slakte irakere som de ville og når de ville. CIA er altså ikke så intelligent som markedsføringen vil ha det til. De kan nemlig bare lavpannet, blodig vold, akkurat som fulle telemarkinger med flaskehalser mot hverandre på en lørdagskveld.

Forskjellen er at CIA har ubegrensede finansielle midler og kan stort sett gjøre hva de vil uten rettsforfølgelse. Men ikke lenger i Irak. Derfor oppfører CIA seg som Israel, de begynner å skrike som bortskjemte unger og skyter og sprenger bomber. For det kan de. De kan ennå spille på sine voldsinstrumenter; ikke for først og fremst å skape religiøs uro mellom shia- og sunnimuslimer, men for å nå maktpolitiske mål, olje, gass og strategiske brohoder. Men dette kan de gjøre fordi de ennå er i det skjulte. Fordi alle tror det er muslimske terrorister som sprenger bomber.

Men, slik er det ikke!

Men nå ser vi klarere at heller ikke US soldatene synes noe om denne krigen, antallet selvmord (468 i 2010) blant de amerikanske soldatene er høyere enn antall falne (462 i 2010) i krigshandlinger.

Hør kort intervju med irakveteranen, US soldaten Matthis Chiroux : 

Aftenposten 22.12.2011: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bagdad-rammet-av-koordinert-angrep-6726355.html 

Slikt kan de ikke gjøre hjemme i USA. Og det hadde de gjort, hadde de kunne komme vekk med det. For det er maktmål som forfølges kynisk og planmessig, intet annet. Det er samme teknikk, samme folkene med den samme tenkning som ligger bak terrorbombingen i Damaskus.

Muslimsk brorskap nekter for bomber: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929007
Demonstranter drept i Jemen: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929142
Terror bombing i Afghanistan: http://www.dagbladet.no/2011/12/25/nyheter/selvmordsbombe/taliqan/angrep/19552727/

Taktikken er å drepe så mange som mulige uskyldige mennesker, slik at man lettere kan sette grupperinger opp mot hverandre (CIA terrortaktikk fra 50 årene), for i et gitt passende øyeblikk komme inn med et fordelaktig forslag.  La oss ikke glemme at det skal et stort apparat av både store finansielle midler og logistikk til for å organiserer terror og mord på sivilbefolkningen. CIA har statlige skattepenger til disposisjon og kan, enn så lenge, gjøre hva de vil uten å måtte stå til regnskap for sine handlinger. La oss ta det alvorlig at denne metode og teknikk blir brukt utstrakt i omfang over hele verden.

Dette var den egentlige grunn til at amerikanerne lot terrorbombene ødelegge hundrevis av sivile liv i Bagdad: 

«When the Americans asked for immunity, the Iraqi side answered that it was not possible», al-Maliki told reporters in Baghdad. «The discussions over the number of trainers and the place of training stopped. Now that the issue of immunity was decided and that no immunity to be given, the withdrawal has started».

Hvorfor forteller ikke regjeringen oss sannheten om Irak? http://www.brasschecktv.com/videos/the-iraq-war/why-wont-the-government-tell-us-the-truth-about-iraq.html

Hør Hilary Clinton innrømmer at USA sto bak Mujahedin under russernes okkupasjon i Afghanistan. Tro bare ikke at de lot slikt et genuint terrorinstrument dø ut, da russerne dro hjem igjen:


Sitat journalist Chris Floyd Moscow Times skrevet allerede for mange år siden, den 18.februar 2005:

«Merkelig nok, akkurat som det ser ut til at Pentagon er iferd med å etablere Gladio-type operasjoner i Irak, har det vært en plutselig økning av terrorangrep på vanvittig provoserende sivile mål, slik som sykehus og skoler, rapporterer avisen The Guardian. Dette kommer like etter de nasjonale valg der de fleste fraksjoner ønsker en snarlig slutt på den amerikanske okkupasjonen. Nå gjelder høyprofilerte sivil slakting som understreket det presserende behov for amerikanske styrker å bli på scenen på ubestemt tid, for å gi sikkerhet mot den alltid tilstedeværende terrortrusselen. I mellomtiden fortsetter George W.Bush’ sine folk å bygge ut sine permanente baser i Irak..: små byer som skal beskytte oljeinnstallasjonene som irakiske tjenestemenn har lovet å selge til amerikanske selskaper og samtidig danne strategiske brohoder for videre geopolitisk dominans.

«Strangely enough, just as it appears that the Pentagon is establishing Gladio-style operations in Iraq, there has been a sudden rash of terrorist attacks on outrageously provocative civilian targets, such as hospitals and schools, the Guardian reports. Coming just after national elections in which the majority faction supported slates calling for a speedy end to the American occupation, the shift toward high-profile civilian slaughter has underscored the «urgent need» for U.S. forces to remain on the scene indefinitely, to provide security against the ever-present terrorist threat. Meanwhile, the Bushists continue constructing their long-sought permanent bases in Iraq: citadels to protect the oil that incoming Iraqi officials are promising to sell off to American corporations — and launching pads for new forays in geopolitical domination.»


