Klomsæt skal legges død3 min read

Now Reading
Klomsæt skal legges død3 min read

Hat var drivkraften bak rettsoppgjøret etter krigen. Her til lands besto oppgjøret av ca 90000 kjennelser. I Frankrike, et land dengang omkring 15 ganger så stort, var det 110 000 rettskjennelser. Hatet kom fra londonregjeringen som først vendte tilbake da ‘kysten var klar’. Tiden gikk videre, men hatet forble. For det er den samme drivkraft idag. Annerledes kan jeg ikke forstå at myndighetene (justisdepartementet og riksadvokatembedet), styrer vårt land og folk som de gjør, nemlig med hat mot de som tenker annerledes enn de selv og som ikke vil bøye seg for ‘autoritetene’. Dette er det som ligger bak at Klomsæt ikke lenger skal få drive sin butikk. Hvis de fikk sin vilje, myndighetene, ville de tatt fra ham pensjonen også, slik de gjorde med Treholt. På meg virker det som om noen ‘høye herrer’ lenge har irritert seg over at Klomsæt er for glad i sannheten. Vi utelukker ikke at det hele godt kan være en målrettet aksjon for å ta mannen. At Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet går inn for at bevillingen skal taes, men også at Høyesterett avviste anken, tyder på at det trekkes febrilsk i trådene i bakgrunnen. Som før skjer det uten navn og ansikt. Ikke bare løgn, men også feighet råder. Det er et språk vi kjenner igjen.


Så nå skal Advokat Klomsæt fradømmes sin bevilling? 


Det er ikke verst, Herr advokat. Du har skaffet deg «mektige» fiender, nemlig de her til lands som styrer hvem som skal få spise og hvem ikke. Og det før du er funnet skyldig. Såvidt jeg vet, har du sagt at du er uskyldig. Men rettsvesenet her til lands går ofte egne veier, utenom den vanlige rettsfølelse, for å straffe noen skikkelig, det er det lang tradisjon for. Særlig å ta levebrødet fra folk. Det er ikke glemt at Arne Treholt ble fratatt sin pensjon. Heller ikke er det glemt hvem som sto bak det. Vi forstår hvorfor Klomsæt holder munn.

For 200 år siden var det prestene som forkynnet sannheten. Myndighetene dengang likte det lite. Siden kom poetene, forfattere og kunstnere. Ibsen gjorde furore i et samfunn gjennomsyret av makt og løgn. Bjørnson kjøpte sogar en slave fri fra et omreisende tivoli. De var våkne, engasjerte mennesker. Idag sitter ungdommen og lenker sitt sosiale engasjement fast til facebook, en illusjon. Ikke mange bryr seg om hva som er sant, lenger, hverken prester, politikere eller kunstnerne. Det har vi sett i Breiviksaken, et statsarrangert løgnselskap satt i scene av Arbeiderpartiet. Vi merker oss at blant de siste på skansen som forsvarer sannhet idag, er blandt dem som vanligvis sjonglerer hit og dit med juridiske begreper, slik at de passer til enhver sko, nemlig advokater.

Vil frata Klomsæt bevilling: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8154836

Høyesterett avviste anke: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hoyesterett-avviste-Klomsat-anke-6794072.html#.T8msuLCfd0o

Underskrev ingen taushetserklæring: http://www.dagsavisen.no/samfunn/underskrev-ingen-taushetserklering/

Portrett av Klomsæt, Dagens Næringsliv: http://www.dnasa.com/klomsaet/dn_20120218.pdf

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response