Justisdepartementet svikter sine borgere3 min read

Now Reading
Justisdepartementet svikter sine borgere3 min read

Justisdepartementet vurderte ikke grundig, fordi dette også er deres barn

PST’s ønskede lovendring for å stanse soloterrorister vil føre til et overvåkningssamfunn og kriminalisere borgernes tanker, advarer flere høringsinstanser.

Dette står å lese i en lokalavis langt ute å landet. Hverken Aftenposten. no eller NRK.no har et kritisk ord å meddele om dette. Det synes å være meg mistenkelig. Har ikke NRK og Aftenposten tatt mål av seg å være riksmedia, å være selveste sannhetens forsvarer, i tykt som i tynt. Eller sitter det noen bak, i styrene…og bestemmer hva som skal være med og hvordan det skal bokstaveres? Særlig nå når Datatilsynet med direktør Bjørn Erik Thon (som den eneste?) virkelig tar sin oppgave alvorlig:

«Departementet (justisdepartementet) er her farlig nær å kriminnalisere borgernes tanker». Denne landsens avis skriver videre (sitat): » Han er svært kritisk til høringsuttalelsen fra departementet, som han kaller en ukritisk videreformidling av PST’s synspunkter og påstander». 

Jeg tror Thon har helt rett. PST har tatt mål av seg å kunne bestemme vår lovgivning. I min naivitet ville jeg trodd at det er de ikke de rette til å gjøre. Hvem stopper dem? Hvor blir dere av, politikere?

Justisdepartementet og PST er åpenbart to alen av samme stykk. De er bare interessert i en ting: kontroll. De bruker alle midler de kan for å oppnå dette. Statens fulle kontroll over landets borgere. De har rett og slett glemt at de er betalt av landets borgere. Landets borgere har satt mat på deres bord og gitt dem en seng å sove i. De svarer med å ville ta over styringen på skipet. Det er som mytteriet på Bounty. Kjeltringene har våknet og vil ha mer. De vil ha mye mere enn makten. De vil ha alt. Vi har fått mennesker i ledelsen av vårt land som lever av slangenes list, av å manipulere og styre i bakgrunnen. De er maktmennesker som først og fremst meler sin egen kake. Så lenge de får ha lønnen sin i fred er de med på alt. Ikke sant, Morten Ruud?

Det er mye vi skulle hatt styringen på: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8365512

Men Oslo Dagblad, avisen som har stort sett har fokusert på vår alles seksuallyst og øltørst, har besluttet seg å skrive om Datatilsynet. Ikke verst.

Departementet er her farlig nær å foreslå å kriminalisere borgernes tanker, advarer direktør i tilsynet, sier Bjørn Erik Thon til NTB. Han er svært kritisk til høringsuttalelsen fra departementet, som han kaller en ukritisk videreformidling av PSTs synspunkter og påstander. – Forslagene fra PST kan stride mot menneskerettighetene, og da hadde vi forventet langt grundigere vurderinger enn departementet har gjort her. Vi har valgt å avstå fra å kommentere hvert enkelt forslag, fordi vi mener dette ikke er godt nok utredet, sier Thon. Han er spesielt kritisk til at departementet selv fastslår at enkelte av forslagene vil gjøre at loven ikke blir forutberegnelig. – Det betyr at man ikke vet hva som er straffbart eller ikke. Gummihansker kan være straffbart, men trenger ikke å være der. At man ikke lenger kan sette seg inn i hva som er lovlig eller ikke, vil svekke folks rettssikkerhet dramatisk, og det bryter med et helt sentralt prinsipp i jussen, påpeker Thon.

Departementet kriminaliserer borgernes tanker: http://www.dagbladet.no/2012/10/28/nyheter/politikk/pst/innenriks/terror/24077147/

Tenk at Datatilsynet står frem og våger å si sin mening i dette terrorlandskap. Takk til Bjørn Erik Thon. En varm takk.

Men ikke en eneste politiker har ytret seg skeptisk, så langt. Hva skal vi bruke dem til, egentlig? Ingen journalist har stått frem. Hvorfor skriver dere i det hele tatt? Hvor blir du av, Erling Borgen? Hvor er landets mange intellektuelle? Hvor er våre mange kunstnere? Har dere sovnet inn på statens velstandspute? Dette er ikke øyeblikket å bli sittende på gjerdet.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response