Chris Floyds utmerkede artikkel (allerede fra 2005- Moscow Times) om de hemmelige NATO-terrorgrupper som planlegger og utfører terrorhandlinger over hele Europa: http://www.rense.com/general63/sword.htm

Minst 50 personer drept: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Minst-50-personer-drept-i-Nigeria-6731513.html

Egen oversettelse fra boken Das RAF Phantom, Knaur Verlag, 1992:

Det er den letteste oppgave i verden for en spesialavdeling av statens hemmelige politi (hos oss PST), da de har finansielle midler og bevegelsesfrihet å infiltrere en mindre terrorgruppe og komme så nær ledelsen at de, gjennom visse arrestasjoner eller henrettelse av de opprinnelige ledere (noe som ikke er uvanlig; som et bevæpnet sammenstøt med ordensmakten) kan komme i ledelsesposisjon. Fra og med dette øyeblikk disponerer statens hemmelige politi over en gruppe naive eller fanatiske militante som bare lengter etter ledelse.

Sitat: «Und im Falle einer kleinen, spontan entstandenen terroristischen Gruppe ist es für die staatlichen Sonderabteilungen die leichteste Aufgabe der Welt, sie zu underwandern, ihrer ursprünglichen Spitze dank der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Bewegungsfreihet näherzukommen und sich an ihrer Stelle zu setzen, sei es durch bestimmte Verhaftungen im richtigen Augenblick oder durch die Ermordung der ursprünglichen Führern, die im allgemeinen bei einem bewaffneten Zusammenstoss miot den «Ordnungskräften» passiert. Von diesem Augenblick an können die staatlichen Geheimdienste ganz nach ihrem Belieben über ein voll wirksames, aus naiven oder fanatischen Militanten gebildetes Organ verfügen, das nur geführt werden will» (Boken Das RAF Phantom, Wisnewski, Landgraeber, Sieker, Knaur Verlag, 1992).

Dette er metoden til CIA i Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Egypt og Syria (pr idag). Men det er også metoden til NATO’s hemmelige ‘Stay Behind’ Grupper som arbeider i det skjulte i alle europeiske land. Iskalde og kyniske mennesker som tar alle midler i bruk for å manipulere befolkning og politikere dit de vil. Også i lille utkantskongeriket Norge. Det er vanskelig for oss vanlige mennesker å begripe hva som foregår i hodene til statens hemmelige agenter og deres sjefer, men at de (CIA, MI6, Mossad og PST) er istand til å manipulere andre mennesker, er sikkert, da det hører til deres fremste oppgaver.


Poenget er at vi, borgerne, ikke behøver å akseptere disse lysskye og destruktive arbeidsmetoder, til og med finansiert av våre skattepenger. La oss vise vår avsky for dette. La oss snakke om det på kafeer og restauranter, på busser og trikker og på ishockey- og fotballkamper. La de hemmelige agenter få føle at det de holder på med ikke er noe verdt. For det de (kanskje uforvarende) er med på å dyrke frem i samfunnslivet vårt, legger alt liv øde. Men de vet det ennå ikke.


Når det gjelder terrorisme er USA/CIA det aller verst tenkelige. Det er en kynisk destruktivitet parret med den grådigste egoisme utøvd på det laveste mulige lavpannede voldsnivå finanisert og villet av en sterk statsmakt. Hvor de har vært, ligger døde og lemlestede mennesker igjen. Dette vil også komme dit hvor vi ikke forventer det. For deres handlinger taler sitt eget språk. Våre egne stuedører er ikke beskyttet. Den eneste måte å tørke ut dette på, er å stenge alle kraner og forbindelser vi har med USA. Dette er et land og en nasjon vi ikke lenger kan ta alvorlig, slik de ødsler med andres liv, helse og ressurser.

Inside the Company: CIA Diary, 1975, Philip Agee (Sitat):»When I joined the CIA I believed in the need for its existence. After twelve years within the agency I finally understood how much suffering it was causing, that millions of people all over the world had been killed or had had their lives destroyed by the CIA and the institutions it supports. I couldn’t sit by and do nothing and so began work on this book. «

Mitt inntrykk er at det ikke lenger finnes noen terroraksjoner hvor ikke CIA er involvert med sine (kjente) maktpolitiske og geoøkonomiske målsettinger. På metodespråket virker det som også de muslimske terrorgrupper og selvmordsbombere i hele midtøsten og mellomasia blir styrt av dem. For terrorkonseptet har de beholdt. Det er det samme som før. Aksjonene til italias Røde Brigader ble på 70- og 80-tallet styrt av dem via såkalte ‘Stay Behind’ terrorgrupper eller Gladio. Disse hørte til under NATO hvor CIA sto (står) ved roret. Av alle europeiske land er det bare Italia, Sveits og Belgia som har prøvd å rydde opp i disse skammelige forhold. Ikke Norge (merk deg dette!). Det er viktig å gjøre disse sammenhenger kjent. For det er som med det tyske eventyret om Rumpelstilzchen. 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response