Ingen klare fellestrekk, melder politiet4 min read

Now Reading
Ingen klare fellestrekk, melder politiet4 min read

 

Det finnes alikevel et fellestrekk. Det er ingen sak for to voksne menn å trekke en jenteunge som er alene inn i en (vare-)bil. Det er ikke vanskelig. Skal en jente taes, så klarer to voksne menn det uten videre. Men det synes som om det ikke er det som gjelder. Her synes det å være folk på ferde som først og fremst vil skape angst og redsel. Ikke mere og ikke mindre enn det. Og det er tydelig for meg at de utnytter den almenne redselen som ennå sitter igjen fra drapet av Sigrid Giskegjerde Schetne. Ja, man kan spørre seg om kanskje de samme står bak drapet av henne, for nå, i etterkant,  å ville skape denne uhyggelige redselstemning ved å skremme småpiker. Ja, kanskje har de rett og slett skjøvet drapet i skoene på noen andre, for så og ha en sak som kan brukes for å skremme videre. Men, enn å lenge, bare skremme. Vi kan gå ut fra at vi ennå ikke er kommet til slutten på denne skrekkelige leken. Vi har ingen velsignelser i vente fra denne kanten.  

 

Gutt kontaktet av menn i kassebil:  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8345118

Bare et tidsspørsmål før 64-åringen blir løslatt: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8345474

 

Hvem kunne tenkes å ha en slik agenda?

 

Hvem vil skremme og skape angst utover et helt land, i et helt folk, samtidig som de har med Utøyadrapene å gjøre? For drapet av Sigrid Giskegjerde Schjetne ble satt i forbindelse med de bestialske drap på Utøya, det sto å lese i avisene. Man må spørre seg om noen virkelig utnytter dette bevisst? 

De norske hemmelige tjenester synes for meg å ha hatt en finger med i spillet på Utøya. Terrorpolitiets oppførsel vitner om det. Styrt av sentrale personligheter i vårt eget justisdepartementet. Men de er ikke så skruppelløse som man kunne trenge hvis man har en slik agenda som nå er ferd med å utspille seg. De som er det befinner seg vanligvis et helt annet sted, lenger sør. Det jeg antyder er følgende: Jeg er foreløbig av den oppfatning at Mossad kaldblodig myrdet familien Fogel mens de lå og sov, i mars 2011, rett og slett for å ha en politisk grunn til å bygge ut nye områder på vestbredden. Metoden er Mossads. Tenkningen er zionistisk. Ingen kan myrde sovende spebarn med kniv så medlidenhetsløst og skamløst som dem. Satt i scene av israelske mektige politiske zionister. At Netanjahu straks, uten det minste bevis, offentlig gikk ut og anklagde palestinske terrorister, gav meg mistanken. At mordene siden ikke er blitt oppklart, selv ikke av de meget dyktige israelske politifolk, bekrefter for meg min mistanke. Og Mossad har Carte Blanche i Norge, gitt av sentrale personligheter innenfor og utenfor AP, nordmenn som har solgt sin sjel til zionismen og kanskje derved vunnet makt og rikdom. Mossad Norge har en egen avdeling mossadagenter fra Israel med kontor på Jevnaker (iflg forfatterne Hans Henrik Ramm og Johan Setsaas). Der holder de svartkledde til. Av alle steder. Ikke langt fra Utøya. Det gjelder å følge oppmerksomt med. For de politiske zionistene er de eneste med en egen agenda når de gjelder å skape allmenn angst og uro i en befolkning. 

 

Hvorfor politiske zionister?

 

Metoden røper dem. Der hvor de har gått fra 60 tallet og oppover til idag ligger tusener på lemlestede og kaldblodig myrdede, helst med bomber, men også kniv- og skudd-drap. Overfall bakfra, feller, brutalt overraskende, i mulm og mørket, dette er godt betalte folk fullstendig blottet for hjertevarme. For politiske zionister er materialistiske eksistensialister. Mennesker er for dem antall, mengde og prosenter. Om tusener dør, så spille det ingen rolle. For mennesket er bare som brækende sau, bræker noen for høyt, blir de slaktet. Den enkelte spiller ingen stor rolle. Bare makt spiller en rolle. De legger løgn på løgn etter seg, tåkelegger, forfalsker og er eksperter på å skyve sine egne misgjerninger inn i andres sko. De myrder for å få politiske fordeler med en agenda heller ingen av dem tør å vedkjenne seg åpent. De har media og mange store aviser i sin hule hånd og misbruker dem for det de er verdt.  Store presseopppslag er et av deres varemerker. For de vil manipulere folkemassene, det være seg muslimer, hinduister, buddhister eller kristne. Sannheten skyr de som ilden skyr vannet. De suger sin kraft fra mørket og har i mange år allerede arbeidet for at det vestlige samfunn skal råtne på rot, slik at de kan overta butikken. Jeg visste ikke om dem, skammelig naiv som jeg har vært, før jeg lette etter bakgrunn for utøyamassakrene (se http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/).

 

 

Israelsk nybygger familie drept: http://www.dagbladet.no/2011/03/13/nyheter/israel/vestbredden/utenriks/15798152/

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response