PST ber om utvidet fullmakt1 min read

Now Reading
PST ber om utvidet fullmakt1 min read

PST ber om utvidet fullmakt til avlytting:

http://www.dagbladet.no/2012/11/04/nyheter/politikk/pst/innenriks/24188379/

Når truslene ikke er reelle eller ikke kan provoseres frem, vil de bli produsert av PST selv. PST gir selv, gjennom justisdepartementets stemme, en pekepinn om hvordan dette i første omgang vil se ut (sitat Dagbladet):

» Det framgår av den åpne trusselvurderingen for 2012 at antall trusler mot norske myndighetspersoner har økt vesentlig etter terrorhandlingene 22.juli 2011. Ytringene og truslene har også blitt grovere og mer alvorlig. PST forventer dessuten et vedvarende høyere nivå når det gjelder trusselaktivitet og negativ oppmerksomhet rettet mot enkelte myndighetspersoner, påpeker departementet»…

Nå ser vi svart på hvitt hvordan 22.juli blir brukt som en almenn trussel, av justisdepartementet selv, selv om drapene på Utøya og i regjeringskvartalet kort tid etter gjerningene resolutt ble skjøvet ned i skoene til en enslig skakk-kjørt høyreekstremist.

PST har nå meddelt oss hva slags hendelser vi har i vente.  Og kommer de ikke, så har PST sikkert noe på lager som erstatning.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response