Gode tider for Pentagons generaler, for lobby og våpenindustri i USA2 min read

Now Reading
Gode tider for Pentagons generaler, for lobby og våpenindustri i USA2 min read

Svingdørene mellom Pentagon og US Våpenindustri

Se hos Borgere for Etikk og Ansvar i Washingtion DC: http://www.citizensforethics.org/pages/strategic-maneuvers-generals-defense-department-revolving-door

Pentagon er US hovedkvarter for planlegging av krig. Deres mange generaler er etterspurte av det private næringsliv. Har de der en årslønn på kanskje $120 000, kan de etter pensjon tjene 500 000, 800 000 og kanskje $1 million som lobbyist, konsulent eller rådgiver for våpenindustrien. Det vil mange av dem, naturligvis (70% mellom 2009 og 2011) og stiller næringslivet sine mange kunnskaper og innsikter til disposisjon…Derfor har våpenindustrien økt sine investeringer i lobbyvirksomhet ovemnfor The US Congress med 40% de siste 5 år. De har idag ca 2 lobbyister for hvert medlem av The Congress (535 medlemmer).

Nedenfor nevnte våpenprodusenter har investert millioner av dollar i lobbyvirksomhet mellom 2007 0g 2011 og i nederste linje ser vi den uttelling det fikk ved bestilling fra Pentagon i 2011:

Boeing har brukt 86.93 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 20.49 milliarder ($86 930 000 mot $20 490 000 000). Northrop Gumman har brukt 83.85 millioner. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 11.88 milliarder ($83 850 000 mot $11 880 000 000). Lockheed Martin har brukt 74.23 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 35.76 milliarder. General Dynamics har brukt 53.08 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 17.98 milliarder. Raytheon har brukt 36.84 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 13.57 milliarder ($36 840 000 mot $13.570 000 000).

Spør etter bekreftelse av kostnadene hos http://www.warcosts.com/

Tilsammen brukte våpenindustrien $334 933 000 på lobby av The US Congress med sine 535 medlemmer (investert ble under årene fra 2007 til 2011 $626 043 pr medlem). Det de fikk tilbake pr medlem var  $186 317 757 (186, 3 millioner dollar) i 2011. Naturligvis var det en meget god forretning i 2011 for våpenindustrien.

Penger brukt av regjeringen i året 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png 

USA kjøper våpen for omtrent 6 ganger så mye som hele vårt statsbudsjett i 2011 ifølge www.warcosts.com.

Inntekter for USA fra skatt 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png

Totale US inntekter i 2011 er: Skatteinntekter 2300+State Direct Revenue 1500+ Local Direct Revenue 1100 = 4800 milliarder  

For totale US inntekter se: http://www.usgovernmentrevenue.com/total_2011USrt_13rs1n
About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response