Gode tider for Pentagons generaler, for lobby og våpenindustri i USA2 min read

Now Reading
Gode tider for Pentagons generaler, for lobby og våpenindustri i USA2 min read

Svingdørene mellom Pentagon og US Våpenindustri

Se hos Borgere for Etikk og Ansvar i Washingtion DC: http://www.citizensforethics.org/pages/strategic-maneuvers-generals-defense-department-revolving-door

Pentagon er US hovedkvarter for planlegging av krig. Deres mange generaler er etterspurte av det private næringsliv. Har de der en årslønn på kanskje $120 000, kan de etter pensjon tjene 500 000, 800 000 og kanskje $1 million som lobbyist, konsulent eller rådgiver for våpenindustrien. Det vil mange av dem, naturligvis (70% mellom 2009 og 2011) og stiller næringslivet sine mange kunnskaper og innsikter til disposisjon…Derfor har våpenindustrien økt sine investeringer i lobbyvirksomhet ovemnfor The US Congress med 40% de siste 5 år. De har idag ca 2 lobbyister for hvert medlem av The Congress (535 medlemmer).

Nedenfor nevnte våpenprodusenter har investert millioner av dollar i lobbyvirksomhet mellom 2007 0g 2011 og i nederste linje ser vi den uttelling det fikk ved bestilling fra Pentagon i 2011:

Boeing har brukt 86.93 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 20.49 milliarder ($86 930 000 mot $20 490 000 000). Northrop Gumman har brukt 83.85 millioner. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 11.88 milliarder ($83 850 000 mot $11 880 000 000). Lockheed Martin har brukt 74.23 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 35.76 milliarder. General Dynamics har brukt 53.08 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 17.98 milliarder. Raytheon har brukt 36.84 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 13.57 milliarder ($36 840 000 mot $13.570 000 000).

Spør etter bekreftelse av kostnadene hos http://www.warcosts.com/

Tilsammen brukte våpenindustrien $334 933 000 på lobby av The US Congress med sine 535 medlemmer (investert ble under årene fra 2007 til 2011 $626 043 pr medlem). Det de fikk tilbake pr medlem var  $186 317 757 (186, 3 millioner dollar) i 2011. Naturligvis var det en meget god forretning i 2011 for våpenindustrien.

Penger brukt av regjeringen i året 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png 

USA kjøper våpen for omtrent 6 ganger så mye som hele vårt statsbudsjett i 2011 ifølge www.warcosts.com.

Inntekter for USA fra skatt 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png

Totale US inntekter i 2011 er: Skatteinntekter 2300+State Direct Revenue 1500+ Local Direct Revenue 1100 = 4800 milliarder  

For totale US inntekter se: http://www.usgovernmentrevenue.com/total_2011USrt_13rs1n
About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response